Solar Magazine - Motie ChristenUnie, CDA, VVD en D66 om onderuitputting SDE++ tegen te gaan
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Motie ChristenUnie, CDA, VVD en D66 om onderuitputting SDE++ tegen te gaan
© KiesZon

Motie ChristenUnie, CDA, VVD en D66 om onderuitputting SDE++ tegen te gaan

De coalitiepartijen CDA, ChristenUnie, VVD en D66 hebben in de Tweede Kamer een motie ingediend om onderuitputting van de subsidieregeling SDE++ tegen te gaan door met actuele energie- en ETS-prijzen te rekenen.

Onderzoekers van CE Delft pleitten er afgelopen zomer al voor om een actuele raming van energie- en CO2-prijzen te benutten als basis voor de beschikbare middelen van de SDE+(+).

Klimaat- en Energieverkenning
Zij wezen erop dat de raming achter de bij het regeerakkoord beschikbaar gestelde SDE+(+)-middelen niet actueel is. Enerzijds omdat de middelen eens per 4 jaar bij de start van het kabinet beschikbaar gesteld worden en anderzijds worden scenario’s over prijzen en beleid met een vertraging van circa 1 jaar opgenomen in de Klimaat- en Energieverkenning (KEV).

De Kamerleden hopen daarbij dat er ook voor de onlangs gesloten subsidieronde – waarin voor 12 miljard euro subsidie aangevraagd werd en maar voor 5 miljard euro beschikbaar is – nog met actuele prijzen gerekend kan worden.

Ongekend lange motie
Kamerleden Pieter Grinwis (ChristenUnie) – initiatiefnemer van de motie – Henri Bontenbal (CDA), Raoul Boucke (D66) en Silvio Erkens (VVD) wijzen hier ook op in hun motie. De tekst van de ongekend lange motie luidt als volgt:

‘constaterende dat de ramingen uit de KEV 2020, plus de vertaling daarvan in het eindadvies basisbedragen SDE++ 2021, als basis dienen voor de toekenning van projecten en maximale subsidiebedragen in de 2021-ronde van de SDE++;

overwegende dat energie- en CO2-prijzen buitengewoon volatiel zijn en het afgelopen jaar enorm gestegen zijn, dat in de KEV 2020 nog gerekend werd met een ETS-prijs in 2025 van 30 euro en in 2030 van 46 euro per ton CO2, dat de ETS-prijs bij de indiening van de aangenomen, maar nog onvoldoende uitgevoerde overprogrammerings- en anticipatiemotie in mei jongstleden ruim 50 euro was en inmiddels op 88 euro per ton CO2 ligt;

overwegende dat in de SDE++ weliswaar wordt overgeprogrammeerd, maar dat het PBL in de KEV 2020 met dermate conservatieve ramingen is gekomen inzake energie- en ETS-prijzen dat verdere onderuitputting en reserveopbouw in de SDE++ waarschijnlijk is;

overwegende dat hierdoor in 2021 minder duurzame projecten dreigen te worden gehonoreerd in de SDE++ dan potentieel mogelijk en dat dit de voortgang van de energietransitie en vooral de warmtetransitie schaadt;

verzoekt de regering voorafgaand aan de openstelling van de SDE++ 2022 en zo mogelijk ook nog voor de toekenning in 2021 een onafhankelijke second opinion op te laten stellen, waarbij cruciale variabelen, zoals de gehanteerde CO2-prijsraming, tegen het licht worden gehouden, zodat ongewenste vertraging in de energietransitie wordt voorkomen;

verzoekt de regering tevens in samenspraak met het PBL te onderzoeken hoe bij toekomstige openstellingen van de SDE++ actuele en adequate ramingen van de energie- en ETS-prijzen kunnen worden gehanteerd dan wel meer risico kan worden genomen bij de mate van overprogrammering, en gaat over tot de orde van de dag.’

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius ontraadt de motie niet en geeft hem ter oordeel aan de Tweede Kamer. Op dinsdag 14 december wordt over de motie gestemd.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Mei 2022

Realtime interface op komst: ‘Noodrem leidt tot enorme hoeveelheid extra aansluitcapaciteit  wind- en zonne-energie’ Professor Wim Sinke zwaait af: ‘We still ain’t seen nothing yet’ Zonnemarkt: ‘Einde...
Vacatures
kWh People zoekt:

Business Developer Benelux

Fulltime (40 uur) - Benelux
kWh People zoekt:

Business Developer Solar Storage

Fulltime (40 uur) - Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!