Solar Magazine - Tarieven grootverbruikers stijgen komend jaar 9 tot 15 procent door verzwaren hoogspanningsnet
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Tarieven grootverbruikers stijgen komend jaar 9 tot 15 procent door verzwaren hoogspanningsnet
© TenneT

Tarieven grootverbruikers stijgen komend jaar 9 tot 15 procent door verzwaren hoogspanningsnet

Klanten van TenneT met een grootverbruikersaansluiting voor elektriciteit moeten in 2022 een 9 of 15 procent hoger tarief betalen. Dat is afhankelijk van aansluiting op het extrahoogspanningsnet of hoogspanningsnet.

Dat blijkt uit het tarievenbesluit voor TenneT dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft gepubliceerd. De belangrijkste reden voor deze stijging is het feit dat de hoogspanningsnetbeheerder tot en met 2023 extra operationele kosten moet maken bij het verzwaren van het hoogspanningsnet.

Verdere stijging verwacht
​De ACM heeft de maximale toegestane inkomsten voor de transport- en systeemtaken van TenneT vastgesteld op ruim 849 miljoen euro. Dit is bijna 8 procent meer dan in 2021. Voor grootverbruikers die zijn aangesloten op het extrahoogspanningsnet (EHS-net) stijgen de tarieven hierdoor komend kalenderjaar met 9 procent. Voor het hoogspanningsnet (HS-net) stijgen de tarieven met 15 procent.

TenneT informeerde de ACM eerder dit jaar al de tarieven voor grootverbruikers na 2022 fors te moeten verhogen om de extra kosten voor het verzwaren van het stroomnet te kunnen betalen. Voor het jaar 2023 meldt de ACM dan ook een verdere stijging van de tarieven te verwachten.

Dempen
De ACM heeft onderzocht of het mogelijk is de tariefstijgingen voor 2022 en 2023 zoveel mogelijk te verdelen over deze jaren. Dit kan zij doen door veilingmiddelen die TenneT ontvangt voor het veilen van grenscapaciteit te gebruiken om in 2023 in plaats van in 2022 de tarieven te dempen.

In oktober 2021 vroeg de ACM betrokkenen daartoe om te reageren op 2 scenario’s. Uit aanvullende informatie die de ACM sindsdien van TenneT heeft ontvangen, blijkt dat de operationele kosten die TenneT mag betalen met de veilingmiddelen hoger zijn dan verwacht. Het alternatieve scenario is hierdoor niet mogelijk, omdat er geen veilingmiddelen overblijven om de tarieven te dempen.

Net op zee
Naast de extra operationele kosten bij het verzwaren van het hoogspanningsnet mag TenneT ook de kosten in rekening brengen voor de wettelijke taken als netbeheerder van het net op zee. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft TenneT een subsidie voor de eerste fase van het net op zee. Omdat het ministerie nog geen besluit genomen heeft over een subsidie voor de tweede fase van het net op zee – de kavels vanaf Hollandse Kust West – mag TenneT volgens de Elektriciteitswet de kosten voor de tweede fase daarom in rekening brengen bij de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet.

De definitieve tarieven voor 2022 voor grootverbruikers zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tarieven in euro

EHS-tarieven 2022 (euro)

HS-tarieven 2022 (euro)

Vastrecht

12.478,96

2.760,00

Kilowatt gecontracteerd per jaar

15,20

27,27

Kilowatt max. per maand

1,65

2,80

Kilowatt gecontracteerd per jaar (max. 600 uur)

7,59

13,62

Kilowatt max. per week (max. 600 uur)

0,57

0,97

Consumenten
Kleinverbruikers en consumenten zijn niet rechtstreeks aangesloten op het landelijke netwerk van TenneT maar ontvangen hun elektriciteit via de regionale netbeheerders. De regionale netbeheerders betalen TenneT voor het landelijke transport van elektriciteit. Zij brengen deze kosten samen met de kosten die zij zelf maken in rekening bij consumenten en kleinverbruikers. De ACM heeft ook de tarieven van regionale netbeheerders gepubliceerd, aangesloten huishoudens gaan gemiddeld 6 euro per jaar meer betalen.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
SMA zoekt:

Technisch Trainer Nederland

Fulltime (40 uur) - Nederland
RABLE zoekt:

Account Manager

Fulltime (40 uur) - Delft
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!