logo
wvhj2023
© KiesZon
© KiesZon
17 januari 2022

Grootverbruikers contracteren bij Liander 14 procent meer transportvermogen voor zonnepanelen

Liander meldt dat grootverbruikers in 2021 wederom meer nieuw transportvermogen gecontracteerd hebben voor zonnepanelen. 1.185 grootverbruikers contracteerden samen 663 megawatt aan transportvermogen.

De gemiddelde projectomvang is daarbij fors toegenomen, terwijl het aantal opgeleverde projecten fors is gedaald. Dit alles blijkt uit gegevens van netwerkbedrijf Alliander (red. waartoe netbeheerder Liander behoort) die geanalyseerd zijn door de redactie van Solar Magazine.

30 procent minder grootverbruikers verwelkomt zonnepanelen
Opvallend is dat het door grootverbruikers nieuw gecontracteerde transportvermogen in 2021 net als de 2 voorgaande jaren gegroeid is, maar dat het aantal grootverbruikers dat zonnepanelen in gebruik genomen heeft voor het tweede jaar op rij is gedaald.

Waar in 2019 nog 1.782 grootverbruikers zonnepanelen in gebruik namen, daalde dat aantal in 2020 tot 1.692 grootverbruikers en in 2021 zelfs tot 1.185 grootverbruikers. Daarmee is het aantal grootverbruikers dat afgelopen kalenderjaar zonnepanelen heeft geïnstalleerd met 30 procent gedaald.

Gecontracteerd transportvermogen grootverbruikers
De 2 onderstaande grafieken laten de toename van het gecontracteerd transportvermogen aan zonnepanelen bij grootverbruikers per kalenderjaar zien en het cumulatief gecontracteerd transportvermogen* bij grootverbruikers.

Grootste groei in Gelderland
Onderstaande tabel bevat het cumulatief gecontracteerd transportvermogen van grootverbruikers met zonnepanelen in het werkgebied van Liander; te weten per provincie voor de kalenderjaren 2020 en 2021. De grootste groei van het cumulatief gecontracteerd transportvermogen in megawatt en procenten is daarbij in 2020 zichtbaar geweest in de provincie Gelderland, te weten 295 megawatt, wat een groei van 56 procent is.

Provincie (in megawatt)

2020

2021

Groei

Groei (procent)

Flevoland

215,3

296,2

80,9

38 procent

Friesland

321,2

429,9

108,7

34 procent

Gelderland

528,8

823,8

295,0

56 procent

Noord-Holland

425,5

582,2

156,7

37 procent

Zuid-Holland

76

94,6

18,6

24 procent

Overig

4,2

7,2

3,0

71 procent

Verzorgingsgebied Liander

1.571

2.233,9

662,9

42 procent

Aantal grootverbruikers met zonnepanelen
De 2 onderstaande grafieken laten de toename van het aantal grootverbruikers met zonnepanelen per kalenderjaar zien en het cumulatieve aantal grootverbruikers met zonnepanelen.

Gelderland leidt de dans
Onderstaande tabel bevat het cumulatieve aantal grootverbruikers met zonnepanelen in het werkgebied van Liander; te weten per provincie voor de kalenderjaren 2020 en 2021. Gelderland leidt de dans, want de provincie heeft het hoogste aantal grootverbruikers met zonnepanelen, te weten 2.695 grootverbruikers. In die provincie is ook het cumulatieve aantal grootverbruikers met 21 procent het snelst gegroeid.

Provincie

2020

2021

Groei (procent)

Flevoland

651

748

15 procent

Friesland

891

1.033

16 procent

Gelderland

2.231

2.695

21 procent

Noord-Holland

2.095

2.480

18 procent

Zuid-Holland

439

529

21 procent

Overig

20

27

35 procent

Verzorgingsgebied Liander

6.327

7.512

19 procent

* Voor grootverbruikers registreert Liander het gecontracteerde transportvermogen in megawatt, dit betreft dus niet het installatievermogen (red. het vermogen van de zonnepanelen) in megawattpiek. Voor kleinverbruikers registreert Liander het vermogen wél op basis van de opgestelde zonnepanelen, uitgedrukt in megawattpiek.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten