Solar Magazine - Nultarief btw op zonnepanelen: Bouwend Nederland pleit voor overgangsregeling
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Nultarief btw op zonnepanelen: Bouwend Nederland pleit voor overgangsregeling
© Peter de Kievith | Dreamstime.com

Nultarief btw op zonnepanelen: Bouwend Nederland pleit voor overgangsregeling

Bouwend Nederland vraagt staatssecretaris Van Rij om een overgangsregeling te hanteren bij de introductie van een btw-nultarief op zonnepanelen. Dit vanwege reeds gestarte nieuwbouwprojecten met zonnepanelen.

Dat schrijft Joep Rats, directeur Beleid & Vereniging bij Bouwend Nederland, in zijn zienswijze die ingediend is tijdens de internetconsultatie van het wetsvoorstel om de btw op zonnepanelen te verlagen naar 0 procent.

Overgangsregeling
Allereerst vraagt Rats voor de nieuwbouwmarkt om een overgangsregeling. ‘Gezien de vrij-op-naam (v.o.n.)-prijzen is er behoefte aan duidelijke overgangswetgeving voor lopende projecten. De sector merkt op dat bij nieuwbouw met v.o.n. – dus inclusief belastingen – wordt gewerkt, waardoor voor kopers (bij aankoop) in beginsel niet inzichtelijk is welk deel ziet op 21 procent en welk deel ziet op 0 procent. Business-to-consumer is facturatie niet verplicht, maar dit gebeurt in de praktijk wel vaak bij het vervallen van aanneemtermijnen. De consument zal een korting verwachten en heeft hier op basis van artikel 53 van de Wet op de omzetbelasting recht op. De sector wil onduidelijkheid en discussie voorkomen. Het is onwenselijk om bij woningen rond ingangsdatum wijziging aan kopers een korting te moeten verlenen van 21 procent over de zonnepanelen terwijl de afdracht 21 procent betreft.’

Rats benadrukt dat de periode tussen het sluiten van een koop (aannemings-)overeenkomst en de daadwerkelijke realisatie lang is. ‘De sector heeft hier dus niet op kunnen anticiperen in contracten die in uitvoering zijn rond de ingangsdatum.’

Artikel 37
Het genoemde financiële risico schuilt volgens Bouwend Nederland vooral in het zogenaamde ‘artikel 37 btw’, waardoor btw in de keten kan worden nageheven.

‘Bij nieuwbouwprojecten is de keten omtrent levering en installatie vaak een aantal partijen lang’, duidt Rats. ‘Leverancier, installateur, onderaannemer, aannemer, ontwikkelaar, koper. Daarbij worden in beginsel gezien aansprakelijkheid de zonnepanelen door de keten heen meegeleverd. De eerste schakels in de keten zullen niet altijd op de hoogte zijn of kunnen controleren/bewijzen of er sprake is van zonnepanelen voor woningen of andersoortige gebouwen. Hier ziet de sector een onwenselijk risico op zogenoemde “artikel 37 btw” ontstaan (red. een herziening van ten onrechte gefactureerde btw houdt in dat de op grond van artikel 37 van de wet verschuldigde btw wordt verminderd). Graag gaat de sector in overleg over (minimaal) ontlastend bewijs voor de keten. Dit speelt vooral in de schakel waar “algemene inkoop” (tegen 21 procent) omslaat naar “toerekenbaar aan levering ten behoeve van een woning”.’

Verschuiven
Koninklijke Bouwend Nederland stelt verder iedere vereenvoudiging van het fiscale regime toe te juichen, maar moeite te hebben met het verschuiven van de administratieve verwerking richting de keten.

Rats: ‘Het economisch effect van de voorgestelde maatregel lijkt gering, omdat het tarief van 0 procent hoofdzakelijk van toepassing is in situaties waarin nu recht bestaat op aftrek van btw. In beide gevallen is er dus geen sprake van “btw-kosten”. Waar dit nu administratief wordt verwerkt in een proces tussen de Belastingdienst en de particulier die investeert in zonnepanelen zal op basis van het voorstel een behoorlijke administratieve last ontstaan in de keten. In de bouwsector – en specifiek de deelmarkt van zonnepanelen – bestaat de keten al gauw uit meerdere schakels, die ieder op hun beurt worden geconfronteerd met administratieve handelingen in het kader van het op juiste wijze uitvoeren van deze wijziging. Dit betreft onder andere maar niet uitsluitend het aanpassen van ERP-systemen en het verzamelen van informatie over de “eindbestemming” van de zonnepanelen voor de beoordeling welk btw-tarief van toepassing is.’

Lastenverzwaring
Bouwend Nederland stelt dat voorgenomen wijziging – zonder nadere maatregelen of toelichting – tot onduidelijkheden, praktische bezwaren, een administratieve lastenverzwaring en zelfs financiële risico’s voor de bouw- en ontwikkelsector leidt. ‘Het is wat ons betreft zeer wenselijk die punten te adresseren voordat het voorstel wordt ingediend’, stelt Rats. ‘Dat kan bijvoorbeeld door antwoord op gestelde vragen te publiceren en door het voorstel op punten nog te verduidelijken of aan te passen.’

Belemmering innovatie
Tot slot plaatst Rats een kritische kanttekening bij de esthetische keerzijde van het wetsvoorstel. ‘Het nultarief geldt niet voor in dakpannen of gevelmateriaal geïntegreerde zonnepanelen (dubbelfunctie). Dat ontmoedigt daardoor innovatieve ontwikkelingen op dat vlak. En dat terwijl er juist veel discussie is over het esthetische aspect van zonnepanelen. Er zijn welstandscommissies die geen vergunning afgeven voor “klassieke” zonnepanelen. Producten met dubbelfunctie zou men daarom parallel ook kunnen sponsoren, bijvoorbeeld door middel van subsidie.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
kWh People zoekt:

Operationeel Manager Solar

Fulltime (40 uur) - Midden Nederland
BayWa r.e. Solar Systems S.à. r.l. zoekt:

Sales representative

Fulltime (40 uur) - Bijsterhuizen 1160D 6546 AS Nijmegen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!