Solar Magazine - Europese Commissie gebruikt noodwet voor snellere vergunning windmolens en zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Europese Commissie gebruikt noodwet voor snellere vergunning windmolens en zonnepanelen
© Cosmin Ifto | Dreamstime.com

Europese Commissie gebruikt noodwet voor snellere vergunning windmolens en zonnepanelen

De Europese Commissie gaat de noodprocedure in het Europese Verdrag – te weten artikel 122 – inzetten om de vergunningverlening van windparken, zonneweides en zonnedaken te versnellen.

De Europese Commissie heeft nieuwe, tijdelijke en gerichte maatregelen voorgesteld om de uitrol van hernieuwbare-energiebronnen te versnellen.

Hoger openbaar belang
De belangrijkste maatregel is een vereenvoudiging en versnelling bij het verlenen van vergunningen voor zonnedaken, zonneparken en warmtepompen en voor de repowering van hernieuwbare-elektriciteitscentrales. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het vervangen van oude windmolens door nieuwe, meer efficiënte exemplaren.

Door aan hernieuwbare-energie-installaties de status van ‘hoger openbaar belang’ toe te kennen, moeten knelpunten in vergunningsprocedures worden weggenomen. Het voorstel van de Europese Commissie wordt daarbij opgezet als een tijdelijke noodmaatregel en zal daarom als het aangenomen wordt gedurende de periode van een jaar van kracht zijn.

Milieueffectrapportage geschrapt
Daarnaast wil de Europese Commissie de milieueffectrapportage schrappen voor 2 specifieke typen zonnepaneelinstallaties. De milieueffectbeoordeling zou daarmee allereerst niet meer nodig zijn voor zonnepanelen op daken van gebouwen, op parkeerruimten en langs wegen. Ook voor kleine pv-installaties met een capaciteit van minder dan 50 kilowatt zou de beoordeling niet meer nodig zijn. Beide groepen installaties leveren volgens de Europese Commissie namelijk waarschijnlijk geen grote nadelige gevolgen op voor het milieu of het stroomnet en leveren ook geen veiligheidsproblemen op.

Van 12 naar 9 maanden
Eind oktober had de Europese Raad met de Europese regeringsleiders al opgeroepen tot versnelde vergunningsprocedures om de uitrol van hernieuwbare-energiebronnen te versnellen. De Europese Commissie had zelf in haar REPowerEU-plan al maatregelen voorgesteld om lange en complexe administratieve procedures aan te pakken.

De Industrie, onderzoek en energie (ITRE)-commissie van het Europees Parlement heeft deze week steun uitgesproken voor dat onderdeel van het REPowerEU-plan, maar wil de vergunningsprocedures nog verder inkorten: van 12 naar 9 maanden. Als de bevoegde overheden binnen de gestelde termijn geen beslissing nemen over een vergunning voor projecten in zogenaamde versnellingsgebieden voor hernieuwbare energie, zou de vergunning automatisch toegekend moeten worden. Buiten die specifieke gebieden moet een vergunning binnen 18 maanden verleend worden en niet binnen 24 maanden, zoals eerder voorgesteld werd door de Europese Commissie.

Vergunningen voor het installeren van zonnepanelen op daken van gebouwen zouden binnen 3 maanden moeten worden afgegeven. Voor kleinere installaties onder de 50 kilowatt zou een eenvoudige meldingsprocedure moeten volstaan. Nu de ITRE-commissie positief heeft geoordeeld over het voorstel van de Europese Commissie, wordt het bij het voltallig Europees Parlement in stemming gebracht.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Accountmanager Zakelijk

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
EWS zoekt:

Vertegenwoordiger buitendienst Noord-Nederland

Fulltime (40 uur) - Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!