logo
wvhj2023
© Daniel127001 | Dreamstime.com
© Daniel127001 | Dreamstime.com
15 maart 2023

Nederland haalt Urgenda-doel nu wél: uitstoot broeikasgassen vorig jaar 9 procent lager

Nederland heeft in 2022 de Urgenda-doelstelling gehaald. De uitstoot van broeikasgassen lag vorig jaar voor het eerst meer dan 30 procent onder het niveau van 1990 en 9 procent lager dan in 2021.

Nadat Nederland in 2020 mede door de coronacrisis het Urgenda-doel wel haalde, lukte dat in 2021 niet. Dat het Urgenda-doel afgelopen jaar wel weer gehaald is, komt vooral doordat er minder aardgas is verbruikt door de industrie, gebouwde omgeving en landbouw. Dit blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM/Emissieregistratie over de uitstoot van broeikasgassen in 2022 volgens de IPCC-richtlijnen.

Bezuinigd op gas
De gebouwde omgeving heeft 21 procent minder broeikasgassen uitgestoten dan in 2021. Door de hogere aardgasprijzen is volgens het CBS fors bezuinigd op het verbruik van aardgas. Ook was het weer vorig jaar zachter dan in 2021. Hierdoor is er minder aardgas gestookt voor de verwarming van huizen en kantoren.

De industrie heeft 11 procent minder broeikasgassen uitgestoten. Ook dat wordt veroorzaakt door de hoge aardgasprijzen. Grote aardgasintensieve industriële bedrijven hebben hun productieprocessen hierop aangepast door minder aardgas te verbruiken of hebben hun productie deels stilgelegd. Het verbruik van steenkolen en aardolieproducten door de industrie is vrijwel gelijk- gebleven. De industrie heeft met 32 procent het grootste aandeel in de totale uitstoot van broeikasgassen. Ook de glastuinbouw heeft door hoge aardgasprijzen activiteiten deels stilgelegd of afgeschaald. Dit in combinatie met meer zonuren en gemiddeld hogere temperaturen in 2022 leidde tot minder aardgasverbruik in de glastuinbouw. Hierdoor was de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw 10 procent lager.

Hernieuwbare elektriciteit
De elektriciteitssector, verantwoordelijk voor 20 procent van de uitstoot in 2022, stootte 5 procent minder broeikasgassen uit in 2022 dan een jaar eerder. Dit komt vooral doordat de productie van hernieuwbare elektriciteit in 2022 is gegroeid naar 40 procent. Door deze groei en de hoge aardgasprijzen hebben de aardgasgestookte elektriciteitscentrales minder aardgas verbruikt. De kolencentrales hebben vrijwel evenveel steenkool verbruikt als een jaar eerder.

De uitstoot door de sector mobiliteit, ten slotte, was nauwelijks minder dan in 2021.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten