logo
wvhj2023
© Elian Kars | Dreamstime.com
© Elian Kars | Dreamstime.com
31 augustus 2022

Staatssecretaris wil lastige eis voor zonnepanelen schrappen in Regeling Groenprojecten

Staatssecretaris Vivianne Heijnen heeft de Tweede Kamer een voorstel gestuurd om de eisen voor zonnepanelen in de Regeling Groenprojecten te wijzigen. Een van de gestelde eisen zou momenteel aanvragen belemmeren.

De wijziging wordt om die reden doorgevoerd met terugwerkende kracht tot en met 1 juni 2022.

Berekeningsnorm niet toegepast
De Regeling Groenprojecten stimuleert de financiering van duurzame, innovatieve projecten. Door fiscale voordelen te geven aan beleggers in groenfondsen worden groene projecten gefinancierd, die zonder de regeling niet tot stand zouden komen. Ook grootschalige zonne-energieprojecten kunnen gebruikmaken van de regeling.

In de voorwaarden van de regeling voor het kalenderjaar 2022 is een eis opgenomen dat bij het opwekken van energie door middel van ‘fotovoltaïsche cellen’ de energieopbrengst van de zonnepanelen berekend moet worden volgens de norm IEC 61853-3. Na de inwerkingtreding van deze eis is volgens de staatssecretaris gebleken dat de markt deze berekeningsnorm niet toepast.

Minimaal 10 jaar
Deze eis is in de Regeling Groenprojecten 2022 opgenomen, omdat hiermee volgens de staatssecretaris de energieopbrengst van de verschillende zonnepanelen beter vergeleken zou kunnen worden. ‘Het is dus niet zozeer een technische eis als wel een norm waarmee de prestaties van de panelen inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Een zonnepaneel heeft in alle gevallen een maximale vermogensindicatie (kilowattpiek). Het blijkt niet goed mogelijk om met deze vermogensindicatie de daadwerkelijke energieopbrengst (in kilowattuur per jaar) van een zonnepaneel bij aanschaf van het zonnepaneel vast te stellen aan de hand van de opbrengstindicatie volgens IEC 61853-3.’

De IEC-normering is in 2018 voor het eerst gepubliceerd en is ontwikkeld om een gestandaardiseerde berekeningsmethode te bieden voor de energieopbrengst van zonnepanelen, waarbij diverse parameters worden meegewogen die de opbrengst kunnen beïnvloeden, zoals het lokale klimaat. De staatssecretaris hierover: ‘Het kost doorgaans minimaal 10 jaar om voldoende klimatologische gegevens te verzamelen om deze parameters correct vast te stellen. Op dit moment zijn er daarom nog onvoldoende data beschikbaar. Dit resulteert erin dat de IEC 61853-3 norm in de praktijk nog niet wordt toegepast. Bovendien blijkt dat de praktische toepassing van de norm ook nog vraagt om een nadere uitwerking van bepaalde methoden die worden toegepast. De huidige norm levert op dit moment nog te grote verschillen op in de resultaten.’

Alternatief
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in de afgelopen periode bekeken of er een alternatief is voor de in de Regeling Groenprojecten gestelde eis. ‘Er blijkt geen alternatief beschikbaar waarmee de energieopbrengst van de fotovoltaïsche cellen vooraf bepaald kan worden’, aldus Heijnen. ‘Het schrappen van deze eis maakt deze subcategorie niet minder ambitieus. Aanvragers moeten uiteraard nog steeds aan de andere eisen voldoen, waardoor deze subcategorie innovatief genoeg blijft.’

Zodra de eis daadwerkelijk uit de regeling geschrapt is, kan RVO weer aanvragen voor zonnepanelen in behandeling nemen.

Zorgen eerder al geuit
Opvallend is dat de ambtenaren van het ministerie in de beslisnota aan de staatssecretaris schrijven dat RVO verrast is dat de genoemde IEC-norm voor zonnepanelen niet wordt toegepast. ‘Dat is een onaangename constatering, gezien zij zorgdragen voor een uitvoerbare regeling, en de regeling hierop toetsen voorafgaand aan vaststelling’, schrijven de ambtenaren. ‘Tegelijkertijd hebben marktpartijen tijdens de internetconsultatie en voorhang wel zorgen geuit over onnodige barrières die met de aanvullende eisen in de regeling zouden worden opgeworpen, maar was niet duidelijk dat deze norm in zijn geheel niet werd toegepast. Vandaar dat die reactie niet heeft geleid tot het aanpassen van de Regeling.’

Ook benadrukken de ambtenaren dat met de banken ruim een jaar lang overleg heeft plaatsgevonden over de Regeling Groenprojecten. ‘Hierbij hebben zij herhaaldelijk hun zorgen geuit over aanscherping van eisen. Het schrappen van een onnodige eis met terugwerkende kracht zal op hun steun kunnen rekenen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten