logo
wvhj2023
© Alliander
© Alliander
24 februari 2022

Liander installeert recordhoeveelheid elektriciteitskabels en transformatorhuisjes, maar productie moet omhoog

Alliander heeft in 2021 een recordlengte aan elektriciteitskabels aangelegd en transformatorhuisjes geïnstalleerd. Toch zal de productie volgens het moederbedrijf van netbeheerder Liander opgeschroefd moeten worden.

De totale investeringen kwamen in 2021 voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf uit op meer dan 1 miljard euro. Dat groeit dit jaar naar 1,2 miljard euro. Door de snellere verduurzaming van Nederland, de groeiende economie, de digitalisering en de grootschalige bouw van woningen, groeit de vraag naar elektriciteit explosief.

Eerder dan voorspeld
Doordat nieuwbouwwoningen overwegend gasloos worden opgeleverd en voorzien zijn van all-electric warmtepompen, verbruiken deze volgens het netwerkbedrijf gemiddeld 4 keer meer elektriciteit dan woningen die met gas worden verwarmd. Hiermee komt de verwachte elektriciteitsvraag van warmtepompen in (nieuwbouw)huizen 8 jaar eerder dan voorspeld.

Ook datacenters spelen Alliander en Liander parten. Ze worden steeds groter en de locaties verspreiden volgens de netbeheerder meer over het land in vergelijking met eerdere prognoses. Voor de gezamenlijke datacenters wordt verwacht dat de hoeveelheid elektriciteit die zij verbruiken 6 jaar eerder nodig is dan voor 2030 was voorzien.

30 procent meer elektriciteitskabels
Liander legde afgelopen kalenderjaar 2.027 kilometer nieuwe elektriciteitskabels aan, 30 procent meer dan in 2020. Ook het aantal vervangen en nieuwe transformatorhuisjes groeide, te weten met 12 procent van 960 naar 1.075 stuks.

10 procent meer nieuwe klanten
In 2021 sloot Liander in totaal 43.304 nieuwe klanten aan op het stroomnet, een toename van 10 procent ten opzichte van het voorgaande jaar toen 39.229 nieuwe klanten werden aangesloten.

Provincie

Nieuwe klanten aangesloten op elektriciteitsnet

Friesland

2.991

Flevoland

4.330

Gelderland

10.616

Noord-Holland (inclusief Amsterdam*)

19.055

Overige

2.738

Zuid-Holland

3.374

* in Amsterdam werden 8.785 nieuwe klanten aangesloten

Zonnepanelen
Het vermogen aan nieuwe zonnepanelen dat de netbeheerder registreerde, groeide van 1.215 megawatt(piek) naar 1.290 megawatt(piek). Het opgestelde vermogen in windmolens groeide van 1.714 naar 1.756 megawatt.

Provincie

Vermogen nieuwe zonnepanelen*

Friesland

200 megawatt(piek)

Flevoland

120

Gelderland

560

Noord-Holland (inclusief Amsterdam*)

336

Overige

6

Zuid-Holland

68

Totaal

1.260

* Voor grootverbruikers registreert Liander het gecontracteerde transportvermogen in megawatt, dit betreft dus niet het installatievermogen (red. het vermogen van de zonnepanelen) in megawattpiek. Voor kleinverbruikers registreert Liander het vermogen wél op basis van de opgestelde zonnepanelen, uitgedrukt in megawattpiek. In Amsterdam werd 37 megawatt(piek) aan nieuw vermogen geregistreerd voor zonnepanelen.

Noot: de cijfers worden door de netbeheerders gedurende het kalenderjaar gecorrigeerd en kunnen daarom verschillen met eerdere publicaties van Solar Magazine.

Aantal klanten met duurzame opwek
Liander telt nu ruim 600.000 kleinverbruikers en grootverbruikers die duurzame energie opwekken, dat is 10,6 procent van het aantal aansluitingen. In 2021 heeft Liander de eerste 30 klanten toegezegd om zonne-energie terug te mogen leveren via de vluchtstrook. Daarbij gaat het in totaal om een vermogen van 670 megawatt. 

Jaar

Aantal klanten met duurzame opwek

2017

189.816

2018

270.646

2019

381.429

2020

493.761

2021

618.454

Minder nieuwe laadpalen
Het aantal publieke laadpalen voor elektrische auto’s dat in 2021 werd aangesloten, daalde met 11 procent van 2.393 naar 2.136 stuks.

Provincie

Publieke laadpalen

Friesland

115

Flevoland

210

Gelderland

606

Noord-Holland (inclusief Amsterdam)

969

Overige

6

Zuid-Holland

230

* in Amsterdam werden 366 publieke laadpunten aangesloten

‘Overheid moet meer regie pakken, doorlooptijden moeten verkort’

Maarten Otto, chief executive officer van Alliander, wil dat het nieuwe kabinet meer regie pakt bij de uitbreiding van de netinfrastructuur.

‘We werken elke dag keihard aan onze elektriciteits- en gasnetten. Het afgelopen jaar hebben we meer werk verzet dan ooit. Tegelijkertijd constateren we dat de energievraag jaarlijks veel sneller stijgt dan eerder was voorzien voor 2030’, stelt Otto.

De maatschappelijke opdracht van zijn bedrijf is volgens de topman duidelijk: ‘Door versnelling van de energietransitie moet onze productie de komende jaren nog verder stijgen. Om onze productie verder te versnellen, passen we onze organisatie aan en organiseren we het werk op andere manieren. Zo maken we inmiddels meer gebruik van de capaciteit van onze aannemers, door meer werk uit te besteden. Ook door de inzet van modulair bouwen kan meer werk worden verzet. Zo kunnen we het elektriciteitsnet sneller uitbreiden. Daarnaast werken we aan de digitalisering van ons huidige netwerk, wat ervoor zorgt dat we het net beter kunnen benutten. De totale opgave kunnen wij echter niet alleen realiseren. Om het energienet van de toekomst te realiseren, is samenwerking nodig tussen alle betrokken partijen, zou de overheid meer regie moeten pakken en is snel nieuwe regelgeving nodig om doorlooptijden te verkorten.’

Om verder te versnellen, is het volgens Otto essentieel om doorlooptijden voor het zoeken naar ruimte en het doorlopen van vergunningsprocedures te verkorten naar maximaal 2 jaar. Daarvoor is meer regie nodig van de overheid op ruimtelijke inpassing. Bijvoorbeeld door bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken al rekening te houden met de fysieke ruimte die nodig is om deze huizen van energie te voorzien. Daarnaast vraagt het realiseren van een snellere uitbreiding van het net om meer technisch personeel. Technische opleidingen moeten volgens de topman aantrekkelijker worden gemaakt.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten