logo
wvhj2023
© VNG
© VNG
14 januari 2022

Gemeenten vragen kabinet afbouw salderingsregeling zonnepanelen op te schorten en snelle aanpak vol stroomnet

Gemeenten willen dat het kabinet binnen 6 maanden een plan presenteert waarmee de problemen op het volle stroomnet opgelost worden. Ook moet de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen opgeschort worden.

De Nederlandse gemeenten hebben 2 moties met deze strekking aangenomen tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Motie Amersfoort: binnen 6 maanden plan van aanpak
Netbeheerders hebben de afgelopen paar jaar steeds vaker te maken met elektriciteitsnetten die onvoldoende capaciteit hebben. Gemeenten vrezen dat hun klimaatdoelen hierdoor in gevaar komen. Een motie van de gemeente Amersfoort om met prioriteit het elektriciteitsnetwerk geschikt te maken voor de energietransitie werd met 100 procent van de stemmen aangenomen.

In de motivatie van de motie schrijft de gemeente Amersfoort dat de netcongestiesproblemen het broze draagvlak voor de energietransitie ondermijnt en lokale initiatieven en bedrijven hun enthousiasme voor het realiseren van zon of wind op deze manier verliezen. De rijksoverheid zou in de ogen van Amersfoort meer prioriteit moeten geven aan het versterken van het hoog-, midden- en laagspanningsnet. Ook zou het afwegingskader niet alleen volgens het principe ‘first come, first serve’ moeten werken, maar zouden projecten uit de Regionale Energiestrategieën (RES’en) daarbij voorrang moeten krijgen.

De aangenomen motie verzoekt het bestuur van de VNG om het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën te vragen om binnen 6 maanden samen met TenneT en regionale netbeheerders een plan van aanpak op te stellen en hier met prioriteit uitvoering aan te geven.

In het plan van aanpak moeten de volgende punten concreet worden gemaakt:

  • Netbeheerders meer experimenteerruimte bieden om via alternatieve mogelijkheden netcongestie op te lossen zoals tussentijdse opslag van elektriciteit te stimuleren door een extra categorie ‘uitgestelde levering’ toe te voegen aan de SDE++.
  • De regels en ruimtelijke ordeningsprocedures voor de infrastructurele maatregelen ter versterking van het net te versoepelen waarmee de doorlooptijd waar mogelijk wordt verkort.
  • De beschikbaarheid van SDE+(+)-subsidies te borgen voor projecten die nu stil komen te liggen; met name vanwege de aankondiging om de SDE+ vanaf 2025 af te bouwen waarbij de netbeheerders verwachten pas vanaf 2026 structureel meer ruimte op het net te hebben.
  • Het Rijk regie kan houden op de versnelling van de aanleg van infrastructuur zonder dat er nog meer congestie ontstaat.
  • Het Rijk onderzoekt hoe de financiering van de netbeheerders versterkt kan worden zodat investeringen in nieuwe infrastructuur geen vertraging oplopen.

Motie Ooststellingwerf: schort afbouw salderen op
Naast de motie van de gemeente Amersfoort werd ook een motie van de gemeente Ooststellingwerf met ruim 97 procent van de stemmen aangenomen.

Die motie werd door de gemeente samen met 11 andere Friese gemeenten ingediend. De gemeenten willen dat particulieren met zonnepanelen op het dak niet de dupe worden van de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet. Wethouder Rob Jonkman hierover: ‘Mooie initiatieven van groepen inwoners en coöperaties lopen vast. En particulieren met zonnepanelen op het dak worden op zonnige dagen ineens afgeschakeld. ‘Ze kunnen de stroom niet kwijt op het net en missen zo inkomsten.’

De motie verzoekt het bestuur van de VNG om de rijksoverheid te vragen de salderingsregeling voor particulieren in deze probleemgebieden die zonnepanelen op hun dak plaatsen te verlengen en de vanaf 2023 beoogde afbouw van deze regeling op te schorten. Verder moeten netbeheerders als het aan de gemeenten ligt de wettelijke mogelijkheid krijgen om – voor lokale initiatieven – te investeren in alternatieven, zoals opslag van elektriciteit en productie van waterstof. Tot slot zouden subsidieregelingen voor lokale projecten, waaronder de Subsidieregeling Coöperatieve Opwekking (SCE), in regio’s met netwerkproblemen op het moment dat er weer ruimte op het stroomnet is onder de nu geldende condities aangeboden moeten worden.

Bekijk een overzicht van thuisbatterijen om zonne-energie op te slaan die in Nederland te koop zijn hier in de Solar Magazine Productzoeker.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten