logo
wvhj2023
© Ben Schonewille | Dreamstime.com
© Ben Schonewille | Dreamstime.com
24 maart 2023

Netbeheerders: ‘Verwijderen cap SDE++ geen houdbare route, vraag en aanbod moeten elkaar vinden’

De huidige manier waarop minister Jetten de cap voor wind- en zonne-energie in de subsidieregeling SDE++ heeft verwijderd, is onhoudbaar. Het is noodzaak dat vraag en aanbod elkaar vinden.

Dat schrijft Netbeheer Nederland in een brief aan de leden van de Tweede Kamer.

50 procent
De netbeheerders stellen positief tegenover het voorstel te staan om alle zonneparken aan te sluiten op 50 procent van het piekvermogen van de zonnepanelen, omdat dit de impact op het stroomnet vermindert. Daarnaast staan ze positief tegenover het feit dat de minister bij het onderzoeken van de toekomstige ondersteuning van wind- en zonne-energieprojecten ook de rol van systeemkosten en de samenhang met de SDE++ mee zal nemen.

Zorgpunt
Toch zijn de netbeheerders ook kritisch, omdat de minister een belangrijk zorgpunt van de netbeheerders niet wegneemt bij het loslaten van het plafond van 35 terawattuur in de SDE++.

‘Er is meer zon en wind nodig om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te voldoen, maar dit kan alleen tijdig worden ingepast in het systeem als dit gekoppeld wordt aan de elektriciteitsvraag of een bestaande aansluiting, zodat de impact op de elektriciteitsinfrastructuur minimaal is’, schrijft Netbeheer Nederland. ‘We benadrukken dat het verwijderen van de cap in de SDE++ – zonder dat met deze voorwaarde rekening is gehouden – geen houdbare route is. Dit heeft ook impact op de andere sectoren; uitvoeringscapaciteit die je inzet voor het aanleggen en verzwaren van de elektriciteitsinfrastructuur voor duurzame opwek kan je niet inzetten voor het verduurzamen van de industrie of het versnellen van de woningbouw.’

Flexibiliteitsopties
De netbeheerders stellen ook oplossingsrichtingen te zijn, bijvoorbeeld het inpassen van duurzaam opgewekte elektriciteit op plekken waar de energie-infrastructuur daar al voor geschikt is in combinatie met flexibiliteitsopties.

Ze denken aan bestaande mogelijkheden zoals cable pooling of een bestaand wind- of zonnepark laten groeien in vermogen door de opgewekte energie direct lokaal te koppelen aan gebruik of energieopslag. Dergelijke projecten dragen volgens hen bij aan de groei van hernieuwbare opwek zonder dat hiervoor nieuwe infrastructuur nodig is. ‘Hiervoor zijn echter aanvullende voorwaarden nodig in de SDE++ en opvolgers, bijvoorbeeld door verplicht te stellen dat zonneparken enkel subsidie krijgen gekoppeld aan een flexibel en tijdsgebonden transportcontract (‘non-firm ATO’).’

Onderzoeken
De komende periode zullen de netbeheerders vanuit Netbeheer Nederland onderzoeken wat naast de bestaande opties nog mogelijke voorwaarden in de SDE++ zouden zijn om met zo min mogelijk impact op het stroomnet zoveel mogelijk hernieuwbare elektriciteit aan te sluiten. De resultaten van dit onderzoek zullen echter niet op tijd klaar zijn voor de SDE++ 2023.

De netbeheerders vragen de Tweede Kamerleden als alternatief de minister nu al stevig aan de tand te voelen. ‘U kunt de minister vragen of hij inzichtelijk heeft wat de consequentie is van het verwijderen van de cap in de SDE++ voor andere netgebruikers. Herkent hij de zorg van de netbeheerders dat projecten voor de industrie of woningbouw kunnen worden vertraagd indien zij eerst zonneparken moeten aansluiten? Welke maatregelen overweegt de minister om dit te voorkomen? Eerder noemde de minister het stellen van een flexibele en tijdsgebonden transportcontract (‘non-firm ATO’) als optie. Kan de minister toezeggen dat hij in de SDE++ voor 2023 deze voorwaarde nog introduceert? Is de minister bereid om andere voorwaarden op te nemen in de SDE++ ronde van 2024?’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten