Solar Magazine - Burgerforum moet burgers betrekken bij Nederlands klimaat- en energiebeleid
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Burgerforum moet burgers betrekken bij Nederlands klimaat- en energiebeleid
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com

Burgerforum moet burgers betrekken bij Nederlands klimaat- en energiebeleid

Minister Rob Jetten overweegt de instelling van een burgerforum om nieuwe groepen burgers bij besluitvorming over het klimaat- en energiebeleid te betrekken en de afstand tussen burgers en beleidsmakers verkleinen.

Het kabinet wil de komende tijd de optie van een burgerforum over klimaat- en energiebeleid samen met het parlement verder verkennen.

Gelote groep
Bij een burgerforum komt een – vaak gelote – groep mensen bij elkaar om over een maatschappelijk vraagstuk in gesprek te gaan. De potentie van burgerfora is in diverse onderzoeken, waaronder het rapport ‘Betrokken bij klimaat: burgerfora aanbevolen’ van commissie-Brenninkmeijer onderkend. Omdat klimaatbeleid invloed heeft op het leven van alledag kan een burgerforum volgens Jetten juist daar helpen om de samenleving beter te betrekken.

‘De discussie over klimaat- en energiebeleid raakt iedereen. Daarom vind ik het heel interessant om te onderzoeken of we via een burgerforum de samenleving beter kunnen betrekken en patstellingen kunnen doorbreken. Daarbij is het wel belangrijk dat politici en bestuurders samen afspreken wat er gebeurt met de resultaten van een burgerforum. Daarom wil ik de komende tijd samen met het parlement verkennen of er een gezamenlijke ambitie is om van een burgerforum over klimaat- en energiebeleid een succes te maken.’

Staat en straat
Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vult aan: ‘Er zit veel kracht in onze samenleving. Een burgerforum kan daarom een waardevolle aanvulling zijn op onze parlementaire democratie, juist bij complexe en brede vraagstukken zoals die over klimaat en energie. Hierdoor kunnen we de kennis en ervaring uit de samenleving benutten om de afstand tussen “staat en straat” te verkleinen en zo tot gedragen oplossingen te komen.’

Essentiële randvoorwaarden
Hoewel de potentie van burgerfora breed wordt gezien, tonen onderzoeken en ervaringen met burgerfora in binnen- en buitenland ook aan dat het succes van een burgerforum in grote mate wordt bepaald door een aantal essentiële randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. Zo moet een burgerforum groot genoeg zijn voor enige representativiteit, maar klein genoeg om werkbaar te zijn.

Daarnaast moet een burgerforum bestaan uit een diverse groep deelnemers die zich buigt over een maatschappelijk relevant thema aan de hand van een gerichte vraagstelling. Ook zijn professionele en onafhankelijke moderatie, voldoende budget ter ondersteuning van de deelnemers en goede informatievoorziening van belang. Bovendien moet vooraf duidelijk zijn wat er met de uitkomsten van het burgerforum gebeurt. Daarom vindt het kabinet het van groot belang dat Kamer en kabinet hier vooraf duidelijke afspraken over maken.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
Lens zoekt:

Project Controller

Fulltime (40 uur) - Amsterda, 1033NN, 75E
Everday zoekt:

Ervaren accountmanager

Fulltime (40 uur) - Rosmalen, Graafsebaan 135
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!