logo
wvhj2023
© Zonnegilde
© Zonnegilde
9 februari 2022

Netbeheerders positief over nieuwe versie Energiewet, kritiek op ontbreken lagere regelgeving

De netbeheerders zijn in beginsel positief over de nieuwe versie van het wetsvoorstel van de Energiewet, maar tegelijkertijd kritisch over het feit dat de uitwerking in lagere regelgeving nog altijd ontbreekt.

Tijdens de internetconsultatie van het wetsvoorstel van de Energiewet – die de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 vervangt – dienden vorig jaar 62 organisaties en personen een zienswijze in.

Open eindjes
Netbeheer Nederland stelde daarbij dat het wetsvoorstel nog te veel open eindjes kent bij de verduidelijking van de aansluit- en transporttaak. Bovendien ontbreekt volgens de netbeheerders een invoedingstarief voor producenten. Naar aanleiding van de binnengekomen reacties publiceerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat afgelopen november een herziene versie van het wetsvoorstel. Daarin zijn de tientallen reacties uit de internetconsultatie verwerkt.

Snellere uitwerking gewenst
De netbeheerders laten nu weten op hoofdlijnen positief te zijn over het nieuwe voorstel. Er is veel verduidelijkt, uitgewerkt en aangescherpt, waarmee dit voorstel meer invulling geeft aan de beoogde veranderingen. Door het ontbreken van de onderliggende Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en Ministeriële Regelingen (MR’en) is het beeld echter nog onvolledig.

Daarom pleiten de netbeheerders opnieuw voor snelle uitwerking van deze lagere regelgeving, in ieder geval vóórdat het wetsvoorstel wordt voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarnaast is tijd voor implementatie heel belangrijk om noodzakelijke wijzigingen in de systemen en procedures van de netbeheerders tijdig te kunnen doorvoeren.

Jaarlijks pakket aan wijzigingen
Netbeheer Nederland benadrukt verder opnieuw dat er meer maatregelen nodig zijn om de ambities te kunnen realiseren.

De netbeheerders roepen het ministerie in hun reactie op om jaarlijks ruimte te maken voor een adaptief pakket aan wijzigingen in de wet- en regelgeving. Belangrijke ontwikkelingen en problemen kunnen dan tijdig geadresseerd worden.

Cable pooling
De netbeheerders laten weten verheugd te zijn dat ook cable pooling een plek heeft gekregen in het nieuwe wetsvoorstel. Bij het mogelijk maken dat cable pooling ook plaatsvindt achter bestaande aansluitingen, stellen de netbeheerders het daarbij wel wenselijk te vinden dat meer aandacht wordt besteed aan de (financiële) gevolgen van de toepassing van deze mogelijkheid. ‘Bij cable pooling achter een bestaande aansluiting zal in veel gevallen een zwaardere aansluitkabel moeten worden aangelegd. Verduidelijkt moet daarom worden dat de systeembeheerders kunnen verlangen dat de aansluiting vaak eerst op kosten van de aangeslotene aangepast zal moeten worden alvorens cable pooling op een bestaande aansluiting mogelijk wordt.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten