Solar Magazine - PV-IPCEI: Europa ontwikkelt nieuwe gigawattfabrieken voor zonnecellen en zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
PV-IPCEI: Europa ontwikkelt nieuwe gigawattfabrieken voor zonnecellen en zonnepanelen
© MCPV

PV-IPCEI: Europa ontwikkelt nieuwe gigawattfabrieken voor zonnecellen en zonnepanelen

De massaproductie van een nieuwe generatie dubbelzijdige zonnecellen moet het herstel van de Europese pv-industrie inluiden. Het doel? 20 gigawattpiek productiecapaciteit in 2025 en 100 gigawattpiek in 2030.

De European Solar Manufacturing Council gaf vorig jaar het startschot voor PV-IPCEI. Een Important Project of Common European Interest (IPCEI) is een project op het gebied van verduurzaming en digitalisering waarbij Europese lidstaten samenwerken vanwege de omvang en het ontwikkelrisico. Voor IPCEI’s gelden bijzondere regels ten aanzien van staatssteun. PV-IPCEI werd in feite vorig jaar zomer al geïnitieerd en telt inmiddels ruim 50 deelnemende fabrikanten en kennisinstellingen, maar vierde afgelopen week een ‘openingsfeestje’. Dat gebeurde niet geheel toevallig daags na de presentatie van de Europese zonne-energiestrategie.

Schaalgrootte
Het gedachtegoed achter PV-IPCEI? Europa heeft de beschikking over state-of-the-art technologie, maar mist schaalgrootte bij de productie. Bij zonnepanelen, maar in feite bij alle pv-componenten: van ruwe grondstoffen tot polysilicium, ingots, wafers en zonnecellen.

Het doel van PV-IPCEI is om voor innovatieve en baanbrekende productietechnologieën steun van de EU-lidstaten te mobiliseren en zo de realisatie van massaproductie te faciliteren. 5 landen – Oostenrijk, Litouwen, Luxemburg, Polen en Spanje – hebben al steun betuigd aan PV-IPCEI. Nederland en België hebben vooralsnog geen besluit genomen. Verder heeft Spanje te kennen gegeven het PV-IPCEI-proces te willen leiden en coördineren.

Tijdens het kick-off event van PV-IPCEI was er aandacht voor de 6 huidige projecten die via het PV-IPCEI zullen proberen in aanmerking te komen voor staatssteun. Stuk voor stuk zijn ze gebaseerd op n-type dubbelzijdige zonneceltechnologie.

Project 1 | ‘Next-Gen HJT PV’
Het Portugees-Duitse bedrijf MCPV is kartrekker van het eerste project dat onder de vlag van PV-IPCEI wordt uitgevoerd. Het project moet leiden tot meerdere Europese gigawattfabrieken voor heterojunctiezonnecellen en -zonnepanelen.

Doel: MCPV wil in 2023 productielijnen in gebruik nemen voor de jaarlijkse productie van 300 megawattpiek zonnecellen en zonnepanelen op basis van heterojunctie (hjt)-zonneceltechnologie. De productiecapaciteit moet in 2024 uitgebreid worden naar 3 gigawattpiek, vervolgens in 2025 verdubbeld zijn tot 6 gigawattpiek en vanaf 2028 zelfs 15 gigawattpiek bedragen. Die fabrieken moeten te zijner tijd verdeeld zijn over 4 verschillende Europese landen. Verder moeten miljardeninvesteringen in de Europese productie van polysilicium, ingots en glas geïnitieerd worden.

Concrete resultaten: verhogen van de efficiëntie van heterojunctie- en tandemzonnecellen van 24,5 procent naar meer dan 30 procent.

Belangrijkste uitdagingen: naast het verhogen van de zonnecelefficiëntie is de voornaamste uitdaging het coördineren en zorgen voor adequaat beleid en financiering in de gehele pv-waardeketen.

Financieringsbehoefte: 1,8 miljard euro.

Productiecapaciteit Europa: 15 gigawattpiek hjt-zonnecellen en -zonnepanelen verdeeld over 4 Europese landen.

Realisatietermijn: 2023-2028.

Project 2 | ‘Industrializing HJT’
Ook dit tweede project geïnitieerd onder de vlag van PV-IPCEI draait om hjt-zonnecellen. Kartrekker is de Duitse machinebouwer Singulus.

Doel: opschalen van productiemachines voor heterojunctiezonnecellen naar gigawattschaal.

Concrete resultaten: Singulus staat op het punt om deze nieuwe technologieën te industrialiseren en wil een proeffabriek bouwen om te laten zien hoe de nieuwe technologie werkt om vervolgens op te schalen naar massaproductie.

Belangrijkste uitdagingen: het zo snel mogelijk opschalen van pilot- naar massaproductie.

Financieringsbehoefte: 45 miljoen euro voor een pilotproductiefaciliteit en vervolgens 100 miljoen euro per gigawattpiek productiecapaciteit.

Project 3 | ‘Industrializing IBC’
Dit derde project moet leiden tot de industrialisatie van interdigitated back contact (ibc)-zonneceltechnologie. Het project wordt uitgevoerd door een breed consortium met als deelnemers onder andere de Nederlandse kennisinstelling TNO, het Belgische kennisinstituut imec en het vermaarde ISC Konstanz uit Duitsland. Bovendien zijn tal van machinebouwers en zonnepaneelfabrikanten betrokken: van Singulus, RENA en SOLARWATT uit Duitsland tot Valoe uit Finland, FuturaSun uit Italië en Solitek uit Litouwen.

Doel: opschaling van de Europese productie van ingots, wafers, zonnecellen en zonnepanelen tot gigawattschaal.

Concrete resultaten: het verhogen van de efficiëntie van ibc-zonnecellen tot boven de 26 procent en het verlagen van de zonnepaneelkosten tot minder dan 20 eurocent per wattpiek.

Belangrijkste uitdagingen: vaststellen van test- en certificeringsprocessen voor bipv, iipv en vipv.

Financieringskloof: 100 miljoen euro.

Productiecapaciteit Europa: verticaal geïntegreerde fabriek voor de productie van 5 gigawattpiek ibc-zonnecellen, inclusief ingots en wafers.

Realisatietermijn: 2022-2026.

Project 4 | ‘Manufacturing of TOPCon PV cells’
Het belangrijkste bedrijf dat deelneemt aan dit vierde project – dat draait om Tunnel Oxide Passivated Contact (TOPCon)-zonnecellen – is het Poolse Giga PV.

Doel: opschaling van de Europese productie van TOPCon-zonnecellen.

Concrete resultaten: produceren van TOPCon-zonnecellen voor Europese zonnepaneelfabrikanten tegen een prijs van minder dan 10 eurocent per wattpiek.

Belangrijkste uitdagingen: ontwikkelen van een productieproces voor een innovatieve zilverpasta en ontwikkeling van plating als methode om zonnecelcontacten te deponeren.

Financieringsbehoefte: 150 miljoen euro.

Productiecapaciteit Europa: verticaal geïntegreerde fabriek voor de productie van 5 gigawattpiek ibc-zonnecellen, inclusief ingots en wafers.

Realisatietermijn: 2023-2025.

Project 5 | ‘PV Integrated solutions’
‘PV Integrated solutions’ is het vijfde project dat deel uitmaakt van PV-IPCEI. Betrokken fabrikanten zijn onder meer Solitek en Metsolar uit Litouwen, Protech uit Polen en Valoe uit Finland.

Doel: ontwikkeling en massaproductie van building integrated pv (bipv) en infrastructure integrated pv (iipv) en van zonnepanelen met een onconventionele vreemde vorm voor voertuiggeïntegreerde pv (vipv).

Concrete resultaten: het creëren van 2,5 gigawattpiek aan productielijnen voor bipv, iipv, vipv en agri-pv.

Belangrijkste uitdagingen: vaststellen van en de oprichting van test- en certificeringsprocessen voor bipv, iipv en vipv.

Financieringsbehoefte: 170 miljoen euro.

Productiecapaciteit Europa: 2 à 3 soorten gecertificeerde en gestandaardiseerde pv-modules met een productiecapaciteit van 1 gigawattpiek; 500 megawattpiek voor interdigitated back contact (ibc-)zonnecellen met een efficiëntie van meer dan 24,5 procent op basis van de ‘ZEBRA’-technologie ontwikkeld door ISC Konstanz; 500 megawattpiek zonnepanelen met een ‘vreemde’ vorm voor vipv; en een volledig geautomatiseerde flexibele pv-productielijn van 500 megawattpiek die voldoet aan het ‘Industry 4.0’-concept.

Realisatietermijn: 2023-2025.

Project 6 | Circular PV
‘Circular PV’ is het zesde project dat deel uitmaakt van PV-IPCEI. Een van de betrokken bedrijven bij dit project is het Nederlandse Solarge dat komend jaar in Weert een fabriek opent voor lichtgewicht zonnepanelen. Bovendien is een groot aantal andere Europese zonnepaneelfabrikanten betrokken; van REC Solar uit Noorwegen tot SoliTek uit Litouwen en Enel en Futurasun uit Italië.

Doel: de algehele duurzaamheid van de Europese pv-productie verhogen en verifiëren in vergelijking met niet-Europese pv-productie.

Concrete resultaten: het creëren van gevestigde waardeketens voor recycling van zonnepanelen en voor producenten van pv-materialen en componenten met een lage milieu-impact. De footprint van Europese zonnepaneelfabrikanten moet daarbij verlaagd worden van 400 kilogram CO2 per kilowattpiek in 2025 naar 300 kilogram CO2 per kilowattpiek in 2030 en vastgelegd worden in een materialenpaspoort. Chinese zonnepanelen hebben volgens de initiatiefnemers een footprint van 700 tot meer dan 1.000 kilogram CO2 per kilowattpiek.

Belangrijkste uitdagingen: coördinatie tussen alle partners om een circulaire waardeketen te creëren met de laagst mogelijke milieu-impact.

Financieringsbehoefte: meer dan 650 miljoen euro.

Productiecapaciteit Europa: 5+ gigawattpiek wafers en 6,5+ gigawattpiek zonnepanelen met een vergelijkbare productiecapaciteit bij materiaal- en componentleveranciers.

Realisatietermijn: 2023-2030.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
VDH Solar zoekt:

Accountmanager binnendienst

32-40 uur - Hazerswoude-Dorp, 2391 PV, 4
SolarNRG zoekt:

Junior Beheerder Onderhoudscontracten

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!