logo
wvhj2023
© Daniel127001 | Dreamstime.com
© Daniel127001 | Dreamstime.com
17 maart 2022

Na ‘succesjaar’ mist Nederland opnieuw Urgenda-doel, uitstoot broeikasgassen 2,1 procent hoger

Nadat Nederland in 2020 mede door de coronacrisis het Urgenda-doel wel haalde, is dat afgelopen kalenderjaar niet gelukt. De uitstoot van broeikasgassen lag zelfs 2,1 procent hoger dan een jaar eerder.

Door de hogere uitstoot in 2021 is de reductie ten opzichte van 1990 op 23,9 procent uitgekomen. Dat is onder de Urgenda-doelstelling van minimaal 25 procent reductie, die in 2020 net gehaald was. Dit blijkt uit een eerste raming van het CBS en het RIVM/Emissieregistratie over de uitstoot van broeikasgassen in 2021 volgens de IPCC-richtlijnen.

Broeikasgasuitstoot per klimaatakkoordsector
Conform het Urgenda-doel mocht de CO2-uitstoot in 2020 165,4 megaton bedragen en met 164,4 megaton werd dat doel vorig jaar gehaald. Uit onderstaande tabel blijkt dat de uitstoot afgelopen kalenderjaar echter weer is gestegen tot 167,7 megaton.

Kalenderjaar (megaton)*

1990

2019

2020

2021

Elektriciteit

39,6

41,5

32,7

33,2

Mobiliteit

32,2

35,1

30,7

30,8

Landbouw

32,4

26,5

26,2

26,7

Industrie

86,4

53,9

53,1

53,1

Gebouwde omgeving

29,9

23,1

21,8

23,9

Totaal

220,5

180,1

164,5

167,7

* dit betreft de uitstoot van CO2, methaan, lachgas en F-gassen

Meer aardgas verbruikt
Ten opzichte van 2020 werd in de gebouwde omgeving 10 procent meer uitgestoten. Dit komt vooral doordat het in de eerste helft van 2021 kouder was dan in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor er meer aardgas werd gestookt. In de tweede helft van het jaar was de uitstoot in de gebouwde omgeving vrijwel gelijk aan het jaar daarvoor.

Ook meer uitstoot elektriciteitssector en landbouw
De elektriciteitssector heeft vorig jaar 2 procent meer broeikasgassen uitgestoten dan in 2020. De elektriciteitsproductie was echter 2 procent lager. De aardgasgestookte centrales hebben vooral vanaf het tweede kwartaal van 2021 minder geproduceerd door de gestegen aardgasprijs. De prijs voor kolen steeg minder sterk, waardoor er relatief meer elektriciteit is geproduceerd uit kolen. Bij de inzet van kolen voor de elektriciteitsproductie komt meer CO2 vrij dan bij de inzet van aardgas. Daardoor was de uitstoot alsnog hoger dan een jaar eerder. De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen groeide in 2021. Dat drukte de totale uitstoot van de elektriciteitssector iets, maar te weinig om de hogere CO2-uitstoot door de toegenomen productie uit kolen helemaal te compenseren.

In de landbouw lag de uitstoot van broeikasgassen ook 2 procent hoger dan in 2020. Net als in de gebouwde omgeving is dat vooral toe te schrijven aan het relatief koude en minder zonnige eerste halfjaar. Hierdoor hebben bijvoorbeeld tuinders meer aardgas ingezet voor de verwarming van de kassen. In het vierde kwartaal van 2021 was het aardgasverbruik in de landbouw door de hoge aardgasprijzen echter een stuk minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Uitstoot mobiliteit en industrie gelijk gebleven
De emissies door de sector mobiliteit waren in 2021 ongeveer even groot als in 2020. In 2020 waren de emissies fors lager dan een jaar eerder. Die daling zette in 2021 niet door. Gemiddeld genomen was de verkeersintensiteit op de weg ongeveer hetzelfde als in 2020.

Ook in de industrie bleef de uitstoot vrijwel gelijk. In het tweede kwartaal van 2021 waren de emissies flink hoger doordat de industrie meer produceerde dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarentegen was de uitstoot in het vierde kwartaal fors lager. Door de hogere aardgasprijzen in de tweede helft van het jaar is minder gas afgenomen door industriële gebruikers.

Urgenda: ‘Ondermijning van rechtstaat’

Dat bijna 7 jaar na het Urgenda-vonnis uit juni 2015 de Nederlandse overheid nog steeds niet de vereiste 25 procent minder CO₂-uitstoot dan in 1990, is volgens Urgenda het ondermijnen van de rechtsstaat.

‘En juist in deze tijd willen we zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen, als eerste die uit Rusland’, aldus Urgenda. ‘We willen graag met alle relevante ministers spreken over het snel halen van de vereiste doelen van de Urgenda-zaak en het alsnog extra laten dalen van de uitstoot om het tekort van vorig jaar goed te maken. Dat we in 2021 de uitstoot niet eens met 25 procent hebben kunnen laten dalen ten opzichte van 1990, is in het licht van de laatste rapporten van het VN-klimaatpanel IPCC een klap in het gezicht van de jongere generaties. Tegen de tijd dat zij aan het roer zitten, kunnen ze ontwrichtende klimaatverandering nauwelijks nog voorkomen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten