logo
wvhj2023
© KiesZon
© KiesZon
2 december 2021

Staatssecretaris neemt eerste exemplaar Gedragscode Zon op grote daken in ontvangst

Holland Solar heeft staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius het eerste exemplaar van de Gedragscode zon op grote daken overhandigd. Zij hoopt dat de gedragscode de standaard wordt voor grote zonnedaken.

Met de Gedragscode Zon op grote daken maakt Holland Solar duidelijk welke eisen gesteld kunnen worden aan de installatie van een zonnestroomsysteem met meer dan 140 zonnepanelen op een groot dak.

Verzekerbaarheid
Wie zich aan deze gedragscode houdt, ontwikkelt volgens Holland Solar een veilig en kwalitatief goed zonnedak. De gedragscode staat voor een zorgvuldig ontwikkel- en realisatieproces, evenals een professionele exploitatie van een zonnestroomsysteem. Holland Solar stelde in een eerder interview met Solar Magazine al dat de zekerheden die door de gedragscode ontstaan, de financierbaarheid en verzekerbaarheid van grootschalige zonnestroomdaken vergroten.

Holland Solar-directeur Wijnand van Hooff hierover: ‘Indien een zonnestroomsysteem op een groot dak wordt ontwikkeld, gerealiseerd en geëxploiteerd volgens de richtlijnen zoals opgenomen in de gedragscode, dan heeft het kwaliteit en is daarmee gegarandeerd veilig.’

Basisprincipes
De gedragscode hanteert 3 basisprincipes. Allereerst kwaliteit en veiligheid. Ten tweede korte én lange termijn. En tot slot eerlijk en transparant. Van Hooff: ‘Vanuit deze basis doen de leden van Holland Solar een aantal concrete toezeggingen. Als eerste werken zij aan een gestructureerd ontwikkelproces waarin verzekeringsadviseur, brandweer, financiers en andere belanghebbenden worden betrokken. De Handreiking “Advies Veilige PV-systemen” van BrandweerNL wordt hierbij als een hulpmiddel gebruikt. Bij de realisatie van het zonnestroomsysteem wordt voorzien in een veilige werkomgeving, wordt gebruikgemaakt van vakbekwame mensen, de oplevering wordt volledig gedocumenteerd, en het systeem wordt gecontroleerd conform de eisen van SCIOS-inspectieregeling Scope 12. In de exploitatiefase die volgt, zorgen ondertekenaars voor een goed monitorings- en onderhoudsplan. Periodieke inspecties dragen bij aan een veilig zonnestroomsysteem, ook op de langere termijn.’

De standaard
Met de Gedragscode Zon op grote daken wil Holland Solar duidelijkheid verschaffen aan dakeigenaren en andere stakeholders over hoe een goed en veilig zonnestroomsysteem moet worden aangelegd. ‘Net als de Gedragscode Zon op land is het de bedoeling dat deze gedragscode de standaard in de markt zet, maar dan voor het aanleggen van zonnestroomsystemen op grote daken’, aldus Peter Molengraaf, voorzitter van Holland Solar.

‘Wat mij betreft is dit een prachtig voorbeeld van hoe een sector zelf verantwoordelijkheid kan nemen om kwaliteit en veiligheid naar een hoger niveau te tillen’, vult staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat aan. ‘Ik hoop dat deze gedragscode de standaard gaat worden bij de ontwikkeling van grootschalige zonnedaken in Nederland.’

De gedragscode is hier te downloaden.

Ondersteunende partijen gedragscode

De Gedragscode Zon op grote daken wordt door een groot aantal vertegenwoordigende organisaties ondersteund. ‘Zij hebben actief meegewerkt aan het opstellen van deze gedragscode, waardoor alle aspecten vanuit meerdere perspectieven zijn bekeken en beoordeeld’, aldus Van Hooff.

De ondersteunende organisaties zijn het Verbond van Verzekeraars, Techniek Nederland, Brandweer Nederland, de Nederlandse Isolatie Industrie (NII), Kennisinstituut bouw- en installatietechniek ISSO, het Nederlands Vastgoedexploitatie Platform (NEVAP), de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs (Adfiz), de Mineral Wool Association Benelux (MWA), de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB), de brancheorganisatie voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven (VEBIDAK), de Zoncoalitie en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN).

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten