logo
wvhj2023
© Martijn Beekdam
© Martijn Beekdam
20 februari 2023

SDE++ 2023: ‘oude’ projecten mogen opnieuw subsidie aanvragen vanwege hogere kosten

Projecten met een bestaande subsidiebeschikking die nog niet gebouwd zijn vanwege hogere kosten, kunnen als het niet haalbaar is om het project te realiseren in 2023 een nieuwe en hogere subsidie aanvragen.

Dat meldt minister Jetten voor Klimaat en Energie.

Voorwaarde
Uit het eindadvies over de SDE++ van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat nog te bouwen projecten in de meeste categorieën worden geconfronteerd met hogere kosten dan waarvan in het eerdere PBL-advies is uitgegaan. Dit leidt tot hogere basisbedragen voor deze categorieën ten opzichte van de SDE++ 2022.

‘Dit is een teken dat sommige subsidieontvangers mogelijk meer subsidie nodig hebben om hun project te realiseren dan dat zij in een eerdere openstellingsronde beschikt hebben gekregen’, aldus minister Jetten. ‘Als het niet meer haalbaar is om het project te realiseren, dan kunnen subsidieontvangers in de komende openstellingsronde ervoor kiezen opnieuw een aanvraag in te dienen. Het is wel een voorwaarde dat de subsidieontvanger voor of bij het doen van die aanvraag de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzoekt om de bestaande beschikking in te trekken met een toelichtende motivatie.’

Beoordeling
Dit stelt RVO volgens Jetten in staat om te beoordelen of het project echt niet meer te realiseren is. RVO zal vervolgens de nieuwe aanvraag in behandeling nemen, waarbij het project voor het budget opnieuw concurreert met alle andere aanvragen. De subsidieaanvrager moet wel de bestaande beschikking intrekken, anders zal RVO de nieuwe aanvraag op basis van de regeling afwijzen.

De minister merkt verder op dat voor zon-pv de meeste aanvraagcategorieën een negatieve subsidie-intensiteit hebben. ‘Dat betekent dat deze projecten op basis van de ramingen van het PBL geen subsidie nodig hebben, maar dat dat wel het geval zou kunnen zijn als de marktopbrengsten van de elektriciteit lager dan geraamd blijken. Projecten voor zon-op-dak hebben een lagere subsidie-intensiteit dan projecten voor zon-op-land en komen in de rangschikking van technieken daarom eerder aan bod. Dit sluit aan bij de ambitie uit het coalitieakkoord om gezien de schaarse beschikbare ruimte vooral in te zetten op grootschalige installatie van zonnepanelen op daken.’

Extra realisatietijd
Minister Jetten stelt verder nog volop bezig te zijn met de motie die de Tweede Kamer onlangs aannam en waarmee de regering gevraagd wordt om de realisatietijd voor onder meer projecten met zonnepanelen binnen de SDE++ met 1 of 2 jaar te verlengen.

‘Ik ben op dit moment verschillende opties aan het verkennen, waarbij ik nadrukkelijk ook de sector betrek. Hierdoor kan ik meewegen hoe projecten mogelijk toch kunnen worden gerealiseerd zonder afbreuk te doen aan de principes en stabiliteit van de SDE++-regeling.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten