logo
wvhj2023
© KiesZon
© KiesZon
22 maart 2023

SDE++ 2024: PBL vraagt zonne-energiesector informatie over zwakke daken en biodiversiteit

Het PBL vraagt de zonne-energiesector in aanloop naar SDE++ 2024 om actuele marktinformatie. Het PBL wil onder andere meer weten over de mogelijkheid van zonnepanelen op onvoldoende sterke daken.

Minister Jetten heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) advies gevraagd over de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) 2024.

Eerste aanzet
Het wijzigingsrapport is een eerste aanzet om tot dit advies te komen waarbij het PBL inbreng vraagt aan brancheorganisaties, belanghebbenden en andere geïnteresseerden. Zij kunnen schriftelijk reageren op de nu gepubliceerde wijzigingsnotitie, maar ook op het eerder verschenen advies voor de SDE++ 2023.

Reacties kunnen tot uiterlijk 14 april verstuurd worden naar het e-mailadres sde@pbl.nl.

Dakversterking versus lichtgewichtzonnepanelen
Voor zon-op-dak heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het PBL gevraagd de mogelijkheden in kaart te brengen voor het stimuleren van zonne-energie op daken die onvoldoende sterk zijn voor het plaatsen van reguliere zonnepanelen.

Het PBL is daarbij gevraagd om te onderzoeken wat het basisbedrag is voor het versterken van het dak in combinatie met het plaatsen van reguliere zonnepanelen en het gebruikmaken van lichtgewicht zonnepanelen.  

Levensduur en non-firm ato
Verder is het PBL gevraagd om te onderzoeken of een langere economische levensduur voor pv-installaties van langer dan 20 jaar passend is, gezien de technische vooruitgang van zonnepanelen.

Tot slot heeft het ministerie het planbureau gevraagd de eventuele mogelijkheden en implicaties te onderzoeken om een eis voor een non-firm aansluit- en transportovereenkomst (non-firm ato) in de subsidieregeling op te nemen.

Ruimtelijke impact zonneparken
Het PBL schrijft in de wijzigingsnotitie dat vanwege de grote ruimtelijke impact van zonneparken ook een basisbedrag bepaald zal worden waarin de meerkosten voor additionele maatregelen worden meegenomen om negatieve effecten op de leefbaarheid te voorkomen, de biodiversiteit te vergroten en de bodem- en waterkwaliteit te beschermen.

Tot slot stelt het PBL dat voor de subsidiecategorieën ‘zonthermie’ en ‘pvt met warmtepomp’ voor de SDE++ 2024 geen wijzigingen zijn voorzien. De subsidiecategorie daglichtkas zal komen te vervallen, tenzij partijen die van plan zijn om in 2024 een subsidieaanvraag te doen zich tijdens de marktconsultatie melden.

De subsidieaanvragen uit 2022

In de wijzigingsnotitie SDE++ 2024 heeft het PBL meer informatie verschaft over de subsidieaanvragen die afgelopen kalenderjaar binnen de SDE++ 2022 zijn ingediend.

Ten opzichte van de eerder bekendgemaakte informatie is vooral meer bekend geworden over de omvang van de projecten. Opvallend is dat het PBL over een fors lager aantal vragen en daarmee gemoeid vermogen spreekt dan minister Jetten eerder deed. Waar Jetten eerder sprak over 2.041 pv-aanvragen voor 2.268 megawattpiek, spreekt het PBL nu over 1.638 pv-aanvragen voor 2.128 megawattpiek.

84 procent van het aantal aanvragen is ingediend voor gebouwgebonden pv-systemen met een vermogen kleiner dan 1 megawattpiek. Deze projecten zijn goed voor 24 procent van het aangevraagde vermogen. Het aantal aanvragen voor gebouwgebonden ligt met 183 stuks weliswaar een stuk lager, maar deze projecten vormen wel 30 procent van het aangevraagde vermogen. De in totaal 71 aanvragen voor grondgebonden systemen zijn samen goed voor 45 procent van het aangevraagde vermogen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten