Solar Magazine - Creatieve geesten moeten pijplijn projectontwikkelaars in 2023 weer helpen vullen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Creatieve geesten moeten pijplijn projectontwikkelaars in 2023 weer helpen vullen
© Powerfield

Creatieve geesten moeten pijplijn projectontwikkelaars in 2023 weer helpen vullen

Creatief denken. Het is het nieuwe credo voor projectontwikkelaars. Stijgende kosten voor materialen, arbeid en financiering – en in Nederland de transportcapaciteit – zorgen ervoor dat de pijplijn snel opdroogt.

De businesscase van bestaande projecten met een subsidiebeschikking is daarnaast dusdanig verslechterd dat de bouw met grote regelmaat tot nader order wordt uitgesteld. Voor nieuwe projecten wagen de eerste projectontwikkelaars ondertussen noodgedwongen de stap naar subsidievrije zonne-energie.

De eerste subsidievrije zonneparken krijgen daarbij nog een klein steuntje in de rug van de Nederlandse overheid, die via het Rijksvastgoedbedrijf gronden beschikbaar stelt. Zo won Ecorus een aanbesteding voor de bouw van 4 subsidievrije zonneparken langs de A7 in Noord-Holland en gaat Vattenfall op rijksgrond naast de A6 een zonnepark ontwikkelen. De financiering is de grootste hobbel die daarbij moet worden genomen. Banken en andere investeerders willen zekerheid, hun risico minimaliseren, ook in een postsubsidietijdperk. De oplossing is het aangaan van stroomafnameovereenkomsten (ppa’s) met een vaste prijs die het rendement van projecten verzekeren. Maar de Nederlandse markt voor stroomafnameovereenkomsten is nog verre van volwassen.

Noodklok
Prijsverhogingen vormen bovendien een probleem voor bedrijven die projecten hebben ontwikkeld met flinterdunne marges. In die projecten zijn vaak alle kostencomponenten al zo ver mogelijk verlaagd. Projectontwikkelaars zullen daarom opnieuw moeten onderhandelen over hun stroomafnameovereenkomsten willen de projecten alsnog gerealiseerd kunnen worden.

De fors hogere kosten, strengere eisen en toegenomen complexiteit zorgden ervoor – ondanks dat er nog altijd ruim 10 gigawattpiek aan projecten met een SDE+(+)-beschikking te bouwen is – dat de Alliantie Zon in het najaar van 2022 bij de Haagse politici de noodklok luidde. Ze wijzen op de beperkingen door netcongestie, de verzekerbaarheid van gebouwen met zonnestroomsystemen, constructieve beperkingen bij de toepassing van zon-op-dak en participatie-eisen zoals lokaal eigendom. De betrokken projectontwikkelaars GroenLeven, KiesZon, Solarfields, Sunrock en TPSolar stellen – gesterkt door onderzoek van Berenschot –dat het 10 voor 12 is. Ze vragen de rijksoverheid om de SDE+(+)-regeling aan te passen zodat hogere kosten worden meegenomen, de creatie van een additioneel stimuleringsinstrument voor specifieke meerkosten die gepaard gaan met strengere eisen, en het benutten van het potentieel van de Regionale Energiestrategieën (RES’en).

Realtime interface
Projectontwikkelaars lopen niet alleen tegen hogere kosten en strenge eisen aan, maar lopen ook nog altijd vast op de beschikbare netcapaciteit. Want waar de 30 energieregio’s die een Regionale Energiestrategie (RES) hebben opgesteld een gezamenlijk bod doen van circa 55 terawattuur wind- en zonne-energie in 2030, stellen de netbeheerders dat er maar ruimte is voor 35 terawattuur.

Met de realtime interface hebben netbeheerders en marktpartijen in de voorbije periode wel een belangrijke oplossing ontwikkeld in de strijd tegen netcongestie. Via de interface wordt het door windmolens en zonnepanelen opgewekte vermogen regelbaar en kan realtime gecommuniceerd worden over de beschikbare transportcapaciteit in het elektriciteitsnet. De interface kan ook ingezet worden bij het toepassen van congestiemanagement. Het doel is om in 2023 te starten met de grootschalige uitrol van de interface bij nieuwe opwekkers. Projectontwikkelaar Sunrock deed onlangs samen met Stedin nog een oproep om de interface ook op grote schaal bij bestaande installaties uit te rollen, omdat er dan 2 keer zoveel duurzame-energieprojecten zouden kunnen worden aangesloten.

​Lees het volledige artikel hieronder in de Solar Magazine Marktgids Zonne-energie 2023.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Accountmanager MKB

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
VDH Solar zoekt:

Accountmanager binnendienst

32-40 uur - Hazerswoude-Dorp, 2391 PV, 4
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!