logo
wvhj2023
© Sunshinegirl2005 | Dreamstime.com
© Sunshinegirl2005 | Dreamstime.com
30 november 2021

Aanmeldtermijn voor teruggave btw op zonnepanelen versoepeld

De aanmeldtermijn voor de KOR bij btw-teruggave op zonnepanelen wordt versoepeld. Ook als aanmelding voor de KOR in de laatste 4 weken van een kalenderjaar plaatsvindt, is per 1 januari de KOR van toepassing.

Dat heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën bekendgemaakt via de publicatie van een nieuwe versie van het beleidsbesluit ‘Btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen’. Daarmee is de voorgaande versie van het besluit, daterend uit december 2020, per direct vervangen.

Kleineondernemersregeling
Iedere consument die zonnepanelen koopt en stroom teruglevert aan het energiebedrijf is in principe verplicht zich bij de Belastingdienst aan te melden als ondernemer. De btw op de aanschaf kan teruggevraagd worden en er dient btw over de opgewekte energie afgedragen te worden. Eigenaren van zonnepanelen kunnen vervolgens gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR); een regeling voor btw-vrijstelling. In dat geval hoeft in de vervolgjaren geen btw over de opgewekte energie meer afgedragen te worden.

Tot op heden diende iemand zich ten minste 4 weken vóór 1 januari aan te melden voor de KOR. Met het nieuwe beleidsbesluit keurt het ministerie van Financiën het nu voor particuliere zonnepaneelhouders goed dat de toepassing van de KOR plaatsvindt met ingang van 1 januari volgend op het kalenderjaar van aanschaf, ook als de aanmelding plaatsvindt in de laatste 4 weken van het kalenderjaar van aanschaf. Het digitale of papieren formulier ‘Opgaaf Zonnepaneelhouders’ moet hiervoor dus uiterlijk op 31 december van het jaar van aanschaf ontvangen zijn door de Belastingdienst.

Handig
Romano Hagen van De Centrale BTW Teruggave stelt dat deze versoepeling voor de praktijk heel handig is. ‘Het gaat om de factuurdatum, die is leidend voor de datum van aanschaf zoals in het besluit wordt genoemd. Voor diegenen die in december de factuur ontvangen, is het zaak om in december de aanmelding te doen. In dat geval hoeft over het eerste kwartaal geen aangifte meer gedaan te worden. De Belastingdienst reikt in principe geen aangifte meer uit over het eerste kwartaal als een beroep op de KOR is gedaan, maar soms gaat dat mis en moet alsnog aangifte gedaan worden. Het is dus belangrijk om dit in de gaten te houden en te controleren.’

Nieuwbouwwoning
In het nieuwe beleidsbesluit is ook een uitspraak van de Hoge Raad verwerkt. Die oordeelde afgelopen zomer dat het feit dat een nieuwbouwwoning uitgerust is met zonnepanelen de eigenaar van de nieuwe woning geen recht geeft om ook de btw op de bouwkosten van de woning en de kosten voor aankoop van de grond terug te vragen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten