Solar Magazine - Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten nieuwe stormloop op zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten nieuwe stormloop op zonnepanelen
© Hilda Weges | Dreamstime.com

Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten nieuwe stormloop op zonnepanelen

Wachtlijsten en vraaguitval. Die 2 woorden omschrijven voor de Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector het kalenderjaar 2022. Het was namelijk een kalenderjaar met 2 gezichten.

Want waar consumenten voor recordverkopen zorgden, kunnen de Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector er helaas niet omheen dat de zakelijke markt aan beide kanten van de grens is afgekoeld. De grote vraag voor 2023 is daarom gezien de hoge energieprijzen niet of consumenten massaal zonnepanelen en zonnecollectoren blijven kopen, maar of bedrijven zonnepanelen en zonnecollectoren weer in hun hart zullen sluiten…

Ondanks alles zijn de groeiscenario’s voor de zonne-energiemarkt in Nederland en Vlaanderen zeer rooskleurig. Koepelorganisatie SolarPower Europe verwacht zelfs dat Nederland qua nieuw te installeren vermogen na Duitsland en Spanje de nummer 3 van Europa zal zijn. Het gaat tot en met 2026 om minimaal 17 en maximaal 26 gigawattpiek zonnepanelen. Dat betekent een jaarlijkse verkoop van minimaal 3,5 en maximaal 5 gigawattpiek per jaar. In het meest waarschijnlijke scenario – het medium scenario – verwachten de onderzoekers van SolarPower Europe dat Nederland in 5 jaar tijd 22 gigawattpiek zonnepanelen zal installeren; oftewel jaarlijks 4,4 gigawattpiek.

Stroomnet
Waar de Nederlandse zonne-energiesector in de afgelopen jaren het steeds vollere stroomnet aanwees als belangrijkste beer op de weg bij de installatie van een dergelijk groot volume aan zonnepanelen, lijkt daar enige verandering in te zijn gekomen. De vraag naar netaansluitingen is door de oorlog op het Europese continent bij Nederlandse bedrijven naar recordhoogte gestegen, maar toch lijkt de netcongestie niet de grootste uitdaging voor de zonne-energiesector.

Want door de uitrol van de realtime interface en de grootschalige toepassing van congestiemanagement wordt het steeds vollere Nederlandse stroomnet voor de uitrol van zonne-energie ook daadwerkelijk iets minder een showstopper. Op diverse plaatsen meldden de Nederlandse netbeheerders in de komende periode wachtlijsten weg te kunnen werken door de getroffen maatregelen. Zo vond TenneT op het hoogspanningsnet in de provincies Friesland, de Flevopolder, Gelderland en Utrecht voldoende flexibel vermogen om honderden megawatt aan extra netaansluitingen beschikbaar te stellen. Het goede nieuws is dat de netbeheerder denkt dat daarmee pas 10 procent van het flexibele vermogen ontsloten is en de volledige potentie dus nog een factor 10 groter is. Het volle stroomnet wordt dan ook niet langer als grootste probleem gezien door projectontwikkelaars. Dat wil absoluut niet zeggen dat de aandacht mag verslappen, want de elektrificatie van de industrie is bijvoorbeeld nog amper op gang gekomen.

Investeringszekerheid
Met het kalenderjaar 2022 in het achterhoofd zal iedereen binnen de zonne-energiesector – maar hopelijk ook de buitenwacht zoals de politiek –maar al te goed beseffen dat het behalen van de voor de klimaatdoelen benodigde groeicijfers grotendeels afhankelijk is van de ontwikkeling van de zakelijke zonne-energiemarkt. Niet voor niets luidden projectontwikkelaars van grootschalige zonnestroomprojecten de noodklok over dat binnen de huidige Nederlandse beleidskaders de grootschalige uitrol van zonne-energie op daken en op land nauwelijks meer mogelijk is. De fors gestegen kosten, strengere eisen en toegenomen complexiteit maakt het ontwikkelen van nieuwe projecten nauwelijks mogelijk. De projectontwikkelaars vinden daarbij de cijfers aan hun zijde, want in het kalenderjaar 2022 is het aantal opgeleverde projecten via de subsidieregeling SDE+(+) in Nederland met ruim een derde gedaald.

Brancheorganisatie Holland Solar heeft de regering om die reden opgeroepen om de installatie van grootschalige zonnestroomsystemen op daken, land en water te blijven stimuleren en in 2030 veel meer dan 35 terawattuur aan duurzame-elektriciteitsproductie uit wind en zon te realiseren. Als opvolger van de SDE++-regeling zou er een nieuwe stimuleringsregeling moeten komen, gebaseerd op een bandbreedtemodel – Contract for Difference – die de sector de benodigde investeringszekerheid biedt en overstimulering voorkomt.

​Lees het volledige artikel hieronder in de Solar Magazine Marktgids Zonne-energie 2023.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
Bliq zoekt:

Accountmanager

32-40 uur - Hogeweyselaan 145, 1382JK Weesp
SolarNRG zoekt:

Commercieel Medewerker Groothandel

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!