Solar Magazine - Gemeente Sint-Michielsgestel start tender voor 10 hectare zonneparken
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Gemeente Sint-Michielsgestel start tender voor 10 hectare zonneparken
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com

Gemeente Sint-Michielsgestel start tender voor 10 hectare zonneparken

De gemeente Sint-Michielsgestel organiseert van 1 december 2022 tot 1 februari 2023 een tender voor 10 hectare zonneparken. Initiatiefnemers kunnen een principeverzoek indienen bij de gemeente.

De tender is onderdeel van de opgave die Sint-Michielsgestel heeft als onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES). Die opgave is veel groter dan 10 hectare en daarom volgt sowieso nog een tweede tender. Mocht een initiatief niet gehonoreerd worden in de eerste tender, dan kan dat mogelijk in de tweede tender gebeuren. Daarover vindt besluitvorming plaats in de gemeenteraad na evaluatie van de eerste tender.

6 criteria
Bij die beoordeling van de ingediende voorstellen worden ze getoetst op een 6-tal criteria. Allereerst de borging van de ruimtelijke kwaliteit van het zonnepark, ten tweede op welke manier de omgeving participeert in het project. Verder worden ook de toename van de biodiversiteit op en direct nabij de projectlocatie, de maatschappelijke kosten voor inpassing op het elektriciteitsnetwerk, invulling van de waterbergingsfunctie in een gebied met een waterbergingsopgave en tot slot toename van de recreatieve en toeristische waarde getoetst.

De Commissie zonneparken beoordeelt de ingediende plannen en komt op basis van een onderlinge weging van de scores per criterium tot een voorkeursvolgorde, die bekend wordt gemaakt aan de indieners. Initiatieven uit trede 2 van de zonneladder – met name gelegen in gebieden die voor verstedelijking afweegbaar zijn – krijgen voorrang in de tender ten opzichte van initiatieven uit trede 3 die gelegen zijn in de rest van het landelijk gebied. Als de beschikbare 10 hectare niet wordt benut of als de initiatieven uit trede 2 onvoldoende kwaliteit bezitten, komen de hoogst scorende initiatieven in trede 3 in aanmerking.

Initiatiefnemers kunnen hun principeverzoek indienen via het e-mailadres [email protected].

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
Sunprojects B.V. zoekt:

Project Engineer

32-40 uur - Uilenstede 475
Wocozon B.V. zoekt:

Servicedesk Medewerker Monitoring en Beheer | 32-40 uur Hybrid

Fulltime (40 uur) - De Meern - Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!