logo
wvhj2023
© Peter de Kievith | Dreamstime.com
© Peter de Kievith | Dreamstime.com
28 maart 2023

Oproep NVDE: trek miljarden uit voor wijkaanpak verduurzamen woningen

De NVDE en TKI Urban Energy vragen het kabinet om op grote schaal de gebouwde omgeving te verduurzamen door hele woonwijken in één keer van het gas te halen. Ecorys rekende het plan van de 2 organisaties door.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en het Topconsortium voor Kennis en Innovatie – Urban Energy (TKI UE) stellen voor om bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving te beginnen in woonwijken waar de meeste huishoudens met een laag inkomen zijn.

Planmatige aanpak
In opdracht van de 2 organisaties heeft Ecorys onderzocht wat de kosten en baten zijn van het plan. Op basis daarvan stelt de NVDE voor een Rijksregeling te maken die gemeenten en burgers financieel en praktisch ontzorgt en de markt perspectief biedt op zekerheid, voorspelbaarheid en volume.

Door woningverbetering wijk voor wijk, planmatig en grootschalig aan te pakken, worden 3 vliegen in één kap geslagen: energiearmoede wordt teruggedrongen, het bedrijfsleven kan opschalen en kosten reduceren en er wordt fors op aardgas en dus CO2-uitstoot bespaard. Het belangrijkste voordeel van de planmatige aanpak is volgens het onderzoek namelijk dat de ingezette financiële middelen niet alleen bijdragen aan het tegengaan van energiearmoede, maar ook – in tegenstelling tot het huidige prijsplafond dat de hoge energierekening eenmalig compenseert – een langjarig effect heeft.

11,2 miljard euro
De onderzoekers van Ecorys concluderen dat voor het bedrag van 11,2 miljard euro – de laatste schatting van het kabinet voor de kosten van het energieplafond – 1.129.000 woningen aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Daarbij wordt uitgegaan van een eigen bijdrage van 50 procent door woningeigenaren die niet in energiearmoede leven. Van de ruim 1,1 miljoen woningen die zo verduurzaamd kunnen worden, worden er 126.000 bewoond door mensen die leven in energiearmoede.

Als de overheid alle investeringskosten zou dragen – dus ook voor eigenaren zonder energiearmoede – dan zouden er 639.000 woningen aardgasvrij gemaakt kunnen worden.

Ruim 1,5 miljoen woningen
Ecorys rekende ook uit hoeveel woningen aangepakt kunnen worden als deze niet helemaal aardgasvrij worden gemaakt, maar wel stevig worden geïsoleerd. In dat scenario kunnen 1.562.000 woningen een grote stap maken richting aardgasvrij.

De onderzoekers gaan er in hun berekeningen van uit dat een grootschalige, planmatige uitrol leidt tot 20 procent kostenreductie, waardoor er met de 11,2 miljard euro 223.000 extra woningen aardgasvrij gemaakt zouden kunnen worden of 325.000 extra woningen goed geïsoleerd zouden kunnen worden.

Krappe beurs
‘De energietransitie gaat alleen lukken als we gewone mensen met een krappe beurs echt wat moois te bieden hebben’, stelt NVDE-voorzitter Olof van der Gaag. ‘Er zijn best veel regelingen om woningen te verbeteren, maar die zijn te versnipperd, te ingewikkeld of te karig. We stellen voor rijksgeld te besteden aan een ruimhartige regeling voor de grootschalige aanpak van woningverbetering. Zo wordt de energierekening weer veilig.’

Gemeenten kunnen volgens de NVDE met woningeigenaren en marktpartijen consortia vormen om buurten aan te pakken. Dat zou kunnen door huizen verregaand te isoleren, of door ze helemaal aardgasvrij te maken. Grootschalige en voorspelbare uitrol van woningverbetering zou netbeheerders ook beter in staat stellen om planmatiger te werken bij het versterken van netten. Michiel Kirch, directeur TKI Urban Energy en partner in het versnellingsprogramma Verbouwstromen: ‘Om de grote verbouwing van Nederland te realiseren is intensieve, langjarige samenwerking tussen woningeigenaren en bedrijven nodig. Dit leidt namelijk tot efficiëntere processen, kostenverlaging en het vrijspelen van arbeidscapaciteit. Product- en procesinnovatie zal hierin een sleutelrol spelen. Nieuwe technologieën die op een slimme manier worden toegepast, zullen bijdragen aan die grote schaal.’

De beoogde uitgangspunten van de Rijksregeling

De Rijksregeling dan wel tender die de NVDE beoogt kent de volgende uitgangspunten:

  • Alle projecten moeten in 5 jaar uitgevoerd zijn en het schaalniveau is de buurt.
  • Gemeenten kunnen intekenen voor een basispakket ‘klaar voor aardgasvrij’, waarbij de schil van de woning wordt geïsoleerd (dak, vloer en gevel), het glas wordt aangepakt en de optie van een warmtepomp en zonnepanelen wordt geboden.
  • Waar de gemeente al zover is, kunnen woningen ook in één keer helemaal aardgasvrij  gemaakt worden, wat soms ook de aansluiting op een warmtenet betekent.
  • Hoewel deze regeling zich ook direct op woningbouwcorporaties kan richten, ligt het voor de hand de regierol bij gemeenten te houden en hen – met consortia van aanbieders en corporaties – in te laten schrijven op de tender.

De NVDE stelt voor een taakgroep in te stellen die de aanpak van energiearmoede verder uitwerkt en met voorstellen komt voor 1 juli. Op die manier kunnen de voorstellen worden verwerkt in de Miljoenennota 2024 en kan de regeling van start op 1 januari 2024.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten