Solar Magazine - Nederlandse regering positief over Europese zonne-energiestrategie
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Nederlandse regering positief over Europese zonne-energiestrategie
© Elian Kars | Dreamstime.com

Nederlandse regering positief over Europese zonne-energiestrategie

Het Nederlandse kabinet is positief over de Europese zonne-energiestrategie die de Europese Commissie heeft opgesteld. Dat meldt minister Jetten voor Klimaat en Energie aan de Tweede Kamer.

In een BNC-fiche (red. de afkorting voor Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen) heeft minister Jetten namens de regering een eerste oordeel geveld over de Europese zonne-energiestrategie die half mei gepresenteerd werd.

Steunen
Jetten meldt aan de Tweede Kamer dat het kabinet op hoofdlijnen ‘de veelzijdige en ambitieuze inzet van de EU zonne-energiestrategie steunt’. ‘Zo deelt het kabinet dat zonne-energie van waarde moet zijn voor burgers en gemeenschappen, bijvoorbeeld door coöperatieve opwekking te stimuleren en door het aanschaffen van zonnepanelen ook voor lage inkomens toegankelijk te maken. Ook onderschrijft het kabinet het belang van internationale samenwerking om zo regio’s die achterblijven in de energietransitie te steunen.’

Vragen
‘De veelzijdigheid van deze strategie leidt echter ook tot vragen bij het kabinet’, klinkt Jetten kritisch. ‘Zo is het niet overal duidelijk wat er van de lidstaten wordt verwacht, bijvoorbeeld bij de zonne-industriealliantie, en in hoeverre de strategie ook nog vorm zal krijgen in wetgeving. Daarnaast heeft het kabinet vragen over de proportionaliteit van sommige voorstellen, bijvoorbeeld waar het gaat om verplichtingen voor zon op dak en de verplichting van een energiecoöperatie in elke gemeente met meer dan 10.000 inwoners. Het kabinet signaleert ook dat sommige onderdelen in het voorstel onderbelicht blijven, bijvoorbeeld opslag van zonne-energie om zo vraag en aanbod beter in balans te brengen.’

320 gigawattpiek zeer ambitieus
Het Europees benoemde doel van 320 gigawattpiek zonnepanelen in 2025 is volgens Jetten zeer ambitieus. ‘Het kabinet steunt deze ambitie in beginsel, maar zal de Europese Commissie vragen hoe deze verdubbeling verdeeld zou moeten worden onder de lidstaten. Voor Nederland zou een verdubbeling van het reeds geïnstalleerde vermogen in 2025 namelijk al een uitdaging zijn in verband met de transportschaarste op het elektriciteitsnet, en dit geldt des te meer voor nog een verdubbeling in 2030. Daarnaast is er op Europees niveau meer aandacht nodig voor flexibiliteit in vraag en aanbod, bijvoorbeeld in de vorm van opslag, om het opgesteld vermogen ook daadwerkelijk te laten leiden tot het verdringen van fossiele energie en daarmee tot de gewenste CO2-reducties. Het kabinet ziet dat dit punt onvoldoende aandacht krijgt in de strategie en zal wijzen op het belang van Europese samenwerking op het gebied van flexibiliteit in het Europese energiesysteem.’

Te weinig aandacht
Jetten constateert dat er in de Europese zonne-energiestrategie volop aandacht is voor innovatie – waaronder building integated pv (bipv), vehicle integrated pv (vipv) en agri-pv – waarbij een aantal voor Nederland belangrijke innovatieonderwerpen in de strategie volgens het kabinet te weinig aandacht krijgen.

‘Het gaat dan met name om innovaties om belasting van het elektriciteitsnet te beperken, innovaties die de ecologische en landschappelijke inpassing van zon-pv verbeteren en de effecten op de omgeving beperken, en innovaties die bijdragen aan de verlichting van tekorten van gekwalificeerd personeel. Het kabinet zal de Europese Commissie en andere lidstaten aangeven dat ook aan deze onderwerpen aandacht besteed moet worden. ‘

Afhankelijkheid China
Het kabinet onderschrijft verder de voorstellen die raken aan het creëren van een robuuste toeleveringsketen en een circulaire pv-sector. ‘De Europese Commissie moedigt een circulair systeem in lidstaten aan, maar de strategie blijft op dit punt vaag. Binnen de waardeketen van zonnepanelen heeft de EU een sterk aandeel, maar blijft de EU op kritieke punten afhankelijk van toelevering uit China. Het voorstel brengt hiervoor geen remedie naar voren. Het kabinet zal aandringen op een verdere verdieping van dit onderdeel van de strategie.’

Verplichting zon op dak
In beginsel is het kabinet volgens Jetten positief over de ambitie ten aanzien van meer zon op dak. Het Commissievoorstel is volgens hem in lijn met de Nederlandse inzet ten aanzien van nieuwe utiliteitsgebouwen, maar wel heeft Jetten zorgen over de proportionaliteit van het voorstel en de ruimte voor lokale en nationale invulling van ambities.

‘Voor de bestaande bouw hecht het kabinet eraan om zelf te kunnen bepalen of en wanneer minimumeisen gerechtvaardigd zijn, gelet op de afweging tussen enerzijds het eigendomsrecht en anderzijds tegemoetkoming aan het algemeen belang (verduurzaming). In alle gevallen geldt dat het kabinet vindt dat bij het uitvoeren en handhaven van de verplichtingen rekening gehouden moet worden met haalbaarheid, met name wat betreft aansluiting op het elektriciteitsnet, en dat hiervoor (lokaal) maatwerk mogelijk moet zijn.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Juni 2022

Gerrit Hiemstra: ‘Energiesector en meteorologen moeten meer samenwerken’ Groothandels: tekort aan omvormers voor zonnepanelen houdt nog heel 2022 aan Jikke Biermasz: ‘Het Europese importheffingendossier voor zonnepanelen...
Vacatures
kWh People zoekt:

Project Developer Zon & Wind

Fulltime (40 uur) - Amsterdam
kWh People zoekt:

Project Manager Solar

Fulltime (40 uur) - Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!