Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Brandweer Nederland presenteert handreiking: ‘Regelgeving nodig voor veiligheid bij aanleg zonnepanelen op daken’

Brandweer Nederland presenteert handreiking: ‘Regelgeving nodig voor veiligheid bij aanleg zonnepanelen op daken’

De rijksoverheid moet in bouwregelgeving vastleggen aan welke veiligheidseisen een dak met zonnepanelen dient te voldoen. Dit adviseren Brandweer Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

De redactie van Solar Magazine spreekt over het advies met Machteld Lamers van Brandweer Amsterdam-Amstelland. Lamers is lid van de Community of Practice Zonnepanelen dat onlangs de Handreiking ‘Advies Veilige PV-systemen’ heeft gepresenteerd.

Community of Practice
Lamers werkte jarenlang als onderzoeker op het gebied van zonne-energie bij Energieonderzoek Centrum Nederland (red. tegenwoordig TNO EnergieTransitie geheten). Vorig jaar maakte ze echter de overstap naar de Brandweer Amsterdam-Amstelland waar ze projectleider Energietransitie is. Vanuit die functie is ze lid van de Community of Practice Zonnepanelen, die de handreiking heeft opgesteld. ‘Het is een document dat een jaarlijkse update krijgt’, duidt Lamers. ‘De handreiking is nu van toepassing op  zonnepanelen op daken en zonneparken, maar zal mogelijk worden uitgebreid naar andere toepassingen in de toekomst.’

Vroegtijdig
De richtlijn is gericht op risicobeheersing. ‘Met dit advies willen we de risico’s bij aanleg en gebruik zover mogelijk verminderen’, duidt Lamers. ‘Deze richtlijn kunnen adviseurs die bij de veiligheidsregio’s werken gebruiken om gebouweigenaren, projectontwikkelaars en dergelijke te adviseren. De brandweer gaat de informatie ook opnemen in een folder over de energietransitie.’

Waar de zonne-energiesector de focus legt op het verhogen van de installatiekwaliteit – onder meer met de vernieuwde InstallQ-erkenningsregeling voor pv-installateurs en de Scios-inspectieregeling Scope 12 – wil de brandweer daarnaast volgens Lamers meer aandacht vragen voor de veilige ‘integratie’ van zonne-energie in het gebouw. ‘Met fotovoltaïsche (pv-)systemen op het dak wordt immers een extra kans op brand op het dak geïntroduceerd.  Als je dat op daken doet zonder extra veiligheidsmaatregelen te treffen, kan een brand snel escaleren. Met deze handreiking adviseren we ook aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de brandweer in staat te stellen bij een incident veilig en snel te handelen. Het gaat daarbij om zaken als vrije toegangswegen en het voorkomen dat een brand zich snel verspreidt.’

WBDBO
In de huidige bouwregelgeving wordt geen rekening gehouden met een kans op brand die ontstaat op een dak door een pv-systeem. Lamers wijst erop dat er geen zogenaamde brandwerendheids- of WBDBO-eis is. WBDBO staat voor weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. WBDBO heeft betrekking op brandcompartimenten. Brandwerendheid gaat over onderdelen van de constructie en betreft de tijd die een constructie, bijvoorbeeld een dak, de brand tegen kan houden. Er is wel een norm, NEN 6063, die gaat over het brandgevaarlijk zijn van daken bij blootstelling aan vliegvuur, maar die heeft geen betrekking op de isolatie. 

‘Er is tot nu toe dus geen wettelijk vastgelegde eis voor zonnepanelen op daken, zoals op flatgebouwen’, vertelt Lamers. ‘Dat is wel nodig, want nu kan bij een ontstane vlamboog bij een pv-systeem een brandbaar dak snel in brand vliegen. Een brand op een dak die doorslaat kan iemand dan overvallen, met mogelijk ernstige gevolgen, zeker als deze persoon een middagslaapje ligt te doen of slecht ter been is. Als er wel een (WBDBO-)eis is, geef je bewoners de tijd weg te komen als er brand uitbreekt.’

Lees hier het volledige artikel ‘Regelgeving nodig voor veiligheid bij aanleg van zonnepanelen op daken’ in de maart 2021-editie van Solar Magazine.

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
kWh People zoekt:

Projectontwikkelaar Zonneparken

Fulltime (40 uur) - Zuid Holland
kWh People zoekt:

Product Manager Solar

32-40 uur - Noord Brabant
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!