Solar Magazine - Nultarief btw op zonnepanelen: VNO-NCW en MKB-Nederland bezorgd over financiële risico’s bouw- en ontwikkelsector
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Nultarief btw op zonnepanelen: VNO-NCW en MKB-Nederland bezorgd over financiële risico’s bouw- en ontwikkelsector
© Esbobeldijk | Dreamstime.com

Nultarief btw op zonnepanelen: VNO-NCW en MKB-Nederland bezorgd over financiële risico’s bouw- en ontwikkelsector

VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich zorgen over de administratieve lastenverzwaring en financiële risico’s voor de bouw- en ontwikkelsector door de mogelijke komst van een btw-nultarief op zonnepanelen.

Dat schrijft Rob Mulder, directeur Beleid bij VNO-NCW en MKB-Nederland in zijn zienswijze die ingediend is tijdens de internetconsultatie van het wetsvoorstel om de btw op zonnepanelen te verlagen naar 0 procent.

Belangrijkste winst
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn in zijn algemeenheid positief over het wetsvoorstel, omdat het bijdraagt aan vereenvoudiging voor burgers en ondernemers die zonnepanelen aanschaffen. Bovendien is het een impuls voor investeringen in verduurzaming.

‘De belangrijkste winst van het voorstel vinden wij dat het huidige ingewikkelde systeem voor particuliere zonnepaneelhouders komt te vervallen’, aldus Mulder. ‘Bovendien kan het voorstel gunstig uitpakken voor startende ondernemers en voor ondernemers die voor de btw (deels) vrijgestelde prestaties leveren vanuit hun woonhuis.’

Overgangsrecht
‘Wel maken we ons zorgen over de gevolgen die aan het voorstel verbonden zijn voor de bouw- en ontwikkelsector’, vervolgt Mulder. ‘De voorgenomen wijziging leidt – zonder nadere maatregelen of toelichting – tot een aantal onduidelijkheden, praktische bezwaren, een administratieve lastenverzwaring en zelfs financiële risico’s voor de bouw- en ontwikkelsector. Onvoldoende duidelijk is immers welke bijkomende leveringen kwalificeren voor het nultarief. Behoren hier bijvoorbeeld ook de omvormers en optimizers bij? Komt er nog overgangsrecht voor lopende projecten die zijn gestart toen het tarief nog 21 procent was, maar worden opgeleverd na de ingangsdatum van het voorstel?’

VNO-NCW en MKB-Nederland merken op dat kabels, eventuele schakelmaterialen in de meterkast en materialen noodzakelijk om de zonnepanelen aan het dak te bevestigen niet worden genoemd bij de definitie van de zonnepanelen. ‘Daarmee lijkt dus wel de dienst van het aanleggen, maar niet de levering van deze bijkomende materialen onder het btw-nultarief te vallen. Wij bepleiten dat ook deze materialen onder het btw-nultarief gaan vallen, voor zover dat niet al de bedoeling was. Het gebruik van deze materialen is immers noodzakelijk en onmisbaar voor het functioneren van de installatie. Bovendien zou – als hiervoor niet het btw-nultarief geldt – een prikkel blijven bestaan om zich aan te melden als ondernemer om zo alsnog aftrek voor de bijkomende materialen te kunnen claimen. Daarnaast moeten leveranciers dan een splitsing aanbrengen op hun factuur in verband met verschillende tarieven. Toevoeging van deze materialen aan de toepassing van het btw-nultarief past ook binnen de parallel met de huidige regeling waarin de btw op deze materialen in aftrek gebracht kunnen worden.’

Artikel 37
Het genoemde financiële risico schuilt volgens VNO-NCW en MKB-Nederland vooral in het zogenaamde ‘artikel 37 btw’, waardoor btw in de keten kan worden nageheven.

Ook Bouwend Nederland heeft deze problematiek in zijn ingediende zienswijze beschreven. Mulder hierover: ‘Het is wat ons betreft noodzakelijk dat die punten geadresseerd worden voordat het voorstel wordt ingediend. Dat kan bijvoorbeeld door antwoord op gestelde vragen te publiceren en door het voorstel op punten nog te verduidelijken of aan te passen. In sommige gevallen is mogelijk overgangsrecht nodig.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
GPC Europe zoekt:

Hoofdmagazijnier

Fulltime (40 uur) - Careelstraat 2, B-8700 Tielt
Klimaatfonds Nederland zoekt:

Project Manager Solar

Fulltime (40 uur) - Vreeland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!