Solar Magazine - Trendrapport: Nederland installeerde 3,9 gigawattpiek zonnepanelen in 2022
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Trendrapport: Nederland installeerde 3,9 gigawattpiek zonnepanelen in 2022
© Fokke Baarssen | Dreamstime.com

Trendrapport: Nederland installeerde 3,9 gigawattpiek zonnepanelen in 2022

Nederland heeft afgelopen kalenderjaar 3,9 gigawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd. Dat meldt marktonderzoeksbureau Dutch New Energy Research in het Nationaal Solar Trendrapport 2023.

Waar in het recente verleden de verkopen in de zakelijke markt sneller groeiden dan bij consumenten, voerde afgelopen kalenderjaar juist de residentiële markt de boventoon.

Stagnatie zakelijke markt
Waar het residentiële segment volgens Dutch New Energy Research is doorgegroeid tot 1,75 gigawattpiek, leidt stagnatie in het zakelijk segment tot een installatiecijfer van 2,15 gigawattpiek. Dit zorgt er volgens het marktonderzoeksbureau voor dat de totale omvang van de Nederlandse zonne-energiemarkt nu al 3 jaar net onder de 4 gigawattpiek aan nieuw jaarlijks geïnstalleerd vermogen blijft steken.

‘Consumenten willen hun energierekening drukken en hebben meer zonnepanelen laten installeren’, aldus Daan Jansen, hoofdonderzoeker van Dutch New Energy Research. ‘De markt voor grootschalige projecten heeft juist te lijden onder de huidige economische situatie. Materiaaltekorten, hogere financieringskosten en knellende netcapaciteit zorgden ervoor dat het commerciële segment vorig jaar met 13 procent kromp.’

Lichte krimp waarschijnlijk
Afhankelijk van het type zonnepanelen zijn de prijzen volgens het marktonderzoeksbureau in 2022 gemiddeld met 2,5 tot 6,9 procent gestegen. Door dalende zonnecelprijzen en lagere transportkosten zullen de prijzen in 2023 weer stabiliseren of dalen.

Dutch New Energy Research ziet een lichte krimp van de markt voor de komende jaren als het meest waarschijnlijke scenario. ‘De argeloze buitenstaander zou haast concluderen dat deze plotselinge stilstand achteruitgang is, zeker nu de energiecrisis ervoor zorgt dat ons buurland Duitsland het solar doel voor 2030 meer dan verdubbeld heeft’, aldus Wijnand van Hooff, directeur van Holland Solar, de branchevereniging van de Nederlandse zonne-energiesector. ‘Toch is een stabilisatie op het huidige hoge niveau een prestatie van wereldformaat. Zelfs wanneer een land als Duitsland zijn ambitieuze doelen haalt, zal het nog jaren duren voor het per hoofd van de bevolking meer installeert dan Nederland. Ons land blijft de komende jaren dus Europees pv-kampioen, gedreven door een onverminderd grote vraag naar zonne-energie.’

Basisscenario
In het basisscenario van Dutch New Energy Research daalt de komende 3 jaar het jaarlijks nieuw geïnstalleerde zonnestroomvermogen. Toch blijft dit getal ruim boven de 3 gigawattpiek. De daling is grotendeels toe te kennen aan het zakelijke segment, volgens de marktonderzoekers meer specifiek zon-op-dakprojecten kleiner dan 1 megawattpiek.

Het ligt in de lijn der verwachting dat ook in de aankomende jaren het residentiële segment goed zal presteren omdat de effecten van de energiecrisis nog goed te voelen zijn. Consumenten hebben bovendien geen gebrek aan aansluitcapaciteit. Vanaf 2025 duikt het jaarlijks bijgeplaatste zonnestroomvermogen in het residentiële segment onder de 1,5 gigawattpiek, met verdere daling in het verschiet. Dit komt volgens Dutch New Energy Research enerzijds door de afbouw van de salderingsregeling, maar anderzijds ook doordat een steeds groter deel van de huizen zonnepanelen heeft. In het zakelijke segment is al eerder een krimp in de groei te zien, wat de komende jaren vooral te wijten is aan minder gerealiseerd vermogen van zon-op-dakprojecten.

Het Nationaal Solar Trendrapport 2023 is hier te downloaden.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Zonnepark Services Nederland zoekt:

Technical Asset Manager

32-40 uur - Drieharingstraat 6 3511 BJ Utrecht
Sunconnect B.V. zoekt:

Duurzaamheidsadviseur

Fulltime (40 uur) - Oudkarspel
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!