Solar Magazine - Waterschap krijgt ook in hoger beroep ongelijk en mag btw zonnepark niet volledig aftrekken
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Waterschap krijgt ook in hoger beroep ongelijk en mag btw zonnepark niet volledig aftrekken
© Daniel127001 | Dreamstime.com

Waterschap krijgt ook in hoger beroep ongelijk en mag btw zonnepark niet volledig aftrekken

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden stelt dat de rechtbank Gelderland terecht heeft geoordeeld dat een waterschap de btw op een zonnepark niet volledig mag aftrekken.De Belastingdienst is daarom in het gelijk gesteld.

Het waterschap tekende bij de rechtbank Gelderland in 2020 bezwaar aan tegen de teruggaafbeschikking omzetbelasting voor het tijdvak oktober 2017 en tegen de voldoening van omzetbelasting (btw) over het tijdvak november 2017. Deze werden vastgesteld door het kantoor Utrecht van de Belastingdienst. In geschil was of het waterschap recht heeft op 100 procent aftrek van de voorbelasting op de investering in zonnepanelen op het terrein van zijn rioolwaterzuiveringsinstallatie. De rechtbank Gelderland oordeelde in de zomer van 2020 dat de Belastingdienst juist heeft gehandeld.

58.956 euro
Het geschil spitst zich toe op de vraag of het waterschap de zonnepanelen volledig gebruikt voor belaste handelingen omdat: het waterschap de door de zonnepanelen opgewekte elektriciteit volledig onder bezwarende titel levert aan de energiemaatschappij of dat een gedeelte direct wordt verbruikt voor de rioolwaterzuivering.

Volgens de Belastingdienst heeft het waterschap alleen recht op aftrek voor 58 procent van de voorbelasting, omdat eiser met de zonnepanelen alleen voor dat percentage de opgewekte stroom aan het elektriciteitsnet levert tegen vergoeding en er alleen in zoverre sprake is van gebruik voor belaste prestaties. De rest van de stroom wordt direct gebruikt door de rioolwaterzuiveringsinstallatie en dat betreft een niet-economische activiteit. Het waterschap stelt echter 100 procent recht te hebben op aftrek van de voorbelasting, omdat alle opgewekte elektriciteit eerst aan het elektriciteitsnet wordt geleverd en pas daarna voor 42 procent wordt gebruikt door de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Indien het waterschap gelijk heeft, heeft het voor het tijdvak oktober 2017 recht op een teruggaaf van 50.055 euro en voor het tijdvak november 2017 van 8.901 euro.

Niet direct ingevoed
De conclusie van de rechtbank Gelderland was dat het waterschap de door de zonnepanelen opgewekte elektriciteit deels gebruikt voor belaste handelingen waarvoor recht op aftrek bestaat, namelijk de leveringen aan de energiemaatschappij, en deels voor niet-economische activiteiten waarvoor geen recht op aftrek bestaat, namelijk het gebruik voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het waterschap heeft dus slechts recht op aftrek van een gedeelte van de omzetbelasting die drukt op de investering in het zonnepark.

Het gerechtshof acht de stelling van het waterschap dat de opgewekte elektriciteit direct in het stroomnet wordt ingevoed, niet aannemelijk. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft het hoger beroep daarom ongegrond verklaard.

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2022

De Marktgids Zonne-energie 2022 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vol stroomnet en hoge prijzen zonnepanelen zorgen voor onzekerheid: Vlaanderen en Nederland willen stap maken naar...
Vacatures
Wocozon zoekt:

Gedreven en ervaren Project Manager

32-40 uur - 3554PZ
Zon Advies Nederland zoekt:

Werkvoorbereider zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Industrieweg Oost 25, 6662 NE Elst (Gld)
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!