logo
wvhj2023
© Philippe Demandes | Dreamstime.com
© Philippe Demandes | Dreamstime.com
15 februari 2023

België handhaaft btw op stroom en gas ook na 1 april op 6 procent

De federale regering van België heeft een akkoord bereikt over de btw op gas en elektriciteit. Om de misgelopen btw gedeeltelijk te compenseren, voert de federale regering vanaf 1 april een accijnshervorming in.

De regering van premier Alexander De Croo besloot in februari 2022 als antwoord op de energiecrisis de btw te verlagen van 21 naar 6 procent. De btw-verlaging werd vervolgens afgelopen september verlengd tot 31 maart 2023, net als het sociaal tarief voor circa 1 miljoen huishoudens.

Accijnshervorming
Afgelopen week heeft de Belgische regering op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een akkoord bereikt over de hervorming van de energiefactuur.

Vanaf 1 april 2023 zal de btw op elektriciteit en aardgas voor niet-zakelijke contracten permanent worden verlaagd van 21 naar 6 procent en gaat een accijnshervorming in. ‘We blijven mensen beschermen’, aldus Van Peteghem. ‘Deze hervorming zorgt ervoor dat we de btw permanent op 6 procent kunnen houden en dat we de mensen niet enkel vandaag, maar ook in de toekomst kunnen blijven ondersteunen. Zo bereiden we ons voor op toekomstige uitdagingen.’

Basis- en meerverbruik
Door het onderscheid te maken tussen basisverbruik – waar een beschermingsmechanisme aan gekoppeld is – en meerverbruik stelt de federale regering een zuiniger energieverbruik te stimuleren. Hoe dit werkt? Specifiek voor aardgas is het zo dat wanneer de gasprijzen zouden dalen naar een heel laag prijsniveau, de accijnzen voor het meerverbruik verhoogd zullen worden.

De hervorming van de energiefactuur zal vooralsnog ingaan op 1 april 2023, waarbij er wel kritiek hoorbaar is op de korte voorbereidingstijd voor invoering van de maatregel. Voor contracten met sociaal tarief zal de accijnshervorming pas ingaan op 1 juli 2023.

Voorspelbaar
De hervorming van het accijnssysteem zorgt er volgens Van Peteghem bovendien voor dat de fiscale lasten op de factuur stabiel blijven. Dit in tegenstelling tot een klassiek btw-systeem, waarbij de fiscale kosten voor de consument stijgen als de marktprijs stijgt. Dankzij het accijnssysteem zullen de meeropbrengsten die de overheid ontvangt uit hoge energieprijzen rechtstreeks terugvloeien naar de consument via lagere accijnzen op het basisverbruik.

‘Door de accijnzen op de energiefactuur te hervormen, laten we meeropbrengsten uit de btw voor de overheid onmiddellijk terugvloeien naar de energiefactuur van de mensen en zorgen we voor een voorspelbare fiscale bijdrage op de factuur’, aldus Van Peteghem. ‘Dat biedt zekerheid en is efficiënt en rechtvaardig.’

Minister werkt aan bredere fiscale hervorming

Update 2 maart

Minister Van Peteghem heeft een voorstel gepresenteerd voor een bredere fiscale hervorming op tafel. Om investeringen in efficiënt energieverbruik en hernieuwbare energie, emissievrij vervoer, milieuvriendelijke investeringen en ondersteunende digitale investeringen aan te moedigen, wil de vicepremier van België de investeringsaftrek met 3 maatregelen versterken.

  1. De basisinvesteringsaftrek en de investeringsaftrek Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) blijven behouden. Voor duurzame investeringen wordt een fors verhoogde investeringsaftrek gecreëerd.
  2. Om duurzame investeringen een extra stimulans te geven, wordt bovenop de investeringsaftrek een systeem van versnelde (dubbele) afschrijvingen ingevoerd.
  3. Daarnaast blijft het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling behouden blijven en uitgebreid naar duurzame investeringen. Dit zorgt ervoor dat bedrijven sneller een fiscaal voordeel halen.
Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten