Solar Magazine - Subsidiepot sportclubs voor zonnepanelen en warmtepompen bijna leeg
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Subsidiepot sportclubs voor zonnepanelen en warmtepompen bijna leeg
© Robert van 't Hoenderdaal | Dreamstime.com

Subsidiepot sportclubs voor zonnepanelen en warmtepompen bijna leeg

Sportclubs hebben via de regeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) in de maanden juni, juli en augustus voor onder meer zonnepanelen en warmtepompen 15,2 miljoen euro subsidie aangevraagd.

In de afgelopen 3 maanden is er bovendien voor een bedrag van 16,6 miljoen euro aan subsidie toegekend.

Nog 10,3 miljoen euro
In 2022 is voor de subsidieregeling BOSA een budget van 75,5 miljoen euro beschikbaar. Onderstaande tabel toont de evolutie van de verleende subsidies en de aanvragen die nog in behandeling zijn.

Datum / miljoen euro

Subsidies verleend

Aanvragen in behandeling

Totale claim budget

1 januari 2022

6,6 

19,2 

25,8

1 februari 2022

16,6 

14,7 

31,3 

1 maart 2022

22,5 

13,5 

36,0 

1 mei 2022

31,5

10,5

42,0

1 juni 2022

35,4

14,1

49,5

1 september 2022

52,0

12,7

64,7

Het subsidieplafond wordt niet alleen bereikt door het totaal aan ingediende aanvragen, maar ook door een dakpanconstructie. Dit houdt in dat een deel van de aanvragen wordt uitbetaald in het jaar van aanvraag en een deel in de jaren daarna. Aanvragen uit 2021 vallen dus gedeeltelijk in het budget van 2022, maar ook deels in de budgetten van latere jaren.​ Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Per kalenderjaar geldt een maximum van 2,5 miljoen euro subsidie per aanvrager.

Gemiddeld werd dit jaar per kalendermaand 5 miljoen euro subsidie aangevraagd, daarmee zal de subsidiepot voor 2022 naar het zich laat aanzien in oktober leeg zijn.

Energieregistratie- en bewakingssysteem verplicht
Niet alleen (flexibele) zonnepanelen en zonnecollectoren, maar ook zonnewarmtecollectoren onder sportvelden komen dit jaar in aanmerking voor subsidie. Het standaardsubsidiebedrag is 20 procent van de subsidiabele kosten inclusief btw, maar actief gerichte energiebesparingen – waaronder zonnepanelen en zonnecollectoren – komen in aanmerking voor 10 procent aanvullende subsidie. Daarmee bedraagt de totale subsidie 30 procent.

Bij alle vormen van zonne-energie is de toepassing van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) wel een verplicht onderdeel om voor subsidie in aanmerking te komen. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat gebruikers en bezoekers van de sportaccommodatie inzicht krijgen in de toegevoegde waarde die verduurzaming heeft.

Drempelbedrag omlaag
Per 1 januari is verder het drempelbedrag voor sportclubs om in aanmerking te komen voor de subsidie verlaagd naar 2.500 euro. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) pleitte er vorig jaar in een evaluatierapport voor om het minimale drempelbedrag van 5.000 euro  te verlagen, omdat met name kleinere verenigingen minder in de gelegenheid waren om gebruik te maken van de subsidie. Zij kwamen vaak niet aan dit drempelbedrag met de beoogde investering.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Maart 2023

Certificeringsregeling in de maak bij InstallQ: ‘Licence to operate voor zakelijke pv-projecten’ iMVO-convenant hernieuwbare energie klaar: ‘Zonne-energiesector mag ogen niet sluiten, niks doen geen optie’ NIYATA...
Vacatures
Everday zoekt:

Field Service Engineer

Fulltime (40 uur) - Rosmalen, Graafsebaan 135
Triple Solar zoekt:

Service Monteur

Fulltime (40 uur) - Amsterdam, 1033 MT, Programmeurstraat 6-B
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!