Solar Magazine - BOSA: 7,5 miljoen euro nieuwe aanvragen sportclubs voor zonnepanelen en warmtepompen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
BOSA: 7,5 miljoen euro nieuwe aanvragen sportclubs voor zonnepanelen en warmtepompen
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com

BOSA: 7,5 miljoen euro nieuwe aanvragen sportclubs voor zonnepanelen en warmtepompen

Er is in de maand mei door sportclubs via de regeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) voor onder meer zonnepanelen en warmtepompen 7,5 miljoen euro subsidie aangevraagd.

In de maand mei is er bovendien voor een bedrag van 3,9 miljoen euro aan subsidie toegekend.

Evolutie
In 2022 is voor de subsidieregeling BOSA een budget van 75,5 miljoen euro beschikbaar. Onderstaande tabel toont de evolutie van de verleende subsidies en de aanvragen die nog in behandeling zijn.

Datum / miljoen euro

Subsidies verleend

Aanvragen in behandeling

Totale claim budget

1 januari 2022

6,6 

19,2 

25,8

1 februari 2022

16,6 

14,7 

31,3 

1 maart 2022

22,5 

13,5 

36,0 

1 mei 2022

31,5

10,5

42,0

1 juni 2022

35,4

14,1

49,5

Het subsidieplafond wordt niet alleen bereikt door het totaal aan ingediende aanvragen, maar ook door een dakpanconstructie. Dit houdt in dat een deel van de aanvragen wordt uitbetaald in het jaar van aanvraag en een deel in de jaren daarna. Aanvragen uit 2021 vallen dus gedeeltelijk in het budget van 2022, maar ook deels in de budgetten van latere jaren.​ Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Per kalenderjaar geldt een maximum van 2,5 miljoen euro subsidie per aanvrager.

Energieregistratie- en bewakingssysteem verplicht
Niet alleen (flexibele) zonnepanelen en zonnecollectoren, maar ook zonnewarmtecollectoren onder sportvelden komen dit jaar in aanmerking voor subsidie. Het standaardsubsidiebedrag is 20 procent van de subsidiabele kosten inclusief btw, maar actief gerichte energiebesparingen – waaronder zonnepanelen en zonnecollectoren – komen in aanmerking voor 10 procent aanvullende subsidie. Daarmee bedraagt de totale subsidie 30 procent.

Bij alle vormen van zonne-energie is de toepassing van een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) wel een verplicht onderdeel om voor subsidie in aanmerking te komen. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat gebruikers en bezoekers van de sportaccommodatie inzicht krijgen in de toegevoegde waarde die verduurzaming heeft.

Drempelbedrag omlaag
Per 1 januari is verder het drempelbedrag voor sportclubs om in aanmerking te komen voor de subsidie verlaagd naar 2.500 euro. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) pleitte er vorig jaar in een evaluatierapport voor om het minimale drempelbedrag van 5.000 euro  te verlagen, omdat met name kleinere verenigingen minder in de gelegenheid waren om gebruik te maken van de subsidie. Zij kwamen vaak niet aan dit drempelbedrag met de beoogde investering.

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Lens zoekt:

KAM-coördinator

32-40 uur - Amsterdam
OUXO Energy B.V. zoekt:

Zonnepanelen monteur

Fulltime (40 uur) - Handelsweg 14, 9482 WE Tynaarlo
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!