Solar Magazine - Definitieve correctiebedragen SDE++ gepubliceerd: stijgende stroomprijzen duidelijk zichtbaar
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Definitieve correctiebedragen SDE++ gepubliceerd: stijgende stroomprijzen duidelijk zichtbaar
© Solarfields

Definitieve correctiebedragen SDE++ gepubliceerd: stijgende stroomprijzen duidelijk zichtbaar

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie heeft de definitieve correctiebedragen voor de SDE+(+) voor kalenderjaar 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. De stijgende stroomprijzen zijn inmiddels goed zichtbaar.

De SDE++-regeling vergoedt het verschil tussen het basisbedrag – de productiekosten – enerzijds en het correctiebedrag – de marktprijs – anderzijds. De correctiebedragen worden jaarlijks opnieuw berekend om zo de ontwikkeling van de marktwaarde mee te nemen in de hoogte van de subsidie. Waar het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de voorlopige correctiebedragen de prijsstijgingen op de energiemarkt nog niet had verwerkt, zijn die nu wel duidelijk zichtbaar.

Sterke stijging energieprijzen
​Ondernemers die SDE+(+)-subsidie ontvangen, krijgen iedere maand een voorschot voor de verwachte subsidiabele energieproductie in het komende kalenderjaar. Die voorschotten corresponderen met 80 procent van te subsidiëren energieproductie. De voorschotten worden berekend met een voorlopig correctiebedrag dat het PBL berekent als verwachting van de energieprijs in het komende jaar.

In het voor de definitieve correctiebedragen onderliggende rapport stelt het PBL dat de marktindexen voor elektriciteit en aardgas tegenovergestelde trends tonen. De berekende gemiddelde prijs voor elektriciteit was in afgelopen jaar 10,32 eurocent per kilowattuur en is sterk gestegen ten opzichte van 2020 toen die 3,25 eurocent per kilowattuur was. De berekende gemiddelde prijs voor aardgas is juist met 25 procent gedaald. ‘Deze tegenovergestelde trend tussen aardgas- en elektriciteitsprijzen wordt veroorzaakt doordat de gemiddelde elektriciteitsprijs wordt berekend op basis van een korteretermijnproduct (spotmarkt), anders dan bij de aardgasprijs (year-ahead-termijnprijzen)’, duiden de onderzoekers. ‘Hierdoor is de sterke stijging van energieprijzen in 2021 wel te zien in de berekende gemiddelde elektriciteitsprijs en (nog) niet in de berekende gemiddelde aardgasprijs.’

Stroomafnameovereenkomsten
De onderzoekers merken echter op dat de werkelijke baten van de geproduceerde duurzame energie – bijvoorbeeld uit windmolens en zonnepanelen – in de praktijk ook nog afhangen van de wijze waarop de energielevering gecontracteerd is. Sommige projectontwikkelaars hebben bijvoorbeeld langjarige stroomafnameovereenkomsten (ppa’s) vastgelegd, waardoor zij niet profiteren van de huidige, hoge energieprijzen.

De definitieve correctiebedragen die door minister Jetten zijn gepubliceerd in de Staatscourant zijn hier te raadplegen.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Maart 2023

Certificeringsregeling in de maak bij InstallQ: ‘Licence to operate voor zakelijke pv-projecten’ iMVO-convenant hernieuwbare energie klaar: ‘Zonne-energiesector mag ogen niet sluiten, niks doen geen optie’ NIYATA...
Vacatures
Everday zoekt:

Field Service Engineer

Fulltime (40 uur) - Rosmalen, Graafsebaan 135
kWh People zoekt:

Senior Projectontwikkelaar Zonnestroom

Fulltime (40 uur) - Omgeving Nijmegen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!