Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Rechter geeft Belastingdienst gelijk: waterschap mag btw zonnepanelen niet volledig aftrekken
© JP | Dreamstime.com

Rechter geeft Belastingdienst gelijk: waterschap mag btw zonnepanelen niet volledig aftrekken

De rechtbank Gelderland heeft de Belastingdienst in het gelijk gesteld in een rechtszaak die aangespannen werd door een waterschap. Het waterschap eiste ten onrechte 100 procent van de btw terug.

Het waterschap tekende bij de rechtbank bezwaar aan tegen de teruggaafbeschikking omzetbelasting voor het tijdvak oktober 2017 en tegen de voldoening van omzetbelasting (btw) over het tijdvak november 2017. Deze werden vastgesteld door het kantoor Utrecht van de Belastingdienst. Nadat het waterschap bezwaar aantekende bij de Belastingdienst, werden de opleggingen gedeeltelijk herzien. Dat leidde echter toch niet tot tevredenheid bij het waterschap.

In geschil is of het waterschap recht heeft op 100 procent aftrek van de voorbelasting op de investering in zonnepanelen op het terrein van zijn rioolwaterzuiveringsinstallatie.

58.956 euro
Het geschil spitst zich toe op de vraag of het waterschap de zonnepanelen volledig gebruikt voor belaste handelingen omdat: het waterschap de door de zonnepanelen opgewekte elektriciteit volledig onder bezwarende titel levert aan de energiemaatschappij of dat een gedeelte direct wordt verbruikt voor de rioolwaterzuivering.

Volgens de Belastingdienst heeft het waterschap alleen recht op aftrek voor 58 procent van de voorbelasting, omdat eiser met de zonnepanelen alleen voor dat percentage de opgewekte stroom aan het elektriciteitsnet levert tegen vergoeding en er alleen in zoverre sprake is van gebruik voor belaste prestaties. De rest van de stroom wordt direct gebruikt door de rioolwaterzuiveringsinstallatie en dat betreft een niet-economische activiteit. Het waterschap stelt echter 100 procent recht te hebben op aftrek van de voorbelasting, omdat alle opgewekte elektriciteit eerst aan het elektriciteitsnet wordt geleverd en pas daarna voor 42 procent wordt gebruikt door de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Indien het waterschap gelijkt heeft, heeft het voor het tijdvak oktober 2017 recht op een teruggaaf van 50.055 euro en voor het tijdvak november 2017 van 8.901 euro.

Waterschap in ongelijk
De rechter heeft het waterschap in het ongelijk gesteld. Uit de metingen van de hoofdmeter kan namelijk niet worden afgeleid dat alle geproduceerde elektriciteit is geleverd aan de energiemaatschappij. Het enkele feit dat de opgewekte zonnestroom wordt ingebracht in het elektriciteitsnetwerk leidt er volgens de rechter kennelijk niet toe dat deze elektriciteit de energiemaatschappij ter beschikking staat. Op grond van het enkele feit dat opgewekte elektriciteit wordt ingebracht in het netwerk kan daarom niet worden aangenomen dat de macht om als eigenaar over de door eiser opgewekte elektriciteit te beschikken is overgegaan naar de energiemaatschappij.

De conclusie van de rechtbank is dat het waterschap de door de zonnepanelen opgewekte elektriciteit deels gebruikt voor belaste handelingen waarvoor recht op aftrek bestaat, namelijk de leveringen aan de energiemaatschappij, en deels voor niet-economische activiteiten waarvoor geen recht op aftrek bestaat, namelijk het gebruik voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het waterschap heeft dus slechts recht op aftrek van een gedeelte van de omzetbelasting die drukt op de investering in het zonnepark.

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
ABO Wind Nederland BV zoekt:

Project Developer

32-40 uur - Landelijk
kWh People zoekt:

General Manager O&M PV

Fulltime (40 uur) - 6541EZ
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!