Solar Magazine - Rechter fluit Roosendaal terug: gemeente moet opnieuw beslissen over zonnepark
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Rechter fluit Roosendaal terug: gemeente moet opnieuw beslissen over zonnepark
© Daniel127001 | Dreamstime.com

Rechter fluit Roosendaal terug: gemeente moet opnieuw beslissen over zonnepark

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal opgedragen om een nieuwe beslissing te nemen over het verlenen van een vergunning aan een zonnepark.

De gemeente heeft de omgevingsvergunning volgens de rechter op basis van ‘onjuiste gronden’ geweigerd.

Vergunningsaanvraag
In april 2018 ontving de gemeente een aanvraag voor een omgevingszonnepark. 3 jaar later, in augustus 2021, heeft het college van burgemeester en wethouders bekendgemaakt dat de gemeenteraad voornemens was om te weigeren een verklaring van geen bedenkingen af te geven. In maart 2022 heeft de gemeenteraad dat – ondanks een zienswijze van de vergunningsaanvrager – ook daadwerkelijk geweigerd. In april 2022 is vervolgens ook de vergunningsaanvraag geweigerd.

Gemeenteraad
De vergunningsaanvrager – de eiseres in deze rechtszaak – heeft bij de rechtbank met name een beroep aangetekend vanwege de door de gemeenteraad geweigerde verklaring van geen bedenkingen.

De eiseres voert aan dat de gemeente niet (deugdelijk) heeft gemotiveerd waarom het project in strijd zou zijn met een goede ruimtelijke ordening. De eiseres vindt dat het gemeentecollege in de zienswijzennota onvoldoende is ingegaan op de door haar in de zienswijze naar voren gebrachte standpunten. Zij wijst erop dat het projectgebied slechts een deel van het gebied bestrijkt dat in het bestemmingsplan als aardkundig waardevol is aangemerkt. Daarbij heeft eiseres opgemerkt dat de gemeenteraad niet heeft gespecificeerd welke aardkundige waarden binnen het projectgebied aanwezig zijn en hoe deze moeten worden beschermd.

Beleidsvisie Zonne-energie
De eiseres wijst er verder op dat haar project niet ligt in een gebied waar zonneparken op grond van de ‘Herziene beleidsvisie Zonne-energie 2018’ zijn uitgesloten. De eiseres stelt dat de gemeente op basis van haar eigen zonne-energiebeleid een positieve grondhouding zou moeten hebben, aangezien haar project voldoet aan dat beleid.

De rechtbank vindt dat de gemeenteraad richting de eiseres ook niet goed onderbouwd heeft wat de gemeenteraad “sinds jaar en dag verstaat onder een goede ruimtelijke ordening” en dat ruimtelijke ontwikkeling op de gronden met aardkundige waarden niet mogelijk is. Met de vermelding dat er aan ontwikkelingen landschappelijke voorwaarden worden gesteld, geeft de gemeenteraad volgens de rechter juist aan dat ruimtelijke ontwikkeling, onder voorwaarden, mogelijk is.

Verbetering aardkundige waarden
De rechtbank is bovendien van mening dat eiseres met diverse rapporten een deskundige onderbouwing heeft gegeven van haar standpunt dat haar plannen niet zullen leiden tot een onaanvaardbare aantasting van de in het gebied aanwezige aardkundige waarden, en dat deze mogelijk zelfs tot herstel en verbetering van de aardkundige waarden zullen leiden.

De gemeente heeft volgens de rechter het tegendeel ook niet met een deskundig tegenrapport onderbouwd en oordeelt dat de gemeenteraad het besluit tot weigering van een verklaring van geen bedenkingen niet deugdelijk heeft gemotiveerd.

Onjuiste gronden
Onder aan de streep is de rechtbank van mening dat de gemeente de gevraagde omgevingsvergunningen op onjuiste gronden heeft geweigerd. De genomen besluiten van de gemeente zijn in strijd met het zorgvuldigheids- en het motiveringsbeginsel.

De rechter heeft de gemeente daarom opgedragen om binnen 3 maanden een nieuw besluit te nemen. Bovendien moet de gemeente een vergoeding van 2.248 euro betalen voor de griffierechten en de gemaakte proceskosten.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Accountmanager MKB

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
SolarNRG zoekt:

Junior Beheerder Onderhoudscontracten

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!