Solar Magazine - Minister Adriaansens: ‘Beter beeld krijgen van potentie zonne-energie in transport’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Adriaansens: ‘Beter beeld krijgen van potentie zonne-energie in transport’
© Lightyear

Minister Adriaansens: ‘Beter beeld krijgen van potentie zonne-energie in transport’

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat wil een Europees pilotproject afwachten om de potentie van zonne-energie geïntegreerd in transport te bepalen en eventuele additionele steun vorm te geven.

Pim van Strien en Silvio Erkens hadden namens de VVD Kamervragen gesteld aan de minister over de Europese zonne-energiestrategie in relatie tot de Nederlandse stimulering van elektrische auto’s die rijden op zonne-energie.

Lightyear
De minister van Economische Zaken en Klimaat stelt dat de Europese zonne-energiestrategie een belangrijke stimulans is voor de verdere uitrol van zonnepanelen in Europa. Verder herhaalt de minister dat het uitgangspunt van het kabinet is dat het beleid voor emissievrij rijden techniekneutraal is. ‘Innovatie wordt via generiek en specifiek beleid ondersteund. Generiek kan zonne-energie in de automotive industrie worden ondersteund door (fiscale) stimuleringsmiddelen zoals de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelwerk (WBSO) en MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Echt nieuwe innovaties als zonneauto’s kunnen daarnaast profiteren van financieringsinstrumenten zoals de Vroegefasefinanciering, het Innovatiekrediet en de Seed Capital regeling. Ook stond vorig jaar de Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren open, waaruit onder meer Lightyear middelen heeft ontvangen.’

Potentieel
Adriaansens stelt verder op een aantal punten potentieel te zien in de integratie van zon-pv in elektrische voertuigen. ‘Het opwekken van zonne-energie in voertuigen vermindert mogelijk de behoefte aan laadpunten langs (snel)wegen, waarmee de druk op het elektriciteitsnet verminderd zou kunnen worden. Elektrisch rijden vermindert de uitstoot in de transportsector alleen indien de gebruikte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt. Het integreren van de opwek van zonne-energie in voertuigen zelf is een manier om zeker te weten dat de gebruikte elektriciteit hernieuwbaar is. De met de grotere energie-autonomie gepaard gaande grotere actieradius kan elektrische voertuigen aantrekkelijker maken voor consumenten en daarmee een positief effect hebben op tijdige emissiereductie van de mobiliteitssector.’

Kansen voor Nederland
De minister maakt ook melding van het feit dat kennisinstituut TNO op verschillende manieren actief is op het gebied van vehicle integrated pv (vipv) voor zogenoemde zonneauto’s, onder andere in de samenwerking met Lightyear. ‘Hier liggen voor Nederland kansen. De Europese commissie geeft in de EU Solar Energy Strategy aan dat zij momenteel de kansen van deze technologie analyseert door middel van een pilotproject. De uitkomsten hiervan wil ik graag benutten om een beter beeld te krijgen van de potentie van zonne-energie geïntegreerd in transport. Stimulering van dit soort innovaties kan dan mogelijk een plek krijgen in de Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s).’

Samenvattend stelt de minister op dit moment nog onvoldoende informatie te hebben om te kunnen beoordelen wat de net gepubliceerde EU Solar Energy Strategy betekent voor het kabinetsbeleid ten aanzien van opwek en gebruik van zonne-energie in transport. ‘Ik ga hiermee aan de slag; middels een Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC)-traject zal ik nader ingaan op de beoordeling van het Nederlandse kabinet van de EU-strategie voor zonne-energie.’

Hierbij stelt Adriaansens ook in te zullen gaan op de vraag of het kabinet additionele steun – bovenop het feit dat de cap in de bijtelling niet toegepast wordt voor zonneauto’s en het bestaande fiscale investeringsvoordeel voor bedrijven van zonneauto’s via de Milieu Investering Aftrek (MIA) – voor zonne-energieauto’s wenselijk acht.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Maart 2023

Certificeringsregeling in de maak bij InstallQ: ‘Licence to operate voor zakelijke pv-projecten’ iMVO-convenant hernieuwbare energie klaar: ‘Zonne-energiesector mag ogen niet sluiten, niks doen geen optie’ NIYATA...
Vacatures
SegenSolar GmbH zoekt:

Junior lead manager met focus Benelux

Fulltime (40 uur) - Dieselstr. 2 50859 Keulen, Duitsland
Solarclarity zoekt:

Accountmanager

Fulltime (40 uur) - 1382JK Weesp 145
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!