Solar Magazine - Congestiemanagement: Zeeuwind en Stedin tekenen eerste contract voor flexibel elektriciteitsvermogen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Congestiemanagement: Zeeuwind en Stedin tekenen eerste contract voor flexibel elektriciteitsvermogen
© Zeeuwind

Congestiemanagement: Zeeuwind en Stedin tekenen eerste contract voor flexibel elektriciteitsvermogen

Als eerste in Nederland hebben netbeheerder Stedin, energiecoöperatie Zeeuwind en Gabri Hoek een ‘congestiemanagementcontract’ getekend voor Windpark Noordpolder volgens de nieuwe Netcode elektriciteit.

Door de toepassing van congestiemanagement kan structurele filevorming op het elektriciteitsnet worden vermeden en ontstaat potentieel 10 megawatt extra ruimte op het net van Tholen en Schouwen-Duiveland.

Windpark Noordpolder
Het eerste Nederlandse contract voor flexibel vermogen draagt bij aan de leveringszekerheid totdat de structurele uitbreiding van het stroomnet is gerealiseerd in 2027. Windpark Noordpolder ontvangt een vergoeding voor de geleverde flexibiliteitsdiensten. De samenwerking moet volgens Stedin het begin zijn van vele flexcontracten.

Het ondertekende flexcontract is de eerste effectieve toepassing van de nieuwe Netcode elektriciteit in Nederland, die per 25 november 2022 van kracht is. De nieuwe Netcode biedt netbeheerders mogelijkheden om flexcontracten af te sluiten voor congestiemanagement. Congestiemanagement houdt in dat partijen met flexibel vermogen tijdens piekmomenten hun productie tijdelijk afregelen of juist meer elektriciteit gebruiken. Slechts een aantal uren per jaar is daadwerkelijk sprake van congestie – filevorming op het elektriciteitsnet – en is flexibel vermogen dus nodig.

Zonnepanelen
Naast de Noordring doet Stedin ook heronderzoek congestiemanagement in Middelharnis en de Dordtse Kil. Er wordt onderzocht of ook daar flexibel elektriciteitsvermogen kan worden ingezet als oplossing voor de overvolle netten. De resultaten worden de komende maanden verwacht.

In oktober 2020 kondigde Stedin congestie aan op Tholen en Schouwen-Duiveland voor de teruglevering van duurzaam opgewekte elektriciteit door grootverbruikers. Dankzij de medewerking van Zeeuwind, als mede-eigenaar van Windpark Noordpolder, wordt 10 megawatt aan nieuwe ruimte op het net gecreëerd. Deze transportcapaciteit is volgens Stedin nodig om de komende jaren circa 2.500 huishoudens te faciliteren in het plaatsen van zonnepanelen op hun dak. Met elke megawattuur die Zeeuwind afregelt, is er ruimte op het elektriciteitsnet voor 10 megawattuur aan nieuwe, duurzaam opgewekte elektriciteit.

Overtuiging
Teus Baars, directeur-bestuurder bij Zeeuwind: ‘We zijn erg blij dat het is gelukt om deze overeenkomst vandaag te sluiten. Als duurzame-energiecoöperatie denken en werken we graag mee aan innovatieve oplossingen zoals deze. Als dit betekent dat wij af en toe een stapje terug doen om andere duurzame initiatieven de ruimte te geven op het elektriciteitsnet, dan doen we dat vanuit onze overtuiging dat we alleen samen de energietransitie kunnen versnellen.’

Gabri Hoek, mede-eigenaar van Windpark Noordpolder, vult aan: ‘Mijn buurman heeft geïnvesteerd in zonnepanelen die hij niet kon aansluiten op het stroomnet. Doordat wij met Windpark Noordpolder deze beweging maken, komt er weer ruimte in de omgeving voor duurzame initiatieven.’

Nog 20 megawatt nodig
Hoewel Zeeuwind en Hoek met dit contract een stevig deel invullen van het gezochte flexibele vermogen denkt Stedin nog 20 megawatt aanvullend vermogen nodig te hebben. Dit om de verwachte groei aan zon-op-dak-initiatieven onder kleinverbruikers te kunnen faciliteren. Stedin roept partijen daarom nadrukkelijk op om flexibel vermogen aan te bieden, zodat daarna ook grootverbruikklanten een plaats op de wachtlijst voor transportvermogen op het stroomnet kunnen krijgen. Niet alleen in Zeeland, maar ook in de andere congestiegebieden voor invoeding, waaronder Dortse Kil en Middelharnis.

David Peters, chief technology officer bij Stedin: ‘We zijn heel blij dat Zeeuwind en Hoek op deze manier helpen het elektriciteitsnet optimaal te benutten, want dat kunnen wij niet alleen. Zij zijn echt een voorbeeld. Door het net beter te benutten, kunnen wij sneller meer klanten voorzien in hun transportbehoefte. Zo maken we samen werk van een elektriciteitsnet dat meekan in de energietransitie – ook voordat dit fysiek daadwerkelijk is uitgebreid. Laat dit het begin zijn van veel meer flexcontracten die volgen, want die zijn keihard nodig om het elektriciteitsnet in deze energietransitie voor alle doelen toegankelijk te houden.’

2 standaardcontracten
Stedin heeft 2 standaardcontracten opgesteld met afspraken over randvoorwaarden en vergoedingen. Een capaciteitsbeperkingscontract, waarmee de flexbehoefte een dag van tevoren wordt afgestemd, en een redispatchcontract, waarmee op de dag zelf bijgestuurd kan worden in flexbehoefte. In beide gevallen krijgen aanbieders van flexibel vermogen het verlies aan ‘duurzame-energieomzet’ vergoed op basis van de actuele energieprijs; zij gaan er financieel dus niet op achteruit.

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
Energiebedrijf Vrijopnaam zoekt:

(junior) Projectontwikkelaar Zon

32-40 uur - Noord-Brabant (Tilburg/Breda)
VDH Solar zoekt:

Accountmanager binnendienst

32-40 uur - Hazerswoude-Dorp, 2391 PV, 4
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!