logo
wvhj2023
© Venemama | Dreamstime.com
© Venemama | Dreamstime.com
16 juni 2022

Brandweer presenteert ‘Handreiking Incidentbestrijding zonnepanelen’

Brandweer Nederland heeft een handreiking gepresenteerd voor het bestrijden van branden waarbij zonnepanelen betrokken zijn. De Handreiking Incidentbestrijding zonnepanelen beschrijft hoe men veilig kan optreden.

Vorig jaar presenteerde de brandweer al de handreiking Risicobeheersing ‘Advies Veilige PV-systemen’ met daarin brandpreventieve maatregelen die toegepast kunnen worden bij de realisatie van zonnepanelen om brand te voorkomen.

Brand of storm
De Handreiking Incidentbestrijding zonnepanelen geeft informatie over de opbouw van een pv-installatie en de wijze van benaderen in geval van een calamiteit. Er kan namelijk verschil zitten in de aanpak van een brand in een pv-installatie of het oplossen van bijvoorbeeld een stormschade.

Omdat de energietransitie snel gaat en de bijbehorende technische ontwikkelingen ook, bevat de handreiking een richtlijn die dynamisch van aard is. Deze beschrijft het repressief veilig optreden bij incidenten met zonnepanelen en wordt indien nodig periodiek aangepast aan de nieuwste technologische ontwikkelingen. De handreiking is opgesteld door de Community of Practice Zonnepanelen van Brandweer Nederland en Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (red. de nieuwe naam voor het IFV).

Beknopte versie
De handreiking schenkt ook aandacht aan de eventuele aanwezigheid van batterijen, power optimizers en combinerboxen. Daarbij is ook informatie opgenomen over veilige blusafstanden en blusmiddelen.

Er is van de handreiking ook een beknopte versie gemaakt in de vorm van een aandachtskaart over dit onderwerp.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten