Solar Magazine - Miljoenennota: 5 miljard euro budget voor SDE++ in 2023
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Miljoenennota: 5 miljard euro budget voor SDE++ in 2023
© Martijn Beekman

Miljoenennota: 5 miljard euro budget voor SDE++ in 2023

Het kabinet meldt in de op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota komend kalenderjaar 5 miljard euro budget uit te trekken voor de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie(SDE++).

Daarbij zullen komend kalenderjaar voor het eerst de vorig jaar aangekondigde hekjes toegepast worden, zodat de verschillende technologieën alle voor subsidie in aanmerking komen.

Hogere subsidie-intensiteit
Een hekje zorgt ervoor dat technieken met een hogere subsidie-intensiteit eerder aan bod komen. Dit doordat voor technieken binnen een hekje budget wordt gereserveerd.

Het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat wil budget beschikbaar stellen voor 3 domeinen waar zich nu knelpunten bevinden: lagetemperatuurwarmte waaronder zonnewarmte, hoge-temperatuurwarmte en moleculen (red. onder andere groen gas, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen en waterstofproductie).

750 miljoen euro per domein
Voor alle 3 van deze domeinen wordt een budget van 750 miljoen euro gereserveerd. Voor CO2 -afvang, -opslag of gebruik (ccs/ ccu) en hernieuwbare elektriciteit – waaronder wind- en zonne-energie – wordt geen specifiek budget gereserveerd.

Dit betekent dat zij geen specifiek budget toegewezen krijgen, maar moeten proberen aanspraak te maken op het resterende budget van 2,75 miljard euro. Mocht er voor de 3 domeinen waarvoor een hekje ingevoerd wordt budget overblijven, kan daar ook door ccs, ccu en hernieuwbare elektriciteit aanspraak op gemaakt worden.

Subsidie omhoog
Overigens wordt binnen de ‘hekjes’ de maximale subsidie-intensiteit verhoogd van 300 euro per ton CO2 naar 400 euro per ton CO2. Dit om meer ruimte te creëren voor technieken met een hogere subsidie-intensiteit zoals aquathermie, zonthermie en restwarmte. De komende tijd zijn de praktische uitwerking van de hekjes, verhoging van de subsidie-intensiteit en het verkrijgen van staatssteungoedkeuring van de Europese Commissie belangrijke aandachtspunten. De uiteindelijke invulling van de hekjes is onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Unie.

De hoogte van de hekjes en de verhoging van de maximale subsidieintensiteit zullen na de openstellingsronde van 2023 worden geëvalueerd.

Overschot
Tot slot meldt het kabinet in de Miljoenennota dat als gevolg van de gestegen energieprijzen de verwachte uitputting van het SDE+(+)-budget in de jaren 2023 en 2024 lager is dan oorspronkelijk geraamd.

Het overschot wordt voor het grootste deel naar de jaren 2025 en verder doorgeschoven om de verwachte tekorten in die jaren te dekken.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2022

Verzekeraars massaal gestopt met vergoeden onzichtbare schade aan zonnepanelen Belangenorganisaties verdeeld over afbouw salderingsregeling zonnepanelen HERO: van toxisch pv-glas naar circulaire glas-polymeerfrontsheet voor zonnepanelen...
Vacatures
IZEN zoekt:

Service Technieker HVAC

Fulltime (40 uur) - Hoeksken 56, 2275 Lille (België)
Switch2solar zoekt:

Digital developer | E-learning

32-40 uur - Ulvenhout
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!