Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
TenneT wil na 2022 fors hogere tarieven voor grootverbruikers, ACM wil gevolgen dempen
© TenneT

TenneT wil na 2022 fors hogere tarieven voor grootverbruikers, ACM wil gevolgen dempen

Netbeheerder TenneT heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geïnformeerd tarieven voor grootverbruikers na 2022 fors te moeten verhogen om de extra kosten voor het verzwaren van het stroomnet te kunnen betalen.

De beheerder van het hoogspanningsnet heeft dit aan de ACM kenbaar gemaakt in zijn tarievenvoorstel voor het jaar 2022. In het voorstel meldt TenneT nu al dat de tarieven in 2023 met tientallen procenten kunnen stijgen.

Redispatch
Om de gevolgen voor grootverbruikers zoveel mogelijk te dempen, stelt de ACM voor de tariefstijging te verdelen over de jaren 2022 en 2023. Daarnaast heeft de ACM een alternatief scenario uitgewerkt waarbij de tarieven in 2022 nagenoeg gelijkblijven, maar in 2023 daardoor wel sterker stijgen.

Als oorzaak van de prijsstijging wordt onder meer naar redispatch gewezen. Tijdens werkzaamheden aan het hoogspanningsnet moet TenneT een deel van zijn netwerk uitschakelen. Om te voorkomen dat gebruikers hier hinder van ondervinden, moet de stroom dan tijdelijk omgeleid worden. Voor deze zogenaamde ‘redispatch’ moet TenneT rond de 100 miljoen euro extra uitgeven, wat in de nabije toekomst leidt tot een grote stijging van de tarieven voor grootverbruikers.

Aanpassing voorstel TenneT
De ACM wil de tariefstijging spreiden over de periode 2022-2023 en stelt daarom voor een aanpassing te doen aan het tarievenvoorstel dat TenneT heeft ingediend. In het door de ACM ontwikkelde scenario worden veilingmiddelen die TenneT ontvangt voor het veilen van grenscapaciteit niet in 2022, maar in 2023 ingezet om de verwachte prijsstijging op te vangen. Dit betekent dat de tarieven voor bedrijven die direct zijn aangesloten op het extrahoogspanningsnet (EHS-net) en op het hoogspanningsnet (HS-net) al in 2022 stijgen. Naast dit voornemen legt de ACM een tweede scenario ter consultatie voor waarbij de EHS-tarieven in 2022 nagenoeg gelijkblijven, maar in 2023 een veel grotere stijging kennen dan in het eerste scenario.

9, 15 en 26 procent
In het eerste scenario stijgen de tarieven voor bedrijven die direct zijn aangesloten op het  EHS-net in 2022 met 9 procent en voor aangeslotenen op het HS-net met 15 procent. In 2023 zouden de EHS-tarieven vervolgens met 26 procent stijgen.  

Dit scenario leidt voor 2022 tot de volgende tarieven:

Tarieven in euro

EHS-tarieven 2022 (euro)

HS-tarieven 2022 (euro)

Vastrecht

12.478,96

2.760,00

Kilowatt gecontracteerd per jaar

15,20

27,27

Kilowatt max. per maand

1,65

2,80

Kilowatt gecontracteerd per jaar (max. 600 uur)

7,59

13,62

Kilowatt max. per week (max. 600 uur)

0,57

0,97

Alternatief scenario: 47 procent
Naast het eerste scenario legt de ACM dus een alternatief scenario ter consultatie voor waarbij de EHS-tarieven in 2022 nagenoeg gelijk- blijven, maar in 2023 wel in één keer met 47 procent stijgen. Dit scenario leidt voor 2022 tot de volgende tarieven:

Tarieven in euro

EHS-tarieven 2022 (euro)

HS-tarieven 2022 (euro)

Vastrecht

12.478,96

2.760,00

Kilowatt gecontracteerd per jaar

14,00

26,13

Kilowatt max. per maand

1,51

2,68

Kilowatt gecontracteerd per jaar (max. 600 uur)

7,00

13,06

Kilowatt max. per week (max. 600 uur)

0,52

0,93

De ACM nodigt belanghebbenden nu uit om te reageren op beide scenario’s en zal op basis daarvan een besluit nemen over de tarieven van TenneT voor het jaar 2022.

Gevolgen voor consumenten
Kleinverbruikers en consumenten zijn niet rechtstreeks aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet van TenneT, maar ontvangen hun elektriciteit via de regionale netbeheerders. De regionale netbeheerders betalen TenneT voor het landelijke transport van elektriciteit. Zij brengen deze kosten samen met de kosten die zij zelf maken in rekening bij consumenten en kleinverbruikers.

De verwachte stijging voor consumenten en kleinverbruikers wordt volgens de ACM verdeeld over de jaren 2022 en 2023. Naar verwachting leidt dit voor het jaar 2022 tot een stijging van gemiddeld enkele euro’s. De ACM publiceert de definitieve tarieven van TenneT en de regionale netbeheerders eind dit jaar. Dan is dus ook bekend hoeveel bedrijven en consumenten precies moeten betalen voor het transport van elektriciteit.

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
kWh People zoekt:

Solar AC Engineer

Fulltime (40 uur) - Brabant
kWh People zoekt:

Product Manager Solar

32-40 uur - Noord Brabant
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!