Solar Magazine - Contract for Difference onderdeel van herijking 35 terawattuur doel wind- en zonne-energie
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Contract for Difference onderdeel van herijking 35 terawattuur doel wind- en zonne-energie
© Elian Kars | Dreamstime.com

Contract for Difference onderdeel van herijking 35 terawattuur doel wind- en zonne-energie

Als onderdeel van het herijkingstraject van het Klimaatakkoorddoel van 35 terawattuur wind en zon op land wordt ook de mogelijkheid bekeken om een Contract for Difference in te voeren. Dat meldt minister Jetten.

Afgelopen mei meldde de minister voor Klimaat en Energie in zijn Zonnebrief te overwegen het doel van 35 terawattuur hernieuwbare elektriciteit op land te verhogen. Het kabinet neemt hierover eind 2022 een besluit, alsook over een eventuele overgangsregeling na de SDE++.

Belemmeringen
‘De verhoogde Europese doelstelling van 55 procent CO2-reductie in 2030, de wens om versneld van (Russisch) gas af te gaan en de mogelijk stijgende elektriciteitsvraag geven aanleiding om te verkennen of en hoe we het gezamenlijk aanbod van de Regionale Energiestrategieën (RES’en) – boven de 35 terawattuur – kunnen realiseren, of dat dit om een nieuwe doelstelling vraagt en welke belemmeringen we daarbij moeten wegnemen die een verdere ontwikkeling in de weg staan’, aldus Jetten in antwoord op Kamervragen. ‘De verkenning zal moeten uitwijzen wat de mogelijkheden hiervoor zijn.’

Gezamenlijk besluit
Jetten meldt dat het herijkingstraject onder leiding staat van Greetje Bos, voormalig wethouder van de gemeente Breda. ‘Zij heeft veel ervaring bij medeoverheden met de ontwikkeling van RES’en en zij kijkt op mijn verzoek hoe we om moeten gaan met de hogere doelstelling. De vraag is even of we dan een nieuw doel gaan vastklikken, of dat we het juist opener gaan laten. Daar komen zaken achter weg als: “Welk instrumentarium past erbij? En welke subsidieregelingen passen daarbij?”’

Het Rijk en de medeoverheden nemen volgens de minister samen een besluit over de herijking van de 35 terawattuur en benodigde randvoorwaarden. ‘In het herijkingstraject wordt samen met de medeoverheden gekeken of en hoe de doelen voor hernieuwbare elektriciteit op land moeten worden opgehoogd. Het gaat hierbij om de doelen voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit. In dit traject worden factoren als CO2-reductiepotentieel, ruimtelijke vormgeving en netcapaciteit nadrukkelijk meegenomen.’

Contract for difference
In het herijkingstraject wordt gekeken of een nieuwe doelstelling gewenst is – maar de 35 terawattuur kan ook blijven staan als minimumdoelstelling – en zo ja in welke vorm. ‘Daarna wordt gekeken of er stimulering nodig is en middels welk instrument. Of een Contract for Difference een mogelijkheid is, wordt meegenomen in dit herijkingstraject.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2022

Verzekeraars massaal gestopt met vergoeden onzichtbare schade aan zonnepanelen Belangenorganisaties verdeeld over afbouw salderingsregeling zonnepanelen HERO: van toxisch pv-glas naar circulaire glas-polymeerfrontsheet voor zonnepanelen...
Vacatures
Duramotion zoekt:

Telefonist(e) / receptionist(e)

Fulltime (40 uur) - Hoensbroek, 6433KG 37
kWh People zoekt:

Business Developer EnerTwin

Fulltime (40 uur) - Eindhoven
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!