logo
wvhj2023
© Fokke Baarssen | Dreamstime.com
© Fokke Baarssen | Dreamstime.com
23 maart 2022

Oproep Holland Solar aan fabrikanten: registreer zonnepanelen in Nationale Milieudatabase

Fabrikanten van zonnepanelen en zonneboilers moeten producten laten opnemen in de Nationale Milieudatabase. Doen zij dat niet bestaat het risico dat hun producten straks niet meer door de bouwsector gebruikt worden.

Dat betoogt Holland Solar. De branchevereniging waarschuwt de zonne-energiesector dat de aanscherping van de bouweisen in de wet vraagt om actie van producenten van zonne-energiesystemen.


Bouwbedrijven moeten in Nederland aan steeds strengere eisen voldoen als het gaat om de milieu-impact van materialen en producten die zij gebruiken. Met behulp van de Nationale Milieudatabase (NMD) die 3.000 productkaarten bevat, kunnen bouwbedrijven een eenduidige berekening maken van de milieuprestatie van gebouwen.

De basis voor de NMD wordt gevormd door de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken, kortweg ‘Bepalingsmethode’. Het is een uniforme meetmethode voor de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)-berekening. Deze is in Nederland verplicht bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor nieuwe kantoorgebouwen groter dan 100 vierkante meter en voor nieuwbouwwoningen. De MPG-waarde geeft aan wat de milieubelasting is van de bouwproducten die in een gebouw worden toegepast. Hoe lager de MPG-waarde, hoe duurzamer het productgebruik.

Productkaarten
‘Een individuele productkaart voor een zonnepaneel, zonnecollector of omvormer is voor fabrikanten niet alleen een mooie marketingtool, maar vergroot ook simpelweg de vraag naar hun producten vanuit de nieuwbouwmarkt’, stelde NMD-directeur Jan-Willem Groot vorig jaar al in gesprek met de redactie van Solar Magazine.

Er zijn in de NMD 3 categorieën productkaarten te onderscheiden. Productkaarten met merkgebonden data van fabrikanten en toeleveranciers vallen onder categorie 1. Productkaarten met merkongebonden data (merkloos) van groepen van fabrikanten en/of toeleveranciers en branches vallen onder categorie 2. Tot slot is er categorie 3; productkaarten met merkongebonden data (merkloos) vergaard door de Stichting NMD. Voor fabrikanten van zonnepanelen en omvormers, zonnecollectoren en zonneboilers is het dan ook noodzaak om te investeren in productgerichte milieudata. Doen zij dat niet, dan zal de vraag vanuit de nieuwbouwmarkt mogelijk afnemen omdat de categorie 3-productkaarten in de milieudatabase voor zonne-energie relatief ongunstige milieudata bevatten door een opslagfactor in milieukosten van 30 procent.

‘Registratie echt noodzakelijk’
‘Als deze vormen van zonne-energie (red. met categorie 3-productkaarten) worden toegepast op een gebouw, heeft het een flinke negatieve impact op de MPG-score’, stelt Holland Solar over de kwestie. ‘Bij aanscherping van de maximale MPG-score, maar ook op dit moment al, kan dit ertoe leiden dat bouwbedrijven ervoor zullen kiezen om geen zonne-energiesystemen op te nemen in hun project. Dit terwijl veel zonne-energiebedrijven juist bezig zijn om de milieu-impact veroorzaakt door de componenten van hun zonne-energiesystemen te verminderen. Registratie van zonne-energiesysteemcomponenten in de NMD is echt noodzakelijk om in de toekomst nog opgenomen te kunnen worden in bouwprojecten.’

Minister De Jonge: ‘MPG-waarde versneld verlagen naar 0,5’

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft tijdens het startcongres van het Lente-akkoord 2.0 de ambitie uitgesproken om de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) versneld te verlagen naar 0,5. Dat gebeurt wat de minister betreft niet in het eerdere streefjaar 2030, maar al in 2025.

De MPG-waarde geeft aan wat de milieubelasting is van de bouwproducten die in een gebouw worden toegepast. Hoe lager de MPG-waarde, hoe duurzamer het productgebruik. De MPG werd vorig jaar al aangescherpt van 1,0 naar 0,8 in lijn met het doel om in 2030 op een niveau van 0,5 uit te komen.

‘Circulair en Industrieel bouwen is technisch mogelijk en het gebeurt ook al. Maar we moeten het haalbaar, betaalbaar en opschaalbaar maken’, aldus de minister. ‘Als de sector meedenkt over hoe hoog we de lat kunnen leggen, ben ik bereid om de benodigde normering en regelgeving op een goede manier in het Bouwbesluit te gieten. Dan bieden we bouwend Nederland aan de voorkant zekerheid, zodat we aan de achterkant de snelheid behalen om de woningopgave en de duurzaamheidsopgave te realiseren.’

Brancheverenigingen Bouwend Nederland, de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN), de vereniging van woningbouwspecialisten WoningbouwersNL, woningcorporatiekoepel Aedes en de vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) werken samen aan het Lente-akkoord 2.0. Dat is een meerjarig programma om circulair industrieel bouwen te verankeren in de bouwpraktijk. Ze doen dit in nauwe samenwerking met de rijksoverheid en bestaande programma’s op het gebied van circulair bouwen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten