logo
wvhj2023
© Liander
© Liander
21 oktober 2022

ACM presenteert Q&A over congestiemanagement, nieuwe regels per 25 november van kracht

De Autoriteit Consument & Markt heeft een document met veelgestelde vragen en antwoorden (Q&A) over de nieuwe regels voor congestiemanagement en het capaciteitsbeperkingscontract gepresenteerd.

Afgelopen mei publiceerde de ACM het codebesluit congestiemanagement. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat congestiemanagement in vrijwel alle gebieden van Nederland kan worden toegepast. Na een implementatietermijn van 6 maanden treden de regels per 25 november 2022 in werking. Tot die tijd moeten netbeheerders, aangeslotenen en partijen die in de wachtrij staan hard aan de slag om voorbereidingen te treffen, benadrukt de ACM.

Capaciteitsbeperking
De ACM stelt veel vragen te ontvangen over de werking van congestiemanagement in het algemeen en specifiek van het capaciteitsbeperkingsproduct. Met de publicatie van dit vragen- en antwoordendocument wil de autoriteit de meestvoorkomende vragen beantwoorden.

De nieuwe regels voor congestiemanagement introduceren een nieuw product voor het oplossen van congestie, dat naar verwachting een belangrijke rol zal spelen: de capaciteitsbeperking, die wordt vastgelegd in het capaciteitsbeperkingscontract (cbc). Een capaciteitsbeperking houdt in dat een aangeslotene tegen betaling afziet van het volledige gebruik van zijn overeengekomen aansluit- en transportcapaciteit, om bij te dragen aan het oplossen van de voorziene fysieke congestie. De ACM benadrukt dat een capaciteitsbeperkingscontract wezenlijk anders is dan een alternatieve contractvorm zoals een nonfirm aansluit- en transportovereenkomst (ato), waar de netbeheerders en de ACM onderzoek naar doen.

Verplichten
De ACM bevestigt in de Q&A nog maar eens dat de netbeheerder mag overgaan tot het verplichten van deelname van partijen in een congestiegebied. ‘Dit zal niet in alle congestiegebieden zinvol zijn. Wanneer de netbeheerder besluit deze verplichting te gebruiken, zal dit eventueel alle partijen met een aansluiting van 1 megawatt of groter kunnen omvatten. Dit is aan de netbeheerder om te besluiten. In het besluit is echter ook verduidelijkt dat deze verplichte bijdrage de vorm mag aannemen van een capaciteitsbeperkingscontract. Daarom is het gunstig om als aangeslotene proactief te onderzoeken welk regelbaar vermogen op de aansluiting kan worden ontsloten en hoe dat precies via een capaciteitsbeperkingscontract aan de netbeheerder beschikbaar kan worden gesteld. Hiermee loopt de aangeslotene voor op een eventuele verplichting en kan bovendien reeds nagegaan worden voor welke prijs hij het regelbaar vermogen kan aanbieden.’

Tijdstip
De ACM meldt in de Q&A dat de netbeheerder de inzet van een capaciteitsbeperking al enkele dagen van tevoren kan verzoeken, als reeds duidelijk is dat er op een bepaald moment fysieke congestie dreigt te ontstaan. ‘De netbeheerder kan uiterlijk tijdens de ochtend op de dag vóórdat de fysieke congestie wordt verwacht, een capaciteitsbeperking inzetten. Dus als de netbeheerder op een woensdag een capaciteitsbeperking wil inzetten, dient hij de aangeslotene hierom uiterlijk dinsdagochtend te verzoeken. Specifiek moet het verzoek komen voordat de dag-vooruitmarkt om 12 uur ’s middags sluit, voor de daaropvolgende dag. Dit geeft de aangeslotene de mogelijkheid om de juiste partijen te informeren.’

Geen vaste prijs
De ACM legt verder uit dat er geen vaste prijs is vastgelegd voor congestiemanagementdiensten, omdat de diensten zoveel mogelijk op een marktgebaseerde manier worden aangeboden. Wel stelt het besluit vast hoeveel kosten de netbeheerder jaarlijks dient te maken voor het contracteren en inzetten van congestiemanagementdiensten. Dit wordt ‘financiële grens’ genoemd.

De hoogte van de financiële grens is direct gekoppeld aan de grootte van het netgebied. Vaak gaat het hier om meerdere miljoenen euro’s per jaar. Zo ligt de financiële grens voor TenneT voor het verhelpen van afnamecongestie in Noord-Brabant op circa 18 miljoen euro per jaar en 24 miljoen euro per jaar voor het oplossen van opwekcongestie in hetzelfde gebied. Ook in lagere netten geldt de financiële grens: zo geldt voor congestiegebied Schenkeschans van Liander een financiële grens van 419.000 euro per jaar.

Wat staat er in een capaciteitsbeperkingscontract?

Met de introductie van nieuwe regels voor congestiemanagement wordt het capaciteitsbeperkingscontract als nieuw product geïntroduceerd. Maar wat staat er eigenlijk in dit contract?

In een CBC maken de netbeheerder en de aangeslotene afspraken over de inzet van een capaciteitsbeperking. In het contract staan ten minste de volgende zaken:

  • de maximaal te gebruiken transportcapaciteit;
  • of de reductie permanent geleverd wordt of gedurende af te spreken periodes;
  • de prijs in euro per megawatt voor de afgesproken reductie;
  • de locatie met EAN-code van de aansluiting(en);
  • en de contractperiode.

Het capaciteitsbeperkingscontract kan ook aanvullende afspraken bevatten. Bijvoorbeeld hoe vaak per jaar de netbeheerder om inzet van een capaciteitsbeperking mag verzoeken. Of afspraken die vastleggen dat het vermogen op bepaalde momenten of onder bepaalde omstandigheden niet voor inzet beschikbaar is, of juist voor een minimumperiode dient te worden geactiveerd. Omdat sommige afspraken niet voor alle (typen) aangeslotenen relevant zullen zijn, is het capaciteitsbeperkingscontract niet een standaardcontract, maar maatwerk.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten