Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Ledenaantal stichting Zonne-energie Ondernemers Nederland verdubbeld

Ledenaantal stichting Zonne-energie Ondernemers Nederland verdubbeld

Werkgeversorganisatie Stichting Zonne-energie Ondernemers Nederland (ZON) ging eind 2014 van start en sindsdien is het ledenaantal meer dan verdubbeld. De organisatie is 15 en 16 april aanwezig op Solar Solutions.

Na de toezegging van Minister Kamp dat salderen tot minimaal 2020 in stand blijft, is de missie van ZON om met een breed gedragen visie te komen op de toekomst van de regeling. Een visie die de belangen veiligstelt, maar ook oog heeft voor de politieke realiteit. Uitgangspunt hierbij is dat de particuliere markt voor zonne-energie – vijfenzeventig procent van de totale markt – in stand blijft en op een gezonde manier blijft groeien.

Bestuursleden Peter Desmet, Niels de Vos en Dennis de Jong: ‘Inmiddels zijn we in gesprek met onder meer het ministerie van Economische Zaken en diverse belangenorganisaties waar we als sector veel mee te maken hebben. Doel van deze gesprekken is om te kijken hoe we samen kunnen optrekken, zodat Stichting Zonne-energie Ondernemers Nederland ziet ledenaantal stijgen we een stevige coalitie kunnen vormen. Met steeds als uitgangspunt om te komen tot een haalbaar en stabiel meerjarenbeleid dat goed is voor de consument en dat bijdraagt aan klimaatdoelstellingen en werkgelegenheid. Onze sector is gebaat bij duidelijkheid, voor nu én voor de toekomst. Maar we zijn er nog niet. Want in de politieke arena is het nodig om voortdurend de vinger aan de pols te houden. Om beslissers te blijven voeden met feiten en cijfers. En naast de gesprekken met belanghebbenden, is gedegen onderzoek nodig naar de manier waarop de salderingsregeling de markt beïnvloedt.’

ZON te bezoeken op Solar Solutions, gratis toegangskaart lezers Solar Magazine
Wilt u de vakbeurs Solar Solutions bezoeken en in gesprek geraken met de Stichting ZON? Geïnteresseerden kunnen zich gratis aanmelden om de beurs – en de stand van de Stichting ZON –te bezoeken. Met de code 'sol15solarmagazine' kan men zich via de website aanmelden om een gratis toegangskaart te ontvangen. Aanmelden voor gratis beursbezoek...

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2020

​De Marktgids Zonne-energie 2019 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt verwacht hausse aan residentiële installaties  Nederland verwelkomt in 2020...
Vacatures
Zon & Zo zoekt:

Teamlid Servicemonteur

Zon & Zo zoekt een Teamlid Servicemonteur
Fulltime • Alblasserdam
Rooftop Energy zoekt:

(jr.) Asset Manager

Rooftop Energy zoekt een (jr.) Asset Manager
32-40 uur per week • Rotterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!