Solar Magazine - Subsidie voor zonnepanelen bij sportclubs: al een derde van budget aangevraagd
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Subsidie voor zonnepanelen bij sportclubs: al een derde van budget aangevraagd
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com

Subsidie voor zonnepanelen bij sportclubs: al een derde van budget aangevraagd

Binnen de regeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA), waarmee sportclubs met subsidie zonnepanelen en ook warmtepompen kunnen aanleggen, is al voor 33% van het budget subsidie aangevraagd.

In 2022 is voor de subsidieregeling BOSA een budget van 75,5 miljoen euro beschikbaar. Of de subsidiepot afgelopen kalenderjaar leeg is gegaan, is nog niet bekend. Per 1 december was er binnen de regeling voor 63,9 miljoen aan subsidies verleend en nog voor 8,8 miljoen aan aanvragen in behandeling. 

Dakpanconstructie
In het huidige kalenderjaar heeft de subsidieregeling in ieder geval een vliegende start gemaakt. Want van de 75,5 miljoen euro subsidie die beschikbaar is, is al 6,6 miljoen euro subsidie verleend en voor 19,2 miljoen euro aan aanvragen nog in behandeling.

Het subsidieplafond wordt niet alleen bereikt door het totaal aan ingediende aanvragen, maar ook door een dakpanconstructie. Dit houdt in dat een deel van de aanvragen wordt uitbetaald in het jaar van aanvraag en een deel in de jaren daarna. Aanvragen uit 2021 vallen dus gedeeltelijk in het budget van 2022, maar ook deels in de budgetten van latere jaren.​ Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Per kalenderjaar geldt een maximum van 2,5 miljoen euro subsidie per aanvrager.

Energieregistratie- en bewakingssysteem verplicht
Niet alleen (flexibele) zonnepanelen en zonnecollectoren, maar ook zonnewarmtecollectoren onder sportvelden komen dit jaar in aanmerking voor subsidie. Het standaardsubsidiebedrag is 20 procent van de subsidiabele kosten inclusief btw, maar actief gerichte energiebesparingen – waaronder zonnepanelen en zonnecollectoren – komen in aanmerking voor 10 procent aanvullende subsidie. Daarmee bedraagt de totale subsidie 30 procent.

Bij alle vormen van zonne-energie is de toepassing van een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) wel een verplicht onderdeel om voor subsidie in aanmerking te komen. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat gebruikers en bezoekers van de sportaccommodatie inzicht krijgen in de toegevoegde waarde die verduurzaming heeft.

Drempelbedrag omlaag
Per 1 januari is verder het drempelbedrag voor sportclubs om in aanmerking te komen voor de subsidie verlaagd naar 2.500 euro. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) pleitte er vorig jaar in een evaluatierapport voor om het minimale drempelbedrag van 5.000 euro  te verlagen, omdat met name kleinere verenigingen minder in de gelegenheid waren om gebruik te maken van de subsidie. Zij kwamen vaak niet aan dit drempelbedrag met de beoogde investering.

De subsidiepot is in 2022 overigens iets minder groot dan vorig jaar. In 2021 was er 79 miljoen euro beschikbaar en in 2022 is dat dus slechts 75,5 miljoen euro.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2022

De Marktgids Zonne-energie 2022 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vol stroomnet en hoge prijzen zonnepanelen zorgen voor onzekerheid: Vlaanderen en Nederland willen stap maken naar...
Vacatures
kWh People zoekt:

Projectleider Data

Fulltime (40 uur) - Utrecht
Zon Advies Nederland zoekt:

Werkvoorbereider zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Industrieweg Oost 25, 6662 NE Elst (Gld)
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!