Solar Magazine - Definitief akkoord EU over versnelde vergunningsprocedure voor zonnepanelen en windmolens
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Definitief akkoord EU over versnelde vergunningsprocedure voor zonnepanelen en windmolens
© EU

Definitief akkoord EU over versnelde vergunningsprocedure voor zonnepanelen en windmolens

De energieministers van de EU-lidstaten hebben een definitief akkoord bereikt over een verordening om de vergunningsprocedure en de uitrol van projecten op het gebied van hernieuwbare energie te versnellen.

‘We zetten een nieuwe stap om de hoge energieprijzen te bestrijden, onze energie­voorzienings­zekerheid te verbeteren en minder afhankelijk te worden van Russische energie’, stelt Jozef Síkela, minister van Industrie en Handel in Tsjechië dat tot en met eind 2022 het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in handen heeft. ‘Met meer hernieuwbare energie in onze netten kunnen we onze vraag naar fossiele brandstoffen terugdringen en energiefacturen doen dalen. Met dit akkoord versnellen we de vergunningsprocedures, die vaak te lang en te omslachtig zijn.’

Zon op dak: 3 maanden
Half november werd al bekend dat de Europese Commissie de noodprocedure uit het Europese Verdrag wilde inzetten – te weten artikel 122 – om de vergunningverlening van windparken, zonneweides en zonnedaken te versnellen.

De lidstaten zijn het eens geworden dat de vergunningsprocedure voor zonnepanelen op daken niet langer dan 3 maanden mag duren. In bepaalde omstandigheden zullen zonne-energieprojecten op bestaande kunstmatige constructies worden vrijgesteld van de verplichting om een specifieke milieueffectbeoordeling uit te voeren.

Vergunningen voor zonne-energie-installaties met een capaciteit tot 50 kilowatt worden 1 maand na de aanvraag verleend, mits er geen problemen zijn met de veiligheid, stabiliteit en betrouwbaarheid van het stroomnet.

Repowering: 6 maanden
Voor repowering van hernieuwbare-energiecentrales hebben de Europese ministers ingestemd met een vergunningstermijn van 6 maanden, inclusief alle nodige milieueffect­beoordelingen.

Wanneer repowering de productie­capaciteit van de energiecentrale met niet meer dan 15 procent doet toenemen, wordt de aansluiting op het stroomnet na uiterlijk 3 maanden toegestaan.

Warmtepompen: 1 maand
Voor warmtepompen zijn de lidstaten het eens geworden over een vergunningstermijn van 1 maand voor de installatie van warmte­pompen met minder dan 50 megawatt vermogen en 3 maanden in het geval van bodemwarmtepompen. Voor bepaalde categorieën warmtepompen zullen aansluitingen op het transmissie- of distributienet worden toegestaan na kennisgeving.

De lidstaten kunnen wel bepaalde gebieden of bouwwerken uitsluiten om cultureel erfgoed, nationale defensiebelangen of veiligheid te beschermen.

Hoger openbaar belang
Ook is afgesproken dat er bij de planning, bouw en exploitatie van centrales en installaties voor de productie van hernieuwbare energie sprake zal zijn van hoger openbaar belang. De projecten kunnen daardoor profiteren van een vereenvoudigde beoordeling van een aantal milieuverplichtingen die in specifieke EU-richtlijnen zijn opgenomen. De ministers hebben daarbij de mogelijkheid toegevoegd om de toepassing van deze bepalingen te beperken tot bepaalde delen van hun grondgebied, soorten technologieën of projecten.

Tot slot zijn de ministers overeengekomen dat de tijd waarin de centrales, hun netaansluitingen en de bijbehorende netinfrastructuur worden gebouwd of gerepowerd, niet in de vergunningstermijnen mag worden meegeteld. Ook mogen de lidstaten de vergunningsprocedures nog zelfstandig verder inkorten.

Vervolgstappen
De door de Europese ministers aangenomen verordening is geldig voor een periode van 18 maanden, waarna de Europese Commissie zal kijken of verlenging nodig is.

De verordening zal nu formeel door de Raad van de Europese Unie worden aangenomen tijdens de volgende buitengewone Raad Energie.

Minister Jetten positief gestemd

Minister Jetten heeft de Tweede Kamer eerder deze week laten weten positief tegenover de voorstellen van de Europese Commissie te staan. ‘Voor zon op dak geldt dat dat in Nederland in de meeste gevallen vergunningsvrij is. Voor de aanleg van zonnepanelen in specifieke gevallen, waaronder op monumenten en in bepaalde gevallen in beschermde dorps- en stadsgezichten, is een vergunning vereist. De snelheid in deze gevallen moet niet ten koste gaan van een gedegen proces en hier moet Nederland de impact nader verkennen, zodat cultureel erfgoed met zorg kan verduurzamen en Nederland zich houdt aan internationale verdragen omtrent cultureel erfgoed; het Verdrag van Granada en de UNESCO-werelderfgoedconventie.’

Verder stelt de minister dat het daarnaast onduidelijk is of de noodverordening ook van toepassing is op Zon op land, Zon op Gevels of Zon-PV voor ‘bijzondere gevallen’ zoals in combinatie met gevels, dijken en stortlocaties. ‘Zon op land is niet vergunningsvrij. De noodverordening kan hier versnelling opleveren. Hierbij is de praktische uitvoerbaarheid bij het bevoegd gezag een aandachtspunt. Het kabinet is het op dit terrein niet eens met een vergunning van rechtswege indien er binnen 1 maand geen reactie van het bevoegd gezag is gegeven. Het kabinet hecht eraan dat lidstaten zelf bepalen of en onder welke omstandigheden een stilzwijgende vergunning kan worden toegekend.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Kremer Techniek zoekt:

Adviseur Duurzame Technieken

Fulltime (40 uur) - ‘s-Heerenberg
SolarNRG zoekt:

Manager Warmtepompen

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!