logo
wvhj2023
© Endura
© Endura
25 februari 2022

Postcoderoossubsidie: realisatietermijn zonnepanelen verlengd naar 2 jaar

De realisatietermijn voor projecten met zonnepanelen die gebruikmaken van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking, ook wel bekend als postcoderoossubsidie, is verlengd naar 2 jaar.

Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie heeft hiertoe een wijzigingsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant.

In lijn met SDE++
De verlenging van de realisatietermijn sluit volgens de minister aan bij de subsidieregeling SDE++, waarbij ook een termijn van 2 jaar is opgenomen voor zonnestroominstallaties tot 1 megawattpiek. Gebleken is volgens Jetten dat een termijn tot 2 jaar in de praktijk veelal nodig is voor realisatie van de productie-installatie.

Intekening
Een andere wijziging die de minister doorvoert binnen de subsidieregeling is dat bij de aanvraag van subsidie voor een pv-installatie niet alleen gevraagd wordt om de intekening van de aangevraagde productie-installatie op de locatie, maar ook van de reeds aanwezige of nog te realiseren productie-installaties die gebruikmaken van zonne-energie. Dit is nodig om inzichtelijk te krijgen of er daadwerkelijk ruimte voor de installatie op de locatie is.

Subsidiecategorieën
De verschillende subsidiecategorieën voor het kalenderjaar 2022 zijn in onderstaande tabel weergegeven:

Categorie

Vermogen

Zon-pv aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting

15 tot en met 100 kilowattpiek

Zon-pv aangesloten op een grootverbruikersaansluiting

15 tot en met 500 kilowattpiek

Wind op land aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting

15 tot en met 100 kilowatt

Wind op land aangesloten op een grootverbruikersaansluiting

15 tot en met 1.000 kilowatt

Waterkracht aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting

15 tot en met 100 kilowatt

Waterkracht aangesloten op een grootverbruikersaansluiting

15 tot en met 150 kilowatt

De ondergrenzen zijn zo gekozen dat volgens minister Jetten het totale subsidiebedrag dusdanig is dat het opweegt tegen de administratieve en uitvoeringslasten van de regeling.

Verhoogd budget van 150 miljoen euro

In 2022 is er via de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) van 1 maart 9.00 uur tot en met 1 december 17.00 uur 150 miljoen euro subsidie beschikbaar.

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) werd in 2021 fors overtekend, waarbij er 854 keer subsidie werd aangevraagd voor zonnepanelen en 3 keer voor windmolens. Mede daarom besloot de Tweede Kamer op initiatief van D66 het budget voor de subsidieregeling in 2022 met 113 miljoen euro te verhogen.

Met het verhoogde budget van 150 miljoen euro verwacht RVO vanaf 1 maart – als de subsidieregeling opengaat – energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaars (VvE's) subsidie toe te kunnen kennen voor een jaarlijkse energieproductie van meer dan 120.000 megawattuur. 

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten