logo
wvhj2023
© Saiko3p | Dreamstime.com
© Saiko3p | Dreamstime.com
28 oktober 2022

VN: onvoldoende vooruitgang klimaatplannen sinds klimaattop in Glasgow

Wereldwijd hebben regeringen sinds de klimaattop in Glasgow (COP26) te weinig vooruitgang geboekt voor de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Dat melden de Verenigde Naties (VN) in een nieuw onderzoeksrapport.

Het United Nations Environmental Program (UNEP), de organisatie van de Verenigde Naties (VN) die het milieubeleid op regionaal en wereldwijd niveau coördineert, trekt deze conclusie in haar jaarlijkse Emissions Gap Report. Vorig jaar beloofden alle landen hun nationaal bepaalde bijdragen Nationally Determined Contributions (NDC’s, red. de nationaal vastgestelde klimaatdoelstellingen) te versterken, maar met de dit jaar ingediende klimaatplannen daalt de wereldwijde CO2-uitstoot slechts een 0,5 gigaton. Waar de ingediende klimaatplannen 30 tot 45 procent van de CO2-uitstoot tot 2030 zouden moeten voorkomen om de klimaatdoelen te halen, leiden ze tot minder dan 1 procent CO2-reductie.

Ver boven doelstelling
Door dit gebrek aan vooruitgang ligt de wereld volgens de onderzoekers op koers voor een temperatuurstijging die ver boven de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs ligt. Die doelstelling is om de temperatuurstijging deze eeuw ruim onder de 2 graden Celsius en bij voorkeur 1,5 graad Celsius te houden. De ingediende klimaatplannen leiden volgens de onderzoekers met 66 procent zekerheid echter tot een temperatuurstijging van 2,6 graden Celsius.

‘We zien weinig vooruitgang bij het versterken van het kortetermijnbeleid, wel hebben veel meer landen het afgelopen jaar netto-nuldoelstellingen aangenomen’, zegt Michel den Elzen, senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving dat meewerkte aan het nieuwste UNEP-rapport. ‘Als landen erin slagen hun kortetermijnbeleid in overeenstemming te brengen met deze langetermijndoelen, zou het mogelijk zijn de opwarming van de aarde te beperken tot 1,8 graden Celsius. Dit zou echter een enorme extra inspanning betekenen om de uitstoot in het komende decennium terug te dringen.’

Meest gunstige scenario
In totaal hebben 87 landen plus de Europese Unie (EU) – vorig jaar waren dit 49 landen – een netto-nuldoelstelling toegezegd, wat betekent dat hun bijdrage aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 of kort daarna 0 moet zijn. Dit dekt 79 procent van de wereldwijde binnenlandse uitstoot van broeikasgassen, tegenover de helft vorig jaar.

In het meest gunstige scenario leidt de volledige implementatie van de klimaatplannen tot een temperatuurstijging van slechts 1,8 graden Celsius. Dit scenario is volgens de onderzoekers momenteel echter niet realistisch op basis van de discrepantie tussen de huidige emissies, de doelstellingen van de NDC’s voor de korte termijn en de doelstellingen voor het nettonulpunt op de lange termijn.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten