logo
wvhj2023
©
©
30 november 2021

Herzien wetsvoorstel Energiewet: minister honoreert deel wensen Holland Solar, wachten is op lagere regelgeving

In het herziene wetsvoorstel van de Energiewet heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een deel van de wensen van Holland Solar en NWEA overgenomen, maar het wachten is op lagere regelgeving.

Tijdens de internetconsultatie van de Energiewet dienden Holland Solar en de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) een gezamenlijke reactie in. Kern daarvan was dat de aansluitplicht en aansluittermijn in de conceptversie van de Energiewet te vrijblijvend waren.

Internetconsultatie
Het ministerie constateert dat veel respondenten tijdens de internetconsultatie hebben aangegeven dat het complete beeld van het wetsvoorstel nog niet te geven is, omdat de lagere regelgeving nog niet uitgewerkt is.

Het ministerie stelt dit opgelost te hebben door meer duiding te geven over wat er in de lagere regelgeving zal komen te staan: ‘Veel lagere regelgeving zal immers beleidsneutraal worden overgenomen. Door deze duiding te geven, wordt in ieder geval helder wat in lagere regelgeving nieuw zal zijn en wat nadere uitwerking vergt.’

Tientallen verbeterpunten
Voor de tientallen verbeterpunten die Holland Solar en NWEA hebben aangedragen, komt het ministerie voor het leeuwendeel daarvan dan ook met de mededeling dat deze ‘zullen worden meegenomen bij de uitwerking van de lagere regelgeving’.

Het ministerie stelt daarbij dat de hoofdlijnen van de lagere regelgeving tijdig met de betrokkenen en de Tweede Kamer gedeeld zullen worden. ‘Daarnaast wordt ook bij het voorbereiden van de lagere regelgeving de sector weer uitgebreid betrokken, ook voorafgaand aan de internetconsultatie van deze lagere regelgeving. Sommige respondenten hebben al concrete voorstellen gedaan over de inhoud van de lagere regelgeving. Deze reacties zullen bij het opstellen en uitwerken van de lagere regelgeving worden betrokken.’

Aansluittermijnen
Een van de belangrijke verbeterpunten die door Holland Solar en NWEA werd aangedragen voor het wetsvoorstel, is dat het noodzakelijk is om in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bindende aansluittermijnen vast te leggen.

Op grond van recente procedures bij het Europees Hof van Justitie en voortschrijdend inzicht ten aanzien van het Europees-wettelijk kader stelt het ministerie dat duidelijk is geworden dat het vastleggen van (gedifferentieerde) aansluittermijnen voor aansluiting op een gas- of elektriciteitssysteem een onafhankelijke bevoegdheid is van de toezichthouder. ‘In tegenstelling tot de ontwerpversie van dit wetsvoorstel, zullen de aansluittermijnen daarom worden uitgewerkt in zogenaamde methoden en voorwaarden die de ACM goedkeurt.’

Prikkels
Holland Solar en NWEA stelden tijdens de internetconsultatie verder voor om het de netbeheerder niet toe te staan een transportverzoek af te wijzen en slechts een tijdelijke beperking van het contracteren van transportcapaciteit toe te staan.

Het ministerie is met dit voorstel aan de slag gegaan en stelt de bewoording in het wetsvoorstel ‘in enige mate’ te hebben aangepast. ‘Een transportverzoek mag op grond van dit wetsvoorstel slechts om een limitatief aantal redenen worden uitgesteld, maar de gedetailleerde uitwerking daarvan vindt plaats. Voor termijnen voor realisatie van netuitbreidingen worden geen sancties ingesteld, wel wordt ruimte gecreëerd voor invoering van prikkels die systeembeheerders belonen voor tijdige uitvoering van het investeringsplan.’

Het ministerie stelt in gesprek te gaan met de Autoriteit Consument & Markt over de beste wijze waarop deze prikkel ingevoerd kan worden in de reguleringsmethodiek.

Cable pooling
Tot slot hadden Holland Solar en NWEA het ministerie erop gewezen dat een voorschrift over cable pooling in het wetsvoorstel ontbrak.

Het ministerie stelt dat dit per abuis niet is overgenomen in de consultatieversie van het wetsvoorstel Energiewet en alsnog wordt gedaan. ‘Ook is verhelderd dat bestaande windparken of zonneweiden samen met een nieuw windpark of een nieuwe zonneweide een verzoek tot cable pooling kunnen doen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten