logo
wvhj2023
© EU
© EU
3 oktober 2022

Europese ministers stemmen voor prijsplafond wind- en zonne-energie, begrip en vragen bij brancheorganisaties

De Europese energieministers hebben in de Raad van de Europese Unie ingestemd met het door de Europese Commissie voorgestelde prijsplafond voor ‘inframarginale’ elektriciteitsproducenten van wind- en zonne-energie.

De Europese Commissie stelde half september een noodinterventie op de Europese energiemarkten voor om de huidige hoge energieprijzen aan te pakken. Een van de voorgestelde maatregelen was een maximale prijs voor wind- en zonne-energie van 180 euro per megawattuur, maar ook een verplichting voor de Europese landen om het elektriciteitsverbruik met 10 procent te verminderen.

Hogere ondergrens
Minister Jetten herhaalde afgelopen vrijdag voorafgaand aan de bijeenkomst met de Europese minister nog dat het kabinet positief tegenover het voorstel van de Europese Commissie staat om de inframarginale opbrengsten af te romen. Wel wil hij de ondergrens van de maatregel verhogen. ‘Voor de uitvoerbaarheid zet het kabinet daarnaast in op een hogere ondergrens dan de door de Europese Commissie voorgestelde 20 kilowattpiek – circa 60 zonnepanelen – om het aantal (kleine) producenten dat onder het opbrengstenplafond valt te verlagen. Op die manier wordt bijvoorbeeld voorkomen dat opwek achter een kleinverbruikersaansluiting onder de heffing valt.’

De minister benadrukt bovendien dat veel producenten de stroom die zij in de periode van 1 december 2022 tot en met 31 maart 2023 gaan produceren al vooruit verkocht zullen hebben tegen lagere prijzen dan het plafond voor marktinkomsten van 180 euro per megawattuur. Hij verwacht dat de maatregel voor Nederland eerder honderden miljoenen dan miljarden euro’s zal opleveren.

Politiek akkoord
Minister Jetten heeft in Brussel met zijn collega-EU-ministers van Energie afgelopen weekeinde in de Raad van de Europese Unie een politiek akkoord bereikt over een verordening voor de noodinterventie om de hoge elektriciteitsprijzen aan te pakken. De verordening zal in de komende dagen formeel worden aangenomen via de schriftelijke procedure.

In de Raad van de Europese Unie – die bijeenkomt in 10 verschillende formaties – komen ministers uit alle EU-landen bij elkaar om wetsvoorstellen te bespreken, te wijzigen en goed te keuren. De in de Raad van de Europese Unie gemaakte afspraken zijn bindend voor de nationale regeringen. Dat geldt dus ook voor de beslissingen die afgelopen weekeinde zijn genomen door de ‘Energieraad’ met de Europese minister van Energie.

Begrip, zorgen en vragen bij brancheorganisaties

De Europese koepelorganisatie SolarPower Europe stelt in reactie op het Europese besluit zich grote zorgen te maken over implementatie van het prijsplafond voor inframarginale elektriciteitsproducenten.

De organisatie roept daarom de individuele Europese landen op om allereerst vast te houden aan een plafond op EU-niveau dat is vastgesteld op 180 euro per megawattuur en het plafond enkel toe te passen op de netto-marktinkomsten. ‘We roepen de Europese Commissie op om strak toezicht te houden op de uitvoering en de interne energiemarkt te vrijwaren’, aldus de koepelorganisaties. Nu de verordening achter ons ligt, is het hoog tijd om over echte oplossingen te praten en de grondoorzaak van de energiecrisis aan te pakken. De hoge energieprijzen worden gedreven door Europa’s afhankelijkheid van dure en vluchtige import van fossiele brandstoffen. We roepen de Europese Commissie op om nu een noodplan voor te stellen om de uitrol van hernieuwbare-energiebronnen te stimuleren en dat voor het einde van het jaar met de Raad voor de Europese Unie te overleggen, waarbij dezelfde noodprocedure wordt toegepast.’

Begrip
Vanuit Nederland laten de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA), Holland Solar en Energie Samen weten er begrip voor te hebben dat de EU-lidstaten hebben afgesproken te gaan zoeken naar manieren om overwinsten die gemaakt worden met de huidige, hoge elektriciteitsprijzen (tijdelijk) af te romen.

Tegelijkertijd benadrukken ze dat er risico’s aan de plannen kleven. ‘Verschillen tussen producenten van hernieuwbare energie zijn groot en de elektriciteitsmarkt bestaat uit een complex geheel van verschillende types contracten: directe verkoop van producent aan verbruikers, maar ook verkoop van elektriciteit aan tussenhandelaren en verbruikers die gunstig ingekochte elektriciteit weer doorverkopen. Dit leidt tot zeer grote risico’s op ongelijke behandeling van de verschillende marktpartijen, niet alleen opwekkers van duurzame energie maar ook afnemers van die elektriciteit die mogelijk tegen gunstige prijzen langetermijnelektriciteitscontracten hebben afgesloten. Als je duurzame-energieproducenten gaat belasten op niet gemaakte winsten, maak je de energiecrisis groter in plaats van kleiner.’

Vennootschapsbelasting verhogen
Om deze serieuze uitvoeringsproblemen te omzeilen, ligt het volgens de organisaties meer voor de hand de vennootschapsbelasting te verhogen voor hoge winsten. 

De beste manier om structureel iets te doen voor de koopkracht van mensen, is het versnellen van de omslag naar schone energie en het stimuleren van besparing. ‘Op dagen dat de gascentrales niet aan hoeven, als de gehele vraag naar elektriciteit door wind- en zonne-energie wordt gedekt, is de marktprijs voor elektriciteit tot wel een factor 10 lager. Daarom roepen we de regering op gebruik te maken van de mogelijkheid die het Europese pakket biedt om een deel van de afgeroomde overwinsten en van de solidariteitsbetaling door de fossiele sector in te zetten voor extra impulsen aan de energietransitie. Er dient daarbij prioriteit te worden gegeven aan maatregelen die de oorzaak van hoge prijzen écht aanpakken: het verhogen van het aanbod van hernieuwbare energie, het verlagen van de fossiele energievraag via energiebesparing, elektrificatie en versterking van de transportinfrastructuur.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten