logo
wvhj2023
hero-image
10 september 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’

‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen en willen gebouwen met pv-installaties gewoon verzekeren. Dat verzekeringsmaatschappijen kritische vragen stellen, is niet meer dan logisch.’

‘Ze willen het risico op schade minimaliseren. Dat is ook in het belang van de gebouweigenaar, want die gaat misschien wel failliet als zijn bedrijfspand afbrandt.’ Aan het woord is Marieke Beugel, senior beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars.

Branchevereniging
Als branchevereniging vertegenwoordigt het Verbond van Verzekeraars 95 procent van alle verzekeraars in Nederland. Dat de koepelorganisatie zelf meer dan 100 medewerkers telt, is typerend voor het grote aantal dossiers waar ze zich mee bezighoudt. De discussie over de verzekerbaarheid van gebouwen met zonnepanelen slokte daarbij in de afgelopen 12 maanden veel aandacht op van Beugel.

Meer vertrouwen
Voor brancheorganisatie Holland Solar stond het verzekeringsdossier afgelopen jaar met stip op één, want in 2020 leidden verzekeringsproblemen tot vraaguitval en dit dreigde zelfs te escaleren toen IJsstadion Thialf in het landelijke nieuws kwam. Het schaatsstadion schakelde vorig jaar zomer in allerijl de zonnepanelen op zijn dak uit, omdat de brandverzekering anders door de verzekeraar werd opgezegd wegens het brandrisico van de zonnepanelen. Dat leidde tot politieke verontwaardiging en een definitieve oplossing is voor het specifieke geval Thialf nog steeds niet gevonden.

Toch zijn er volgens Marieke Beugel in de afgelopen 12 maanden flinke vorderingen gemaakt. ‘De nieuwe inspectieregeling voor zonne-energiesystemen Scope12 en de erkenningsregeling voor pv-installateurs van InstallQ hebben verzekeraars meer vertrouwen gegeven. De zonne-energiesector heeft de lat qua kwaliteit hoger gelegd en dat zien verzekeraars als een mooie stap voorwaarts. Het geeft hen meer vertrouwen om gebouwen met zonnepanelen te verzekeren.’

Individuele kwaliteitslijstjes
Holland Solar pleitte vorig jaar voor een einde aan de individuele kwaliteitslijstjes van verzekeringsmaatschappijen. Dat is volgens Beugel echter een utopie, het is simpelweg wettelijk niet toegestaan. ‘Wij hebben als Verbond van Verzekeraars samen met de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) wel een voorbeeldclausule opgesteld voor het verzekeren van zonnepanelen, maar we kunnen het gebruik daarvan niet verplichten. Verzekeraars mogen vanwege de mededingingswet en de Autoriteit Consument & Markt geen onderlinge afspraken maken over acceptatiebeleid, premies of preventiemaatregelen. Om die reden mogen wij als brancheorganisaties ook geen algemene uitgangspunten voorschrijven waaraan een zonnestroominstallatie op een dak moet voldoen.’

‘Het is dus niet realistisch om een standaardprocedure te eisen om de verzekerbaarheid van gebouwen met zonnepanelen te vergemakkelijken’, vervolgt Beugel. ‘De ACM staat op het standpunt dat in de huidige markt voor gebouwen met zonnepanelen voldoende verzekeringen af te sluiten zijn en er geen sprake is van een onverzekerbaar risico. Om die reden wil de autoriteit dat de markt zijn werk doet. In theorie mag de ene verzekeraar hierdoor extreem veel eisen stellen, terwijl een andere verzekeraar geen enkele eis stelt, maar bijvoorbeeld wel een hogere premie vraagt. Dat is aan iedere verzekeraar zelf en kan dus per maatschappij verschillen.’

Stempel
De TKI Urban Energy presenteert deze maand de uitkomst van het onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de brandveiligheid en de verzekerbaarheid van zonnepanelen op daken. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met TNO, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Als onderdeel van dit onderzoek wordt ook een brandtestprogramma opgezet en uitgevoerd.

Volgens Beugel draagt ieder onderzoek bij aan een belangrijke wens van verzekeraars: gebouwen verzekeren die het stempel ‘veilig’ hebben. ‘Omdat de zonne-energiesector een nieuwe speler was, ontbrak dat stempel. Verzekeraars stuitten in het recente verleden steeds vaker op pv-installaties die niet aan de brandveiligheidseisen en normen voldeden. Met de komst van onder andere de SCIOS-inspectieregeling Scope 12 is er een kwaliteitsstempel gekomen en wordt met de aanwezigheid van een geïnspecteerde pv-installatie het risico acceptabel. Dat wil niet zeggen dat ieder gebouw verzekerbaar is, want ook andere risico’s zoals de gebruiksfunctie van het gebouw, de algemene (brand)veiligheid of de gebruikte bouw- en isolatiematerialen spelen een rol. Dat kan ertoe leiden dat verzekeraar A zegt “ik vind het een acceptabel risico” terwijl verzekeraar B een andere mening is toegedaan. Het verzekeren van gebouwen met zonnepanelen zal in dat perspectief nooit helemaal gesneden koek worden. Verzekeraars zullen per individueel geval bekijken of de risico’s acceptabel zijn.’

Lees hier het volledige artikel ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ in de september 2021-editie van Solar Magazine.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten