Solar Magazine - Liander vraagt bedrijven offerte voor congestiemanagement in havengebied Amsterdam
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Liander vraagt bedrijven offerte voor congestiemanagement in havengebied Amsterdam
© Vattenfall

Liander vraagt bedrijven offerte voor congestiemanagement in havengebied Amsterdam

Liander roept ondernemers op offerte uit te brengen om met concrete oplossingen via congestiemanagement meer capaciteit te creëren op het volle stroomnet in een deel van het Westelijk Havengebied in Amsterdam.

Ondernemers rond elektriciteitsverdeelstation Westhaven kunnen aanbieden om tegen een vergoeding op afgesproken tijden minder elektriciteit af te nemen of juist meer elektriciteit aan het net te leveren. Met de extra ruimte die daarmee op het net ontstaat, kan Liander ondernemers op de wachtlijst de gewenste hoeveelheid extra elektrisch vermogen geven.

Nieuwe spelregels
Om in de snel stijgende elektriciteitsvraag te blijven voorzien, breidt Liander op veel plaatsen in Amsterdam het elektriciteitsnet uit. Ondertussen werkt de netbeheerder – onder meer via de Taskforce Amsterdam – aan een scala van slimme oplossingen om het net efficiënter te gebruiken, waarvan congestiemanagement er een is. Op plaatsen waar het elektriciteitsnet  zijn maximale capaciteit heeft bereikt, is de netbeheerder namelijk verplicht volgens de regels van de ACM te onderzoeken of er ondernemers bereid zijn tijdelijk minder elektriciteit af te nemen of op gezette tijden juist meer elektriciteit aan het net te leveren.

Onder de oude regels voor congestiemanagement was dat zelden succesvol. Liander maakt in de Amsterdamse pilot echter gebruik van de nieuwe spelregels voor congestiemanagement die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) eind mei heeft gepubliceerd. Hiermee kunnen netbeheerders naast dagbiedingen nu ook langetermijncontracten afsluiten met grootverbruikers en (lokale) producenten van stroom, zoals ondernemers met windmolens of zonnepanelen. Ook kunnen verbruikers en producenten met kleinere aansluitingen zich nu groeperen en gezamenlijk deelnemen aan congestiemanagement. De extra ruimte die daarmee ontstaat, kunnen de netbeheerders verdelen onder de klanten op de wachtlijst. De netbeheerders krijgen tot 25 november 2022 de tijd om deze spelregels te implementeren in hun bedrijfsprocessen. 

3 thema’s met potentie
Voorafgaand aan de start van de pilot voor verdeelstation Westhaven heeft Liander gezamenlijk met de gemeente Amsterdam in 2021 een marktconsultatie uitgevoerd om te achterhalen wat voor oplossingen ondernemers denken te kunnen inzetten om flexibel vermogen te realiseren in Amsterdam-West. De consultatie heeft een goed beeld gegeven van de huidige markt en partijen in Amsterdam omtrent flexibele inzet van hun elektriciteitsverbruik of -levering.

Uit de inzendingen blijkt dat er 3 thema´s zijn waarin de markt de meeste potentie ziet: de opslag van stroom in bijvoorbeeld batterijen, de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer om daarmee extra ruimte op het net te creëren en de uitrol van platforms voor energie-uitwisseling en vraag- en aanbodsturing.

Kenbaar maken
Liander heeft vandaag de officiële offerteaanvraag gepubliceerd, waarmee geïnteresseerde partijen hun oplossingen voor verdeelstation Westhaven officieel kenbaar kunnen maken. Na publicatie volgt de beoordelingsfase, waarin Liander geschikte oplossingen gaat toetsen op basis van de gestelde geschiktheidseisen en prijs, effectiviteit en betrouwbaarheid. Liander streeft ernaar in het derde kwartaal van 2022 contracten met de ondernemers af te sluiten.

Congestiemanagement is daarmee een flexibele oplossing, totdat de verzwaring van verdeelstation Westhaven – eind 2026 – gerealiseerd is.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
Energiebedrijf Vrijopnaam zoekt:

(junior) Projectontwikkelaar Zon

32-40 uur - Noord-Brabant (Tilburg/Breda)
SolarNRG zoekt:

Junior Beheerder Onderhoudscontracten

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!